Alevi Haber Ajansi

‘Cemevimizdeki hizmet, maddi karşılığı olmayan bir hizmettir, maaşa karşıyız’-VİDEO

PİRHA-PSAKD Diyarbakır Şubesi/Cemevi Eşit Başkanı Aydın Atlı, AKP-MHP hükümetinin kurduğu Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı görevlilerinin Alevi köylerine yaptığı ziyaretlere ve dedelere maaşa bağlama girişimlerine tepki gösterdi. Atlı,”Cemevlerinde yapılan hizmetler Hakk için yapılan bir hizmettir. Devletin bir Alevi diyaneti oluşturma çabası içerisinde olduğunu ve kendi yandaş Alevilerini oluşturmaya çalıştığını da anlatmamız, topluma bunu bildirmemiz gerekiyor” dedi.

Türkiye’de Alevi inancının hala devlet tarafından tanınmadığı bir süreç yaşanıyor. Alevi toplumunun, zorunlu din dersinin kaldırılması, cemevine ibadethane statüsü verilmesi, eşit yurttaşlığı içeren yeni bir anayasanın yapılması, Alevilere karşı işlenen nefret suçlarının açığa çıkarılması ve bu tür suçların önüne geçilmesi için hukuki tedbirlerin alınması, Alevilere karşı yapılmış kıyım, katliam ve asimilasyon uygulamalarıyla yüzleşilmesi, gerek kamu kaynaklarının ve gerekse kamu kadrolarının liyakat, adalet ve eşitlik ilkelerine göre dağılımının sağlanması gibi temel talepleri var. Ancak bu talepler hükümet tarafından yerine getirilmiyor, mahkeme kararları tanınmıyor.

Neredeyse tüm Alevi örgütleri tarafından ‘Alevi diyaneti’ olarak adlandırılan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın (üstelik de Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde) kurulmasına büyük tepki gösterdi.

İki yıldır yüzlerce cemevini dolaşarak liste tutan, Aleviliği bir inanç olarak görmeyen ve kültürel bir ögeye indirgeyen AKP hükümeti, şimdi de bir ekip oluşturup Alevi köylerini, cemevlerini ve dernekleri dolaşarak maaşlı dedeler, elemanlar arıyor.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Diyarbakır Şubesi/Cemevi Eşit Başkanı Aydın Atlı, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından görevlendirilen kişilerin Alevi köylerini, dernekleri gezerek ‘dedeleri maaşa bağlama’ teklifini PİRHA’ya değerlendirdi.

“CEMEVİNDE YAPILAN HİZMET HAKK İÇİN YAPILAN BİR HİZMETTİR, MAAŞ VERİLMESİNE KARŞIYIZ”

Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın kendilerini de ziyaret ettiğini belirten Atlı, dedelere maaş bağlanmasına karşı olduklarını, cemevlerinde yapılan hizmetin maddi bir karşılık için değil Hakk için yapıldığına vurgu yaptı.

Atlı, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile 2 kez görüştüklerini belirterek, “Ali Arif Özeybek ile görüşmüştük, ağustos ayındaydı, ben burada değildim ancak bir uzman bizim cemevimize gelmişti. Arkadaşlar görüşmüşler. Yani çeşitli eksiklikler nelerdir? Onunla ilgili yardımlar ve maaşlı çalışan yönünde. Tabii biz merkeze bağlı olduğumuzdan dolayı yönetim kararıyla bizim belirleyeceğimiz bir kişinin sigortalı olarak çalıştırılacağı yönünde bildirimde bulunulmuş. Bu dede olabilir veya herhangi bir çalışan olabilir demişler ancak bizim tabii ki şu an cemevimizin dedeliğini yapan dedemiz böyle bir şeye karşı. Biz de zaten tamamıyla toplum olarak da buna karşıyız. Çünkü cemevlerinde yapılan hizmetler Hakk için yapılan bir hizmettir. Bunun bir karşılığının parasal anlamıyla, maddi anlamda bir karşılığın olması doğru da değildir. Bizim cemevimizdeki hizmetler, maddi anlamda bir karşılığı olmayan bir hizmettir. Tabii ki canlarımız bunun karşılığında bağış yaptıklarında da bunları da kabul ediyoruz ama dedemiz ve biz hiçbir zaman için hizmet karşılığında bir para talebimiz olmamıştır. Devletten de böyle bir talebimiz yok. Dedemize ya da dedelerimize bir maaş bağlanması doğru değildir.

Bizim toplumumuz dedelerine de, cemevlerine de sahip çıkabilecek bilinçli insanlardır. Çünkü yüzyıllardır bu inanç, bu Yol bugüne kadar gelmiştir. Bugüne kadar devletin herhangi bir yardımı olmamıştır. Tüm inançlara eşit mesafede olmasını istiyoruz” dedi.

