Alevi Haber Ajansi

İçişleri Bakanlığı Müşaviri AKP’li Esma Ersin’in ne işi olabilir cemevlerinde?

PİRHA- Erdoğan’a övgüleri nedeniyle 2022’de Cem Vakfı’ndaki görevinden alınan Esma Ersin, kısa sürede AKP’li oldu ve şu an İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri. Ülkedeki birçok Alevi derneğini ve cemevini dolaşan AKP’li Esma Ersin, Alevileri, dedeleri Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na bağlama peşinde. Alevi örgütleri ise asimilasyon merkezi olarak nitelendirdikleri Cemevi Başkanlığı’nı kesin bir dille reddediyor. 

Türkiye’de Aleviler hala var olma mücadelesi veriyor. İktidarların dolayısıyla devletin Alevilerin haklarını anayasal gücenceye almaması, kamuda eşit davranmaması, zorunlu din derslerini kaldırmayarak eğitim öğretimi daha da dincileştirmesi, cemevine ibadethane statüsü vermemesi, Alevi nefretinin, nefret söylemlerinin cezalandırılmaması büyük tepki topluyor.

Aleviler bu taleplerini dillendirirken, AKP hükümeti Alevi örgütlerini muhatap almayarak kafasına göre bir Alevilik yaratmak için Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nı kurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan başkanlığın başına önce Süleyman Soylu’nun danışmanı Ali Arif Özzeybek sonra ise MHP’ye yakınlığıyla bilinen ülkücü Alirıza Özdemir getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ayrıca oluşturulan Cemevi Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda Ali Narin, Kültür, Sosyal ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nda Hasan Ali Uzun, Cemevi Uzmanlığında ise Ferdi Fil görevlendirildi.

Ve bir de Esma Ersin ismi var. Kendisi şu an İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri. 

AKP’li Esma Ersin, 2022 yılında Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı olduğu sırada, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alevi Bektaşilere yönelik açıkladığı kararları desteklediği için görevinden alınmıştı. Ersin öylesine ileri gitmişti ki, Erdoğan’ın açıklamalarının bir ‘reform’ niteliğinde olduğunu iddia etmişti.

Esma Ersin, Alevilerin taleplerinden, Alevi toplumun acı çekmesinden habersiz olamazdı!

AKP’li Esma Ersin’in şu sorunlardan haberi yok mu?

*Aleviler, cemevine ibadethane statüsü verilmesi ve zorunlu din derslerinden Alevi öğrencilerin muaf tutulması için gittikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde davayı kazandı ancak AKP hükümeti bu kararları uygulamadı.

*AKP hükümeti, cemevine “ibadet yeri” statüsü vermedi.

*Alevi köylerine cami yapmayı sürdürdü.

*Hacı Bektaş Veli Dergahı’nın yönetim ve bakımını Alevilerin kurumlarına vermedi.

*AKP hükümeti, Alevi örgütlerini tanımıyor. Hacıbektaş ilçesinde alternatif Hacı Bektaş Veli Anması yaptı.

*Alevilere rağmen Alevi inancını tanımlıyor, yıllardır sadece asimilasyon çalışmalarına imza attı.

*Alevi köylerine giden yollar yapılmıyor, ayrımcılık yükseliyor.

*Hem kamuda, hem toplumda Alevi nefreti yaşanıyor ve cezasızlık politikası sürüyor.

AKP, “CEMEVİ UZMANLIĞI” DA KURDU

Peki bütün bu sorunlar ortayken, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Cemevi Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kültür, Sosyal ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Cemevi Uzmanlığı ne işe yarayacak? Ayrıca Cemevi Uzmanlığı da ne demek?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜŞAVİRİNİN NE İŞİ OLABİLİR CEMEVLERİNDE?

AKP’li Esma Ersin, aylardır pek çok Alevi derneğini, cemevini ziyaret edip, fotoğraf veriyor! Acaba İçişleri Bakanlığı çalışanı müşavirin ne işi olabilir cemevlerinde? Ne için görüşüyor? Alevi dernekleri/cemevleri bir güvenlik meselesi olarak mı görülüyor da İçişleri Bakanlığı görevlisi cemevleriyle bu kadar ilgileniyor? Bu görüşmelerde hangi kararlar alınıyor?

BAZI ALEVİ TEMSİLCİLER DE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜŞAVİRİNİ ZİYARET EDİYOR!

