Alevi Haber Ajansi

ABF’den önemli kararlar

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Yönetim Kurulu2nun 13 Kasım’da düzenlediği toplantının sonuç bildirgesi yayınlandı.  Genel Başkan Muhittin Yıldız imzasıyla yayınlanan bildirgede, toplantıda alınan kararlar yer aldı. İşte alınan o kararlar: 

BASINA VE KAMUOYUNA

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan Muhittin Yıldız başkanlığında Ankara’da toplandı. 11 saat süren toplantının ana gündem konusu, Ülkenin içinden geçtiği süreçte Alevi Bektaşi Federasyonu’nun yol haritası ve örgütlenme çalışmaları oldu.
Bu toplantıdan çıkan sonuca göre;
Alevi Bektaşi Federasyonu, bileşenleri ve varoluş nedeni açısından Türkiye ve Dünya Alevilerinin inanç özgürlüğü için mücadele etmeyi kendine şiar edinmiş bir Demokratik Kitle Örgütüdür. Ülkenin ve Ortadoğu’nun içinde olduğu ateş çemberinin farkında olarak ve durumda eğilmeden, korkmadan Alevi kadim inancını gereği olarak Hak mücadelesi vermeye devam edecektir. Enerjisini, gündelik sığ tartışmalar, içi boş polemikler, eleştiri sınırlarını aşmış iyi niyetten yoksun saldırılara asla harcamayacaktır. Kendisini Alevi Bektaşi Federasyonuna karşı bu noktaya konumlandırmış kişiler bilmelidirler ki ABF artık kuruluş amacının gereği olan Alevi Hak mücadelesine ve Türkiye’nin Laik Demokratik ve haklara saygılı sosyal bir hukuk devleti olması için mücadele edecektir.
Bu minvalde mücadele etmenin köşe taşları olan Federasyon içi örgütlenmede çalışmalarını son hızla devam ettirecektir.

ÖRGÜTLENME VE ETKİNLİK TAKVİMİ

Divan Kurulacak Hesap Sorulacak!

24 ARALIK’TA MARAŞTAYIZ!

Maraş katliamı, Alevilerin yaşadığı en ağır ve sonuçları itibariyle yıkımı en fazla olan bir Alevi katliamıdır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaybettiğimiz Canlarımızı anmak ve bu katliamları asla unutmayacağımızı ilan etmek üzere 24 Aralık’ta, ABF bileşenleri, Alevi örgütleri ve Alevilerin dostları ile birlikte Maraş’ta olacağız. Maraş katliam anmasından OHAL süreci bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Devlet konumu itibariyle kayıplarını ananları değil, onlara saldıracak olanları engellemek zorundadır. Bu konuda idari bir engelleme asla bizi yıldıramayacaktır. Maraş katliamının anmasını ne şartlarda olsa da yapacağımızı ilan ediyoruz!

3-4 MART’TA İNANÇ KURULTAYI YAPILACAK

Alevi Bektaşi Federasyonu’nun asli misyonu, ALEVİ YOL’unun birliği ve süreklerinin çeşitliliği üzerinde asimilasyona asla izin vermemesi ve bu konudaki her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmektir. Bu minvalde YOL’u sahiplerine teslim etmek ve bu konuda sözü asıl sahipleri olan Mürşitlerimize, Dedelerimize ve Yol önderlerimize vermek adına ABF bünyesinde bir inanç kurulu oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu alınan kararlar doğrultusunda Dedemiz ve İnançtan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Nurettin Aksoy ile Dedemiz ve Alibeyköy Cemevi başkanımız Hüseyin Güzelgül önderliğinde bir çalışma yürütülecektir. Bu çalışmalar sonucunda da 3-4 Mart 2017 tarihinde (2 GÜN) İstanbul’da YOL birliği adına bir inanç kurultayı yapılmasına karar verilmiştir.
BÜYÜK ALEVİ KURULTAYI KARARI ALINDI

