Alevi Haber Ajansi

Elbistanlıların mücadelesi sonuç verdi: Akbayır Köyü’nde termik santral yapılmayacak!

Elbistan Akbayır (TİL) köyünde, Diler Enerji şirketi tarafından yapımı planlanan termik santralin yapımı, Elbistanlıların verdikleri mücadele sonucu, Kahramanmaraş İdari Mahkemesi tarafından durduruldu.

Elbistan Akbayır (TİL) köyünde, Diler Enerji şirketi tarafından yapımı planlanan termik santralin yapımına, Elbistanlıların verdikleri mücadele sonucu, Kahramanmaraş İdari Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu 2015 yılında termik santralin kurulmasına karşı başlattığı faaliyetler bölge halkının desteğiyle sonuç verdi. Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu  konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Elbistan Akbayır (TİL) köyünde, Diler Enerji şirketi tarafından yapımı planlanan termik santralının, ÇED raporunun yürütmesinin durdurulması için platformumuz tarafından, Kahramanmaraş İdari Mahkemesine açtığımız davada, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Platformumuzun çalışması ile 86 vatandaş, Kahramanmaraş Ziraat Odası, Akbayır Toprak Su Sulama Kooperatifi ve Küçük Yapalak Köyü Veli baba Kültür ve Dayanışma Derneğinin katılımı ile açılan davada bu karar bizleri, bölge halkını ve tüm çevre dostlarını memnun etmiştir.

Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu fikri ve faaliyetleri 2015 Yılı Kasım ayında başlamıştı. Anadolu Enerji Firması tarafından, Küçük yapalak, Büyük yapalak, Çatova, Eldelek ve Akören köylerine yapılmak istenen, 500 MW Elbistan Termik Santralının ÇED sürecine duyulan tepki Platformumuzun oluşmasına neden olmuştur. Elbistanlıların büyük çoğunluğu mevcut iki termik santralın yanında, herhangi yeni bir santralın daha yapılmasıyla bölgenin tamamen yaşanmaz hale geleceği fikri platformumuzun güçlenmesine yol açmıştır.

Her görüşten bir avuç, çevre dostu gönüllü insanın oluşturduğu HAYATI VE DOĞAYI KORUMA PLATFORMU sahipsiz bırakılıp, sorunlarıyla ilgilenilmeyen Elbistan ve Çevresine bir birlik, memleket sevgisi ve bu kadim şehre bir ahde vefa mesajı sunmuştur. Şüphesiz ki, Elbistan ve bölgenin sorunları yılların biriken sorunlardır. Sorunlar eskiden beri gelmektedir. Lakin çözümler çareler bu gün bulunmak zorundadır. Birikmiş sorunlara, yaşamsal etkide yeni sorunların eklenmesine sessiz kalmak bu şehre yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Elbistan’ın RANT’I ile ilgilenen, ondan herkesten çok faydalanan, kişi kurum ve kuruluşlar malumunuzdur. Bu kurum ve kuruluşlar, şehrin sorunları, hatta yaşamsal sorunları gündeme gelince sırra kadem basmakta, ama getirim ve para görünce ön saflarda görülmektedirler. 5 Yılık Çevre faaliyetimiz süresince, Elbistan da bulunana bütün sivil toplum kuruluşları ile görüştük. Hepsini çevrenin, Ceyhan Nehrinin, tarımın korunması için bir şeyler yapalım dedik. Ama hiç birinden maddi ya da manevi herhangi bir destek görmedik. Bu şehrin Ziraat Odası, Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf Ve Sanatkârlar Derneği, Muhtarlar Derneği ve Belediyesi vardır. Bunların hiç birisi, bu tarz şehrin tamamını ilgilendiren sorunlara karşı yeterli düzeyde ilgi ve alaka göstermiyorlarr. Hâlbuki Ülkemizin başkaca şehirlerinde, bu kurumlar birlikte sorunlara çare arayabilmektedirler. Bu kurumlara yeniden sesleniyoruz. Şehrimizi, nehrimizi, havamızı, suyumuzu koruyalım. Ölmez yitmez zenginliğimiz olan tarımımıza sahip çıkalım. Geleceğe temiz, zengin ve yaşanabilir bir Elbistan bırakalım. Platformumuz şehrimizde bir çevre bilinci ve kültürü oluşturulmasına katkı sunmak ve bu kültürün gelenekselleşerek yeni kuşaklara aktarılmasını istiyor.