Sadece Esma Ersin mi cemevlerini ziyaret ediyor? Hayır elbette! Bazı vakıfların, derneklerin başkanları da İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin’i makamında ziyaret ediyor.

Alevi toplumu şu soruyu soruyor: Nereye gidiyor Aleviler? Nereye evriliyor? Nereye sürükleniyoruz?

Hakikaten geçmişten bugüne onuruyla, kamilliğiyle, inancına bağlılıkla gelmiş, katledilmiş ama yılmamış Alevi toplumu nereye sürükleniyor?
Tüm mesele maaş almak mı, maaş verilmesi mi?

Sadece talipleriyle buluşan, sadece belli günlerde cem yürüten dedelerin maaşa ihtiyacı mı var?

Oyunun büyük olduğunu gören Alevi toplumu, Alevi örgütleri, AKP iktidarının yaklaşımını reddediyor.

Erdoğan’a “reisim” diyen İçişleri Bakanlığı çalışanı AKP’li Esma Ersin ve benzerlerinin cemevleriyle, derneklerle bu kadar haşir neşir olması dehşet verici değil mi?

ALEVİLERİN ÖNEMLİ TALEPLERİ VAR!

Alevi çatı örgütlerinin genel olarak hayata geçmesini istediği talepler şöyle:

– Alevi kimliği resmen tanınmalıdır.

– Devlet “Alevilik” hakkında tanım getirmek ve Aleviliği devletleştirme projesinden vazgeçmelidir.

– Zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Çünkü Alevi çocukları ve diğer farklı inanç sahibi çocuklar zorla başka inancın eğitimini almak istemiyor. AİHM kararı bunu bir insan hakları ihlali olarak karara bağladı. Tarikatlar, cemaatler, dinci vakıflar, Diyanet elini okullardan çekmelidir. İmzalanan protokoller iptal edilmelidir.

– Alevi köylerine cami yaptırma politikalarından vazgeçilmelidir. Bugüne kadar yapılan camiler derhal bir kararname ile cemevine çevrilmeli ve bu köylerdeki imamlar derhal geri çağrılmalıdır.

– Cemevlerine derhal “ibadet yeri” statüsü verilmelidir.

– Türkiye laik bir ülke olmalıdır. Devlet din içinde değil, din dışında kalmalıdır.

– Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalıdır. Çünkü kurum gericiliği ve siyasal islamı besliyor.

– Ders kitapları, sözlükler, ansiklopediler ve Milli Eğitim Bakanlığınca önerilen yardımcı kitaplardaki, Aleviliği aşağılayan; tanımlamalar düzeltilmelidir.

– Basın ve yayın organları, dinsel hoşgörüsüzlüğü kışkırtan haber ve yayınları engellemek için öz denetim mekanizmalarını işletmelidir.

– Hacı Bektaş Veli Dergahı başta olmak üzere tüm dergahların yönetim ve bakımı Alevilerin kurumlarına ya da yerel yönetime bırakılmalıdır.

– Alevilere karşı yapılan ayırımcılık ve haksızlık derhal düzeltilmelidir. Kanunlarda ve yasalardaki tüm ayrımcılık içeren maddeleri ayıklanmalıdır.

– Aleviler eşitlik haklarından yararlanmak istiyorlar. Bu nedenle yasalar ve uygulamasında fiili eşitlik yaratılmalıdır.

Nilgün METE/PİRHA

 

İLGİLİ HABERLER

1-‘İnce bir Sünnilik yaparak Alevileri asimile etmek amaçlanıyor’- VİDEO
2-‘Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, toplumumuza ‘Alevisiz Aleviliği’ vaat etmektedir’
3-‘AKP üzerimizde at oynatıyor; bizi yok etmeye çalışan zihniyetle beraber olmayın’-VİDEO
4-‘Maddi teklifleri reddettik; biz Alevi köyleriyle iletişim sağlamalıyız’-VİDEO
5-‘AKP, Cemevi Başkanlığı’yla sinsice bir çalışma yapıyor, Alevileri avlamaya çalışıyor’-VİDEO
6-‘Cemevi Başkanlığı’nda görev kabul edenler inancına ihanet içindedir’-VİDEO
7-Baba Demir: Alevi kurumları birlikte hareket etmeli-VİDEO
8-Pir Mustafa Mısır: Ulularımız hiç biat etmedi, lokmanın peşine düşmedi!
9-‘AKP hükümetinin dedelere maaş projesi soykırım politikasıdır’-VİDEO
10-‘Maaşı kabul etmiyoruz; nefsine yenik düşen olursa düşkündür’-VİDEO
11-‘Devletten maaş aldığın zaman amir-memur ilişkisine dönüşür, maaş reddedilmeli’
12- ‘Cemevi Başkanlığı bir tuzaktır; maaşı kabul edenler onurlu değildir’-VİDEO

