Alevi Haber Ajansi

Pir İsmail Alkan: Alevi pirlerine maaş ile topluma fetva verilmek isteniyor-VİDEO

PİRHA- Kureyşan Ocağı Pirlerinden İsmail Alkan, Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı’nın Alevi dedelere maaşa bağlama girişimini eleştirerek, “Aleviliği kendi hegemonyaları altına alarak istediği fetvaları verip, dedelere maaş vererek bu süreci başarıya ulaştırmak isteyecekler. Alevilerin ve taliplerin bu konuda çok uyanık olması lazım” diye konuştu.

Türkiye’de Alevi inancının hala devlet tarafından tanınmadığı bir süreç yaşanıyor. Alevi toplumunun, zorunlu din dersinin kaldırılması, cemevine ibadethane statüsü verilmesi, eşit yurttaşlığı içeren yeni bir anayasanın yapılması, Alevilere karşı işlenen nefret suçlarının açığa çıkarılması ve nefret suçlarının önüne geçilmesi için hukuki tedbirlerin alınması, Alevilere karşı yapılmış kıyım, katliam ve asimilasyon uygulamalarıyla yüzletilmesi, gerek kamu kaynaklarının ve gerekse kamu kadrolarının liyakat, adalet ve eşitlik ilkelerine göre dağılımının sağlanması gibi temel talepleri var. Ancak bu talepler hükümet tarafından yerine getirilmiyor, mahkeme kararları tanınmıyor.

Neredeyse tüm Alevi örgütleri, “Alevi Diyaneti” olarak adlandırılan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na büyük tepki gösteriyor.
İki yıldır yüzlerce cemevini dolaşarak liste tutan, Aleviliği bir inanç olarak görmeyen ve kültürel bir ögeye indirgeyen AKP hükümeti, şimdi ise bir ekip oluşturup Alevi köylerini, cemevlerini ve dernekleri dolaşarak maaşlı dedeler, elemanlar arıyor.

Toplum ise siyasal iktidarın, Alevi inancını kontrol altına almayı hedefleyen bu girişimlerine dönük tepkilerini yükseltiyor.

Kureyşan Ocağı Pirlerinden İsmail Alkan, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı‘nın maaşlı dedeler bulma arayışını ve Alevileri bölme girişimlerini PİRHA’ya değerlendirdi.

“CEMEVİ BAŞKANLIĞI ASİMİLASYONDUR, NASIL ALEVİLİK BEKLERİZ?”

Alkan, bugüne kadar Alevilerin ibadethanesi olan cemevlerini tanımayan, kamusal haklardan faydalanmasının önüne geçen anlayışa eleştiride bulundu. Aleviliğin ‘kültür’ kategorisinde alınarak bakanlığa bağlanması durumunun kabul edilemeyeceğini söyleyen Alkan, “Aleviliği kültür boyutuyla ele almak istiyorlar. Aleviliğin inanç boyutu, saz, semah, birlik, komünal yaşamı hayata aktarmasının genel toplamıdır Alevilik. Siyasal iktidar, Aleviliğin içinden sadece kültür boyutunu alınıp buradan Aleviliği yürütmeye kalkarsa büyük oranda asimilasyona uğratacaktır. Günümüze kadar isyanlar, direnişler ve katliamlar yaşandı. Güncel hali ile asimilasyon ve inkardan beslenen ve gelen siyasal güçten nasıl bir Alevilik bekleyebiliriz? Kültür boyutunu ele alarak din ayeti içerisine koyup, onun bir alt kuruluşu olarak Aleviliği görmek bir asimilasyondur” dedi.

“ALEVİLİĞE FETVA VERECEKLER, UYANIK OLMALIYIZ!”

1995 yılında DYP Genel Başkanı Tansu Çiller için hazırlanan gizli Alevilik raporuna atıfta bulunan Alkan, cemevleri yapım sürecinin bu dönemde devlet eliyle asimilasyona evrilmek istendiğine vurgu yaparak, “90’lı yıllarda Tansu Çiller döneminde cemevleri yapılmaya başlanmıştı; Alevileri nasıl asimile ederiz amacı güdülmüştü. Aleviler Diyanetin kaldırılmasını istiyor. Aleviliği Kültür Bakanlığı içerisine sıkıştırarak, asimile etmek için baya kafa yormuşlar. Bunu bir dönem Alevi dedelerine gri pasaport vererek yaptılar. Kültür Bakanlığına bağlamak demek Aleviliği kendi hegemonyası altına alarak istediği fetvaları verip, dedelere maaş vererek bu süreci başarıya ulaştırmak istiyorlar. Alevilerin bu konuda çok uyanık olması lazım” şeklinde konuştu.

PİRLERE ÇAĞRI: BURADA YER ALMAYIN

Alevi -Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın Alevi pirlerini ‘cemevi uzmanı’ kadrosuna koymasına tepki gösteren Alkan, Alevi pirlerine burada yer almamaya dair çağrıda bulunarak şöyle devam etti:

“Pirlerimiz kış ayına doğru talipleri işlerini bitirip rahata çıktıklarında ziyaret ederdi. Pirler hizmetini yürütürken talibinden ‘şu kadar buğday, ekin yada para alacağım’ gibi dertleri yoktu. Talip gönlünden geçeni verir, pir onun azlığına çokluğuna bakmazdı. Cemevi Başkanlığı konjektüründe ise Alevi pirlerine ‘cemevi uzmanı’ deniyor. Pirlikte usta-çırak ilişkisi vardır. Aileden, babadan inanç, kültür ve felsefi değerleri göğüsleyerek bir diğer nesile aktarabilmesi için gereken süreç vardır. Alevilikte uzmanlık diye bir kavram, makam yoktur. Aleviliğin düsturu kişiyi çiğlikten alıp mürşidi kamilliğe ulaştırmaktır. Devlet, Alevice olmayan bir söylem bularak bunun üzerinden asimilasyona da uğratıyor. 2 kuruş için Aleviliğin peşkeş çekilerek burada yer alınması karşılık bulmamalı. Alevi talipler bu konuda uyanık olmalı.”

