Alevi Haber Ajansi

‘Yeni eğitim müfredatı sünniliği dayatıyor, laikliğe aykırı’

PİRHA – AKP hükümetinin, yeni eğitim müfredatında Aleviliğin tamamen kaldırılıp, cihatçılık gibi pek çok gerici maddelerin eklenmesine Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Pir Celal Fırat’tan tepki geldi.

Yeni eğitim müfredatına göre “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” ismi de bundan böyle kullanılmayacak, yerine ‘Temel Dini Bilgiler Dersi- İslam’ getirilecek. Geçmişte seçmeli olan “Peygamberimizin Hayatı” dersi, zorunlu hale getirildi. Alevilik ise müfredattan tamamen kaldırıldı.

Alevi açılımının ardından 2012 yılında AKP hükümeti ilköğretim 4. sınıftan lise son sınıfa kadar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarına Alevilik konusunu eklemişti. Eski müfredatta, Hz. Ali, Hacı Bektaş Veli, Hz. Hüseyin’in sözleri de kitaplarda yer alıyordu.

Ders kapsamında imam hatip ortaokullarında 7. sınıflarda ‘cihat’ kavramı, temel hak ve özgürlükler ve vatan sevgisi konularıyla birlikte ele alınacak. 8. sınıf “Allah’a kulluk ve ibadet” ünitesi başlığı altında, “Allah yolunda mücadele: Cihat” konusu işlenecek.

Felsefe dersinde ünite sayıları azaltıldı. Bundan böyle, lise öğrencilerinden, ‘Anti-demokratik darbe girişiminde gösterilen halk direnişini değerlendiren özgün bir metin yazma çalışması’ yapmaları istenecek.

Yeni eğitim müfredatını Pir Haber Ajansı’na değerlendiren Garip Dede Dergahı Başkanı Pir Celal Fırat, eğitim müfredatının hiçbir inanç biçimini tanımadığını ve laiklik ilkesine de aykırı olduğunu söyledi.

Pir Celal Fırat, “Bir grubun dini, farklı inanç grubundaki çocuklara sıkı bir şekilde dayatılmaya çalışılmaktadır. Devlet okullarına çocuklarını gönderecek aileler bu durumu nasıl mazur görecek, nasıl kabul edecek,  dayatmacı bir zihniyetin ürünüdür” ifadesini kullandı.

“BU ANLAYIŞ ÇOCUKLAR ARASINDA BÜYÜK BİR  UÇURUM YARATACAK”

Aynı sınıfı paylaşan İslam’ın farklı mezhepleri, farklı inanç biçimdeki, farklı din anlayışındaki çocuklar için sünnilik kıyaslaması ile asimilasyonun hız kazanacağını vurgulayan Fırat, şunlara işaret etti:

“Bu anlayış çocuklar arasında büyük bir uçurum yaratacak, tehdit unsuruna dönüşecektir. İnanç özgürlüğü yerine ayrımcı, bölücü, ön yargılı bilimden, felsefeden uzak bir eğitim öğretim sistemine dönüşecek.”

“BU DEĞİŞİMİ HİÇBİR ALEVİ KABUL ETMİYECEKTİR”

Fırat, “Bu müfredatı inceleyip sünnilik din anlayışınızın yanına bizi de ekleyin, din dersinde çocuklara sünniliği anlatırken biraz da Aleviliği ekleyip anlatın demek, Aleviliğin bilimselliğine, bağımsızlığına, inanç özgürlüğüne, yetmiş iki millete aynı nazarla bakma felsefesine tam zıt bir durumdur” dedi.

Pir Fırat, “Mevcut müfredat bilimsel ve laik değil, din dersini anlatacak öğretmen Alevilikle ilgili bilgiyi sünni din kaynaklarıyla anlatamaz. Çocuklarımızın kalplerine ve ruhlarına dindarlık aşılamayın, bu anlamda Alevileri temsil eden her kurum, hiçbir Alevinin fikrini almadan otel odalarında müfredatta değişiklik ve ekleme istemesi aynı kapıya çıkar. Bu yapılacak değişim ve uygulamaları hiç bir Alevi kabul etmeyecektir” şeklinde ifade etti.

İsmet Sefer/İSTANBUL

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.