Alevi Haber Ajansi

İlkokula başlama sınırını 69 aya çıkaran yasa yürürlüğe girdi

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun yürürlüğe girdi. Eğitimciler ve velilerin itirazlarına rağmen AKP bu sınırı 66 aya indirmişti.

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak değiştirildi. Buna göre, mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

AKP, 4+4+4 yasasıyla ilkokula başlama sınırını; eğitim sendikaları, veliler ve pedagogların tüm itirazlarına kulak tıkayarak 66 aya indirmişti.

OSB’LER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ AÇABİLECEK

Kanunla, çocuk emeği sömürüsünü yaygınlaştıracak bir uygulama da hayata geçiriliyor. “Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumu” olarak tanımlanan mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimlerince ve özel sektör tarafından açılabilecek.

Kanunla, ‘çıraklık şartları’ başlığı, ‘mesleki eğitim merkezi programına çıraklık kayıt şartları’ olarak değiştirildi. Mesleki eğitim merkezi programına çırak öğrenci olarak kayıt olmak isteyenlerin en az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmaları, gerekli sağlık şartlarını taşımaları gerekiyor.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler veya özellik arz eden mesleklere alınacak çırakların öğrenim ve yaş durumu, ilgili kuruluşların görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.

Kalfalık yeterliğini kazanmış olanların mesleki yönden gelişmelerini ve bağımsız iş yeri açabilmelerini temin için gerekli yeterlilikleri kazandırmak gayesiyle ustalık eğitimi düzenlenecek.

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.