Aleviler, Selçuklu’dan bugüne kadar uzanan süreçte her devletler tarafından yok sayılmış, katliama ve asimilasyona uğratılmış bir inanç topluluğudur. Bu saldırılar ve yok edilmeye karşı İmam Hüseyin’in açtığı yolda zalime asla boyun eğmeden bir var olma savaşı vermişlerdir. Nesimi, Hallacı Mansur, Pirsultan ve Ulu Ozanların açtığı yolda Alevilerin ortak akıl ve kendi hak mücadelesi çizgisini kendi belirleyecektir. iç organları ve Alevilerin dostları, akademisyenler hukukçular ve siyasetçiler ile tartışmak ve Alevilerin var olduğu bir kez daha en güçlü sesle duyurmak için ABF, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi örgütleri ve Alevilerin Dostları ile bir büyük Alevi Kurultayı kararı almıştır. Bu konudaki her türlü çalışma ve hazırlık süreci Genel Başkanı Muhittin Yıldız, Genel Sekreter Ali Aktaş sorumluluğunda komisyon kurularak başlanmasına karar verilmiştir.

TÜZÜK KURULTAYI ÇALIŞMALARI

ABF tüzüğünün, iyileştirilmesi, demokratik bir yönetim şekli ve iç örgütlenmenin inşaası açısından çok elzem buluyoruz. İç örgütlenme konusundaki aksaklıkların ve kadın gençlik kotalarının düzenlenmesi ekseninde bir Tüzük yenilemesi ve en kısa zamanda bir Tüzük kurultayına gidilmesi konusunda Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Demirdelen sorumluluğunda bir komisyon kurularak başlanmasına karar verilmiştir.

DERGİ VE BÜLTEN ÇIKARIRILACAK

ABF bünyesinde yapılan etkinliklerin, örgütlenme çalışmalarının, bileşenlerimizin etkinliklerinin kamuoyuna ve Alevi toplumuna ulaştırılması için aylık bilgilendirme bültenleri çıkarılmasına Ayrıca Ülke gündemi ve Alevilerin gündemi ile ilgili bilgilendirme, kendi gündemini kendi yaratma adına, her türlü muhalif basına yönelik devlet saldırına karşı Alevi Yol erkanı ve kendi yayın çizgisinde asla ödün vermeyecek, ötekilerin de sesi olabilecek bir derginin Basın Yayın Sorumlusu Genel Başkan yardımcısı Bülent Kaya sorumluluğunda çıkarılmasına karar verilmiştir.

ALEVİ KADIN MECLİSİ (BACIYANE RUM )

Erkek Dişi sorulmaz muhabbetin dilinde
Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde
Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok
Eksiklik noksanlık senin görüşünde
Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin aydınlattığı yolda ve Kadıncık Ana’nın izinde Türkiye’deki Alevi kadınlarının birliği dirliği şiarıyla çalışma yapacaktır. Alevi kurumların içinde ve Türkiye kamuoyunda Alevi Kadın kimliği üzerinden gördüğü her türlü ayrımcılığa karşı örgütlenmek giderek gericilerşen toplumsal yapı ve ondan etkilenen Alevi toplumu üzerinde bir var olma mücadelesini kendine yol edinecektir. Bu minvalde ABF’ye bağlı kurumlar arasında örgütlenme çalışmalarına Kadın Örgütlenme sorumlumuz Sevim Yalıncakoğlu sorumluluğunda başlanmasına karar verilmiştir.

ALEVİ GENÇLİK ÖRGÜTLENMESİ

Gençliğin Alevi Yol ve Erkanına göre yetişmesi ve kendi Pirleri Uluları ver yol önderlerinin aydınlattığı yolda yürümesi ,emek, eğitim ve hak mücadelesi vermesi adına ABF içerisinde bir Türkiye gençlik örgütlenmesi ve her yaz gençlik eğitim kampları yapılmasına Gençlikten sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Fazlı Aslan sorumluluğunda karar verilmiştir.
ABF yönetim kurulu, önüne koyduğu bu takvim için tüm organlarıyla Alevi Hak mücadelesine devam edeceğine ve bu yolda İmam Hüseyin, Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal’ın gösterdiği çizgiden yoldan ayrılmadan çalışma yapacağına ikrar vermiştir.

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU GENEL YÖNETİM KURULU ADINA,
GENEL BAŞKAN
MUHİTTİN YILDIZ

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.

Web sitemiz, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz, ancak isterseniz çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Kabul ediyorum devre dışı bırak