13- ‘Cemevlerini Diyanet bünyesine katmak ve içten fethetmek çabasındalar’-VİDEO
14-‘Alevi Pirleri ve Bektaşi Babaları sadece talipleriyle yol alır’-VİDEO
15-Çiçek: Dedelere, zakirlere maaşı devlet verirse ne inanç ne de yol kalır-VİDEO
16-‘Maaş bağlamanın altında yatan Alevi inancını yok etmektir’- VİDEO
17-‘Pirlerimiz yollarına sahip çıksınlar, kendilerini maaşa bağlamasınlar’-VİDEO
18-‘Gülsev Kaya: Biz ulufeyle, parayla, maaşla tarif edilecek bir geçmişe sahip değiliz’ – VİDEO
19-‘Büyükşahin: Alevileri kendi kirli işlerine ortak etmek istiyorlar ‘– VİDEO
20-‘Karaoğullarından: Maaşı kabul eden ‘Hınzır Paşa’lara geçit vermeyeceğiz’- VİDEO
21-Güleç: Hedefleri Alevi kurumsallaşmasının ulaşamadığı yerleri ele geçirmek – VİDEO
22-‘Alevilerin bu kötü gidişata bir an önce dur demesi lazım’
23-Sazcı: Dedelere maaş, makbul ve makul bir Alevilik yaratma girişimidir-VİDEO
24-‘Dedelere maaş teklif edilmesi Aleviler üzerinde dayatmayı yaratır’- VİDEO
25-‘Cemevi Başkanlığı’nın asimilasyonunu anlatmak için cemevlerine, köylere ulaşmalıyız’- VİDEO
26-‘Nakibüleşraf rolü üstlenip secere dağıtmaya yeltenecekler!’
27-‘Aleviliği yok etme politikası; o memura cemevi ziyareti için izin vermedim’
28-‘Aleviliği yok etme politikası; o memura cemevi ziyareti için izin vermedim’
29-‘Alevilik, korkunç bir yok edilme ile karşı karşıyadır; bu oyuna gelmeyelim’
30-‘Alevi pirleri Cemevi Başkanlığı’na giderse, cemlerde ne yapılacağını başkaları tarif eder’-VİDEO
31-Pir İsmail Alkan: Alevi pirlerine maaş ile topluma fetva verilmek isteniyor-VİDEO
32-‘Bir dede parayla hizmet yürütmez; maaşı kabul edenleri cemevlerimize kabul etmiyoruz’-VİDEO
33- ‘İnancımız tanımayanların maaşına ihtiyacımız yok’-VİDEO
34- ‘Maaş alan dede devletin memuru olur; bunlar bizlere Hz. Yezid dedirtecekler’-VİDEO
35- ‘Aleviliğin doğasında maaş yoktur; bizim ışığımıza, pirimize, yolumuza saldırıyorlar’ – VİDEO
36- ‘Maaş alan dede emirleri uygular, Alevi toplumu bundan yara alır; direnç göstermeliyiz’- VİDEO
37- ‘İçişleri Bakanlığı’nın gittiği Alevi köylerine gidemedik, o insanlara dokunamadık-VİDEO
38-‘Cemevimizdeki hizmet, maddi karşılığı olmayan bir hizmettir, maaşa karşıyız’-VİDEO
39-Dede Özgün: Yüreğimizdeki, beynimizdeki Aleviliği hiç kimse silemez-VİDEO
40-Hüseyin Soysüren Dede: Ser verip sır vermeyenler maaşı kabul etmez-VİDEO
41-‘Aleviyim diyen herkesin dedelere maaş bağlanmasına karşı çıkması gerekir’- VİDEO
42-‘Maaşı kabul eden dedeler Alevi hakikatini ayaklar altına alıyor’-VİDEO
43-İbrahim Erdoğan: Yolun piri olur devletin piri olmaz – VİDEO
44- ‘Cemevi Başkanlığı bir asimilasyon kurumudur; Aleviler bu çatının altında olmamalı!’-VİDEO

 

 

 

 

 

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.

Web sitemiz, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz, ancak isterseniz çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Kabul ediyorum devre dışı bırak