Alevi Haber Ajansi

5 Kasım tarihi ‘Aşıklar ve Ozanlar günü’ ilan edildi -VİDEO

PİRHA- Ankara’da bulunan ozan ve aşık derneklerinin temsilcileri, 5 Kasım tarihini ‘Aşıklar ve Ozanlar günü’ ilan ettiklerini açıkladı. Tüm dünyada her mesleğin takvimlerde bir günü olduğunu söyleyen dernek temsilcileri, halk sanatçılarının takvimlerde birbirlerini hatırlayacakları, mesleklerinin tanıtımıyla ilgili fırsat ve dayanışma imkânı verecekleri bir gün belirlenmediğini aktardı.

Ankara’da bulunan ozan ve aşık derneklerinin temsilcileri, 5 Kasım tarihini ‘Aşıklar ve Ozanlar günü’ ilan ettiklerini açıkladı.

Tüm dünyada her mesleğin takvimlerde bir günü olduğunu söyleyen dernek temsilcileri, halk sanatçılarının takvimlerde birbirlerini hatırlayacakları, mesleklerinin tanıtımıyla ilgili fırsat ve dayanışma imkânı verecekleri bir gün belirlenmediğini aktardı.

Bu durumun eksikliğini hissettiklerini belirten dernek temsilcileri, tarihteki ilk halk şairleri bayramı olan 5 Kasım’ı ‘Aşıklar ve Ozanlar günü’ olarak belirlediklerini açıkladı.

Yapılan basın açıklamasını Ankara’da bulunan ozan ve aşık derneklerinin temsilcileri adına Ozan-Der üyesi Hayrettin İvgin okudu.

“HALK SANATÇILARI GELENEKSEL SANATLARINI DEVAM ETTİRMEKTEDİRLER”

Aşıklık geleneğinin yüzyıllar boyunca gelişerek günümüze kadar geldiğini ifade ederek sözlerine başlayan İvgin, şunları aktardı:

“Aşıklar ve ozanlar bu geleneği yaşatan, geliştiren, geleneğe uygun olarak sanatlarını sürdüren halk sanatçılarıdır. Yüzyıllar içinde bu halk sanatçıları, ‘âşık, ozan, halk şairi, halk ozanı, halk âşığı’ gibi adlar almışlardır.  Bunlar hem milli enstrüman olan saz (bağlama, cura, vb.) çalan, şiir yazan, bunları ezgilendiren, ezgilendirdikleri türkü ve deyişlerini, geleneksel ve yöresel havalarla çeşitli tür, biçim ve konularda ortaya koyarak icra edenlerdir. Çeşitli Türk boylarında da bu tür halk sanatçılarına,  ‘baksı, kam, bakşı, bahşi, haycı, kaycı, cirav, sesen, destancı, oyun, ozan, şıncı, manascı, comokcu, akın, ırçı’ vb. adlar verilir. Yüzyıllardır değişik coğrafyalarda yaşayan tüm Türk boylarında bu halk sanatçıları geleneksel sanatlarını devam ettirmektedirler.”

“HALK SANATÇILARININ DAYANIŞMA GÖSTERECEĞİ BİR GÜN”

Tüm dünyada her mesleğin, sanat mensuplarının, hatta sosyal grupların takvimlerde bir günü olduğunu kaydeden İvgin, “Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü,  tiyatro günü, kuklacılar günü, ormancılar günü vb. Ancak, âşık tarzı halk sanatçılarının takvimlerde, birbirlerini hatırlayacakları, mesleklerinin tanıtımıyla ilgili fırsat ve dayanışma imkânı verecek bir gün belirlenmemiştir. Türkiye’de ve Türk dünyası coğrafyasında âşık, ozan, baksı, akın, manascı, şıncı gibi halk sanatçıları için takvimlerde bir gün belirlenmesi uzun zamandır gönüllerde ve fikirlerde yaşatılıyor ama hayata geçirilemiyordu. Bu nedenlerle Ankara’da faaliyet gösteren ve bünyesinde ozan, âşık sanatı ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri Halk Ozanları Kültür Derneği (Ozan-Der)’nde bir araya gelerek yıllık takvimlerde hangi günün uygun olması ve gün olarak benimsenmesi görüşülmüştür.

“’İLK HALK ŞAİRLERİ BAYRAMI’ GÜNÜYLE AYNI GÜNÜ BELİRLEDİK”

İlk halk şairleri bayramı Sivas’ta 5 İkinciteşrin (Kasım) 1931’de yapıldı. Bu bayram üç gün devam etmiştir. Bu bayram Sivas Halk Şairlerini Koruma Derneği Başkanlığınca düzenlendi. Bu derneğin kurucuları arasında Sivas Maarif Müdürü Ahmet Kutsi (Tecer) ve Sivas Lisesi Musiki Muallimi Muzaffer Bey (Sarısözen), Edebiyat Öğretmeni Vehbi Cem (Aşkun) Bey bulunuyordu. Bayram, Derneğin Başkanı ve Sivas Belediye Başkanı Hikmet (Işık) Bey tarafından bir konuşma ile açıldı.  Bayrama; Âşık Revanî, Âşık Meslekî, Âşık Suzanî (Vahap), Âşık Süleyman (Fahrî), Karslı Mehmet, Âşık Müştâk, Âşık Yarım Ali, Âşık Talibî (Bektaş), Âşık Yusuf, Âşık San’atî, Âşık Ali, Hikâyeci Ağa Dayı, Âşık Veysel davet edildi ve katılımları sağlandı” dedi.

Saydıkları nedenlerden dolayı ‘Âşıklar ve Ozanlar Günü’nün ‘5 Kasım’ günlerinde yapılmasını uygun bulduklarını belirten İvgin, bütün ozan ve aşıkların gününü kutladığını, sanatlarında başarılar dilediğini ifade ederek açıklamasını sonlandırdı.

PİRHA/ANKARA

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.