“BİR ÜLKÜCÜNÜN BAŞKAN YAPILMASI, HÜKÜMETİN DÜŞÜNCESİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYUYOR”

“Cemevi Başkanlığı’nın kurulması şu anki hükümettin kendine yandaş Alevi toplumu oluşturması amacıyla kurulmuş olan bir başkanlıktır” diyen Aydın Altı, ülkücülüğü ile tanınan Ali Rıza Özdemir’in başkan olmasına ilişkin şunları söyledi:

“Bunu da tasvip etmiyoruz. Tabii başında kimin olduğu çok da önemli değil bizim için. Şu an yeni atanan bir daire başkanı vardır ki bu ülkücü camiadan gelen bir insandır. Direk asimilasyona yönelik yapılmış biridir. Bu zaten Osmanlı döneminden günümüze kadar yapılıyor. Çünkü bizim Serçeşmemiz olan pirimizin Hünkar Hacı Bektaş’ın dergahına 1800’lü yıllarda da Nakşibendi şeyhleri atanmıştı. Bunun ondan çok da farkı yok. İşlerin orada olması, kimin olduğu bizim için çok da önemli değildir ama işte bir ülkücü, Alevi kimliğinde olan birinin oraya atanması da zaten bu hükümetin düşüncesini açık ve net olarak ortaya koymaktadır.”

“DEDELERDEN TÜRK-İSLAM SENTEZİNE YÖNELİK VAAZLAR VERMESİ İSTENECEKTİR”

Maaş alan dedelerin ileride iktidarın istediği vaazları vermek zorunda kalacağını hatırlatan Aydın Atlı, “Biz tabii ki paralı dedeleri istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Düşünün, imamlar, şu an cumaları Diyanet’in verdiği vaazları orada okuyorlardır.  Alevi diyaneti oluşmuştur, bu da zaten ortadadır. Bizde perşembe akşamları cemler yapılıyor. İleriki dönemlerde bu maaş alan dedelere yazılı metinler vererek topluma kendi düşüncesinde olan Türk İslam sentezine yönelik vaazlar verilmesi istenecektir ki, bu da asıl büyük tehlikeyi ortaya koymaktadır. Biz bu olaya tamamıyla hem dernek olarak hem cemevi olarak hem de Diyarbakır’da yaşayan Aleviler olarak karşı çıkıyoruz. Bizim dışımızda da cemevleri var. Bildiğim kadarıyla onlarla da görüşülmüş. Bazılarının isim bildirdiğini bize söylediler. Bunlar örgütsel yapı içerisinde, örgütlü cemevleri değil. Birçok cemevinde bu tür ilişkilerin kurulduğu da bir gerçektir. Ama biz bunu doğru bulmuyoruz, bu tür yaklaşanların yaptıklarının da doğru olmadığını, tasvip etmediğimizi de onlara bildiriyoruz” diye ekledi.

“TOPLUMA, İKTİDARIN ‘ALEVİ DİYANETİ’ OLUŞTURMA ÇABASINI ANLATMALIYIZ”

Alevilerin, hükümetin Alevilere yönelik bu atağına karşı tutumlarının ne olması gerektiğine ilişkin değerlendirmeler yapan Aydın Atlı, örgütlü yapıların içerisinde yer alınması gerektiğine vurgu yaptı. Atlı, şunları ekledi:

“Yüzyıllardır bu Yol günümüze kadar gelmiş, bundan sonra da tabii ki devam edecektir. Buna karşı bizimkilerin ne yapması gerekir? Tabii ki örgütlü bir yapı içerisinde yer almamız gerekir. İçişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıllar içerisinde yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de 1600’e yakın cemevi olduğu söyleniyor. Bu cemevlerinin yaklaşık 300 tanesi örgütlü yapıların içerisindedir. Geri kalanları örgütlü yapı içerisinde değil. Tabii ki bu cemevlerinin, bağımsız cemevlerinin, köylerde bulunan cemevlerinin o örgütlü yapı içerisine alınması elzemdir. Bunlarla ilişki içerisinde olmamız gerekiyor. Tabii ki devletin olanakları çok, yani biz oraya gidemiyoruz ama bunu yapmak zorundayız. Bire bir bunlarla görüşüp devletin yaptığının doğru olmadığını, bir Alevi diyaneti oluşturma çabası içerisinde olduğunu ve kendi yandaş Alevilerini oluşturmaya çalıştığını da anlatmamız, topluma bunu bildirmemiz gerekiyor.

“ÖRGÜTLÜ OLMADIĞIMIZ SÜRECE BU SALDIRALARA MARUZ KALACAĞIZ”

‘Alevilerin ne yapması gerekiyor’ dersek de kurumlarımızda, cemevlerimizde, derneklerimizde yapılan sosyal, kültürel faaliyetlere bölgemizde ya da Diyarbakır’da köylerde yaşayan Alevileri ya da dışarıdan gelen Alevileri de yapı içerisine çekip, örgütlü mücadele içerisine almamız, Alevilik bilincini, Alevi Yol’unun gereklerini onlara anlatmamız gerekiyor. Örgütlenmeden geçiyor Yol. Örgütlü olmadığımız müddetçe, dağınık olduğumuz süre içerisinde de bu tür saldırılara maruz kalacağız. Bu örgütlü cemevlerine gelip, üye olup, onları desteklememiz gerekiyor.”

