Alevi Haber Ajansi

Tartışmalı kanun teklifine TTB’den itiraz: Daha fazla tahrip etmekten vazgeçin!

PİRHA – Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimlik mesleğini ve TTB’nin yetkilerini de daraltan kanun teklifinin Meclis’te görüşülmesi nedeniyle bir açıklama yaptı. AKP’nin “Sorun çözme özelliğini” yitirdiğini belirten TTB yönetimi “İktidarın, hekimleri, hekimlik mesleğini ve sağlık ortamını daha da tahrip etmesine karşı duracağız” dedi.

İktidar milletvekillerince hazırlanan “İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, 20 Mart 2023’te TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.

İktidar cephesinin övgüyle sunduğu kanun teklifine Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden itiraz geldi. Komisyon görüşmelerine 30 Mart’ta başlanmasıyla birlikte, yasa teklifinde Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) yasa ile verilmiş “meslek etik kurallarının korunması, geliştirilmesi ve hekimlerin etik ilkelere uygun davranışının denetlenmesi” yetkisinin ortadan kaldırılmak istendiği belirtiliyor.

“İKTİDAR, SAĞLIK SİSTEMİNİ İÇİNDEN ÇIKILMAZ HALE GETİRDİ”

Konuya ilişkin yazılı yapılan açıklamada, “İktidar yaklaşık yirmi yıldır uygulamakta olduğu sağlıksız politikalar ile sağlık sistemini içinden çıkılmaz hale getirmiş, hekimlik mesleğinin etik ilkeleri ile oynayarak meslek onurunu zedelemiş, hekimlere yönelik şiddet artmış, çalışma koşulları kötüleşmiş, ekonomik ve özlük haklar her geçen yıl gerilemiş, tüm bu uygulamalar ülkenin içinde bulunduğu siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yıkımla birlikte hekimlerin yurtdışına gitmesine neden olmuş veya hekimleri mesleklerinden daha da uzaklaştırmıştır” denildi.

“SORUNU DAHA DA DERİNLEŞTİRMEKTE”

Aile hekimleri için “Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolü ile koruyucu sağlık hizmetlerinin standartlara uygun olarak yerine getirilmemesi gibi Bakanlıkça belirlenen performans hedeflerine ulaşılamaması halinde sözleşmenin Bakanlıkça yenilenmemesine karar verilebilir” şeklindeki düzenleme de eleştirilere sebep olan maddelerden biri oldu.

Sunulan maddenin, hiçbir hukuksal belirlilik ve kanuni güvence içermediğini vurgulayan TTB, şu açıklamayı yaptı:

“Teklif bu haliyle belirsiz ifadelerle, idareye keyfiyete varabilecek son derece geniş takdir yetkisi bırakan düzenleme ve yasama yetkisinin devri niteliğindedir. Pek çok başlığı bir arada ele alan bu teklif, içini boşalttıkları birinci basamak sağlık hizmetleri için depremle birlikte ortaya çıkan tabloyu düzeltmek bir yana güvencesizlik ve koruyucu sağlık hizmetleri yerine poliklinik yapmaya odaklanan bir hekimlik modelini dayatarak sorunu daha da derinleştirmektedir.

TTB olarak seçim öncesi Meclis’e neden getirildiği belli olmayan bu yasa teklifinin görüşüleceği TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na da katılarak itiraz, görüş ve önerilerini dile getireceğiz. Teklifin yasalaşmaması için gerekli hukuki ve siyasal mücadeleyi sürdürecek; sorun çözme özelliğini çoktan yitirmiş bir iktidarın, hekimleri, hekimlik mesleğini ve sağlık ortamını daha da tahrip etmesine karşı duracağız.”

PİRHA/ANKARA

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.