Diler Enerji Şirketinin Elbistan Akbayır da termik santral için başlattığı ÇED süreci 2013 yılında başlamıştır. Birinci ÇED sürecinde halkın çoğunluğunun termik santral istemesi ve DSİ’nin bölgedeki sulama projesi nedeni durdurulmuştu. Diler Enerji mahkeme yoluyla ÇED sürecini yeniden başlatarak, 17.12.2015 tarihinde yeniden Halkın Katılımı toplantısı düzenledi. Platformumuz bu noktadan itibaren sürece dâhil olarak,  yöre halkı ve yetkililerle görüşerek bilgi edindi.1000 sayfa civarındaki ÇED raporunu inceleyerek, tartışmalar yürütüp,  analizler yaptı. Kahramanmaraş Çevre İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediyesi, Elbistan Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı gibi kurumlara doğrudan ziyarete bulunarak, bölgenin yeni bir termik santralını kaldıramayacağı anlatıldı. Ayrıca BİMER üzerinden ÇED raporunun içeriğine yönelik itirazlarda bulundu.

05.12.2017 tarihinde yapılan ikinci İDK (İnceleme Değerlendirme Kururlu) toplantısına katılarak, bölge halkının duyarlılıklarını dile getirdik. Bütün bu itirazlarımıza rağmen 29.06. 2018 tarihinde ÇED olumlu kararı bakanlıktan onaylanarak çıktı. Bu karardan sonra, yargı yolundan başka tüm süreçler tamamlanmıştı. Bizde son süreç olan yargı yoluna başvurduk. İtiraz dilekçemizde; -400 MW kömürlü termik santralı projesinde kullanılacak kömürün kalori değerinin çok düşük (800cal/kg) olduğu, Santralın Enerjiden çok kükürt üreteceği,Geniş bir tarım havzasını yok edeceği, Ciddi çevre kirliliği oluşturacağı
-Yılda 3.5 milyon kül ve kimyasal atık oluşturacağı, Tribün soğutma için yılda 5 milyon metreküp suya ihtiyaç olduğu, Kömür çıkarırken susuzlaştırmak için yer altı sularının pompalarla çekilmesi ile yer altı sularının ve Ceyhan nehrinin kaynaklarının kurutulacağı, bölgede var olan ve ÇED süreçleri devam eden santrallerlle birlikte düşünüldüğünde, doğaya salınacak karbondioksitin çevre felaketlerine yol açacağı, bölgede ısı havzası oluşturacağı, iklim değişikliklerine sebep olacağı, Kyoto protokolü ve Uluslararası anlaşmalara uygun olmadığı, Elbistan’ın Türkiye en kirli 13. Şehir olduğu yönünde görüşlerimizi belirttik.

“AÇTIĞIMIZ DAVALARIN MASRAFLARINI DAVAYI DESTEKLEYENLER KARŞILADI”

Bu nedenlerle açtığımız davanın masraflarının tamamı bu davayı destekleyenler tarafından karşılanmıştır. İtirazlarımıza Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı ve Diler Enerji şirketi ÇED raporunda bulunan görüşlerini tekrar ederek cevap vermişlerdir.
Bakılan davada Mahkeme 30.10.2018 tarihli ara kararla uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için ava konusu ÇED raporuna konu teşkil eden bölgede keşif suretiyle bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş;  Çevre Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Cuci, Çevre Mühendisi Doç. Dr. Kevser Cırık, Jeoloji Mühendisi Doç Dr. Ahmet Özbek, İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Ünsal ve Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Kızılşimşek’ten oluşan bilirkişi heyeti olarak atanmıştır.