“ALEVİ PİRLERİNİN SÜRECİ TOPLUMA ANLATABİLMESİNİN İMKANLARI YARATILMALI”

Alkan, kurumlarla birlikte Alevi pirlerinin önünün açılarak bu sürece karşı durmaya dahil edilmesi ve sürecin anlatılmasına dair çabanın harcanması gerektiği değinerek, ” Devlet kendi asimilasyonu hiç ara vermeden katmerleştirerek devam ettiriyor. Alevi dedelerine maaş bağlayarak bir yerlere çekmek istiyor. Bu konuda bir özeleştiriyi de Alevi dernekleri vermeli. Ocak pirleri cemevleri süreçleriyle birlikte arka plana atıldı. Bir arı kolonisinde kraliçe arıyı aldığınızda o koloni dağılır. Dernek ya da cemevi neredeyse pirin bütün görevini görüyor. Pirleri ön plana çıkararak bu süreci taliplere ve topluma anlatabilmenin imkanları yaratılmalı. Pirin sözü talipte farklı etki bırakabilir. Devletin kendi gri pasaportu dedelerden uzak durmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ersin ÖZGÜL/İZMİR

İLGİLİ HABERLER:
1-‘İnce bir Sünnilik yaparak Alevileri asimile etmek amaçlanıyor’- VİDEO

2-‘Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, toplumumuza ‘Alevisiz Aleviliği’ vaat etmektedir’
3-‘AKP üzerimizde at oynatıyor; bizi yok etmeye çalışan zihniyetle beraber olmayın’-VİDEO
4-‘Maddi teklifleri reddettik; biz Alevi köyleriyle iletişim sağlamalıyız’-VİDEO
5-‘AKP, Cemevi Başkanlığı’yla sinsice bir çalışma yapıyor, Alevileri avlamaya çalışıyor’-VİDEO
6-‘Cemevi Başkanlığı’nda görev kabul edenler inancına ihanet içindedir’-VİDEO
7-Baba Demir: Alevi kurumları birlikte hareket etmeli-VİDEO
8-Pir Mustafa Mısır: Ulularımız hiç biat etmedi, lokmanın peşine düşmedi!
9-‘AKP hükümetinin dedelere maaş projesi soykırım politikasıdır’-VİDEO
10-‘Maaşı kabul etmiyoruz; nefsine yenik düşen olursa düşkündür’-VİDEO
11-‘Devletten maaş aldığın zaman amir-memur ilişkisine dönüşür, maaş reddedilmeli’
12- ‘Cemevi Başkanlığı bir tuzaktır; maaşı kabul edenler onurlu değildir’-VİDEO

13- ‘Cemevlerini Diyanet bünyesine katmak ve içten fethetmek çabasındalar’-VİDEO
14-‘Alevi Pirleri ve Bektaşi Babaları sadece talipleriyle yol alır’-VİDEO
15-Çiçek: Dedelere, zakirlere maaşı devlet verirse ne inanç ne de yol kalır-VİDEO
16-‘Maaş bağlamanın altında yatan Alevi inancını yok etmektir’- VİDEO
17-‘Pirlerimiz yollarına sahip çıksınlar, kendilerini maaşa bağlamasınlar’-VİDEO
18-‘Gülsev Kaya: Biz ulufeyle, parayla, maaşla tarif edilecek bir geçmişe sahip değiliz’ – VİDEO
19-‘Büyükşahin: Alevileri kendi kirli işlerine ortak etmek istiyorlar ‘– VİDEO
20-‘Karaoğullarından: Maaşı kabul eden ‘Hınzır Paşa’lara geçit vermeyeceğiz’- VİDEO
21-Güleç: Hedefleri Alevi kurumsallaşmasının ulaşamadığı yerleri ele geçirmek – VİDEO
22-‘Alevilerin bu kötü gidişata bir an önce dur demesi lazım’
23-Sazcı: Dedelere maaş, makbul ve makul bir Alevilik yaratma girişimidir-VİDEO
24-‘Dedelere maaş teklif edilmesi Aleviler üzerinde dayatmayı yaratır’- VİDEO
25-‘Cemevi Başkanlığı’nın asimilasyonunu anlatmak için cemevlerine, köylere ulaşmalıyız’- VİDEO
26-‘Nakibüleşraf rolü üstlenip secere dağıtmaya yeltenecekler!’
27-‘Aleviliği yok etme politikası; o memura cemevi ziyareti için izin vermedim’
28-‘Aleviliği yok etme politikası; o memura cemevi ziyareti için izin vermedim’
29-‘Alevilik, korkunç bir yok edilme ile karşı karşıyadır; bu oyuna gelmeyelim’
30-‘Alevi pirleri Cemevi Başkanlığı’na giderse, cemlerde ne yapılacağını başkaları tarif eder’-VİDEO

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.

Web sitemiz, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz, ancak isterseniz çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Kabul ediyorum devre dışı bırak