Ferhat GÜRGEN/DİYARBAKIR

İLGİLİ HABERLER

1-‘İnce bir Sünnilik yaparak Alevileri asimile etmek amaçlanıyor’- VİDEO
2-‘Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, toplumumuza ‘Alevisiz Aleviliği’ vaat etmektedir’
3-‘AKP üzerimizde at oynatıyor; bizi yok etmeye çalışan zihniyetle beraber olmayın’-VİDEO
4-‘Maddi teklifleri reddettik; biz Alevi köyleriyle iletişim sağlamalıyız’-VİDEO
5-‘AKP, Cemevi Başkanlığı’yla sinsice bir çalışma yapıyor, Alevileri avlamaya çalışıyor’-VİDEO
6-‘Cemevi Başkanlığı’nda görev kabul edenler inancına ihanet içindedir’-VİDEO
7-Baba Demir: Alevi kurumları birlikte hareket etmeli-VİDEO
8-Pir Mustafa Mısır: Ulularımız hiç biat etmedi, lokmanın peşine düşmedi!
9-‘AKP hükümetinin dedelere maaş projesi soykırım politikasıdır’-VİDEO
10-‘Maaşı kabul etmiyoruz; nefsine yenik düşen olursa düşkündür’-VİDEO
11-‘Devletten maaş aldığın zaman amir-memur ilişkisine dönüşür, maaş reddedilmeli’
12- ‘Cemevi Başkanlığı bir tuzaktır; maaşı kabul edenler onurlu değildir’-VİDEO

13- ‘Cemevlerini Diyanet bünyesine katmak ve içten fethetmek çabasındalar’-VİDEO
14-‘Alevi Pirleri ve Bektaşi Babaları sadece talipleriyle yol alır’-VİDEO
15-Çiçek: Dedelere, zakirlere maaşı devlet verirse ne inanç ne de yol kalır-VİDEO
16-‘Maaş bağlamanın altında yatan Alevi inancını yok etmektir’- VİDEO
17-‘Pirlerimiz yollarına sahip çıksınlar, kendilerini maaşa bağlamasınlar’-VİDEO
18-‘Gülsev Kaya: Biz ulufeyle, parayla, maaşla tarif edilecek bir geçmişe sahip değiliz’ – VİDEO
19-‘Büyükşahin: Alevileri kendi kirli işlerine ortak etmek istiyorlar ‘– VİDEO
20-‘Karaoğullarından: Maaşı kabul eden ‘Hınzır Paşa’lara geçit vermeyeceğiz’- VİDEO
21-Güleç: Hedefleri Alevi kurumsallaşmasının ulaşamadığı yerleri ele geçirmek – VİDEO
22-‘Alevilerin bu kötü gidişata bir an önce dur demesi lazım’
23-Sazcı: Dedelere maaş, makbul ve makul bir Alevilik yaratma girişimidir-VİDEO
24-‘Dedelere maaş teklif edilmesi Aleviler üzerinde dayatmayı yaratır’- VİDEO
25-‘Cemevi Başkanlığı’nın asimilasyonunu anlatmak için cemevlerine, köylere ulaşmalıyız’- VİDEO
26-‘Nakibüleşraf rolü üstlenip secere dağıtmaya yeltenecekler!’
27-‘Aleviliği yok etme politikası; o memura cemevi ziyareti için izin vermedim’
28-‘Aleviliği yok etme politikası; o memura cemevi ziyareti için izin vermedim’
29-‘Alevilik, korkunç bir yok edilme ile karşı karşıyadır; bu oyuna gelmeyelim’
30-‘Alevi pirleri Cemevi Başkanlığı’na giderse, cemlerde ne yapılacağını başkaları tarif eder’-VİDEO
31-Pir İsmail Alkan: Alevi pirlerine maaş ile topluma fetva verilmek isteniyor-VİDEO
32-‘Bir dede parayla hizmet yürütmez; maaşı kabul edenleri cemevlerimize kabul etmiyoruz’-VİDEO
33- ‘İnancımız tanımayanların maaşına ihtiyacımız yok’-VİDEO
34- ‘Maaş alan dede devletin memuru olur; bunlar bizlere Hz. Yezid dedirtecekler’-VİDEO
35- ‘Aleviliğin doğasında maaş yoktur; bizim ışığımıza, pirimize, yolumuza saldırıyorlar’ – VİDEO
36- ‘Maaş alan dede emirleri uygular, Alevi toplumu bundan yara alır; direnç göstermeliyiz’- VİDEO
37- ‘İçişleri Bakanlığı’nın gittiği Alevi köylerine gidemedik, o insanlara dokunamadık-VİDEO

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.

Web sitemiz, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz, ancak isterseniz çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Kabul ediyorum devre dışı bırak