14.05.2019 tarihli bilirkişi raporunda;

“- Yukarıda verilen bilgiler ışığında; Elbistan (Akbayır) 400 MW TES Entegre Projesine ait ÇED Raporubir bütün olarak değerlendirildiğinde ÇED olumlu kararının üstün kamu yararı, yöre halkının bireysel menfaatleri, çevrebilim ve sürdürülebilirlik açısından yerinde olmadığı” kanaatine varılmıştır. Bu rapora istinaden idari mahkeme aşağıdaki kararı vermiştir. “Yukarıda verilen bilgiler ışığında; Elbistan (Akbayır) 400 MW TES Entegre Projesine ait ÇED Raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde ÇED olumlu kararının üstün kamu yararı, yöre halkının bireysel menfaatleri, ekoloji ve sürdürülebilirlik açısından yerinde olmadığı” kanaatine varıldığının belirtildiği görülmüştür. ÇED raporunun yürütmesini durdurma kararını vermiştir.” Bu karar Elbistan halkını mutlu etmiştir.

Katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Öncelikle başından beri, Elbistan’daki kömür santralleri ile ilgili bir çok araştırma inceleme yaparak, Düzenlediğimiz ama 15 Temmuz darbesine denk gelen panelimize katılmak üzere Elbistan’a gelen Sn. Önder Algedik’e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve yine Özel Akbayır araştırmaları ve incelemeleri ile bizlere ışık tutan “Temiz Hava Hakkı Platformuna” ve “Green Peace Akdeniz” ekibine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Kahramanmaraş Ziraat Mühendisler Odası, Akbayır Sulama Birliği kooperatifi, Küçükyapalak Köyü Veli Baba Kültür Ve Dayanışma Derneğine ile birlikte davamıza katılan 86 arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bu davanın maddi yüküne katkı yapan herkese şükranlarımızı sunarız. Dava süreci henüz sona ermemiştir. Platform olarak bundan sonraki dava sürecini titizlikle takip edip gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.

“BAŞKA TERMİK SANTRALI İSTEMİYORUZ”

Ayrıca bölgemizde devam eden diğer termik santralı çalışmaları da yakından izlemeye devam edeceğiz. Çünkü bölge başka bir termik santralını daha kaldıramaz. Biz enerji üretimine karşı değiliz. Enerji üretimi nedeni ile doğanın, insan sağlığının yok sayılmasına karşıyız.Sahte,kitabına uydurulmuş ÇED uygulamalarına karşıyız.
Yenilenebilir, insanı, doğayı tahrip etmeyen  enerji üretimine tarafız.
Elbistan Küçük yapalak köyünde, Anadolu enerji tarafından yapımı planlanan  “Elbistan Termik Santralının” ÇED süreci devam etmektedir. ÇED olumlu kararının çıkma ihtimaline karşı dava hazırlıklarımız yapılmaktadır. ÇED sürecinde herhangi bir ilerleme olmayan AFŞİN C Termik Santralı ÇED çalışmaları içinde Afşin halkına her türlü desteği vermeye hazırız.

Şu anda fitresiz olarak çalışan, Çelikler Holding tarafından işletilen, Afşin-Elbistan A termik santralı bölgeye zehir saçmaktadır. Ülkemizde bu şekilde çalışan 14 adet termik santralı bulunmaktadır. Bu santrallere iktidar, kanunlara rağmen 31 Aralık 2019 tarihine kadar filtresiz çalıştırma izni vermiştir. Bir gün dahi beklemeden 1 Ocak 2020 tarihinde mahkemede olacağımızı şimdiden duyuruyoruz.” (HABER MERKEZİ)

 

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.

Web sitemiz, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz, ancak isterseniz çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Kabul ediyorum devre dışı bırak