Alevi Haber Ajansi

Dersim’deki acele kamulaştırma kararı meclise taşındı

HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü, Munzur Vadisindeki acele kamulaştırma kararını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkalığına soru önergesi verdi.

HDP Milletvekili Alican Önlü’nün soru önergesinde şu ifadelere yer verildi.

“Türkiye’nin en zengin biyolojik çeşitlilik alanlarından birini oluşturan Munzur vadisi Milli Park alanında yaklaşık 1600 bitki türü tespit edilerek kayıt altına alınmış olup, bu bitkilerden 227 çeşidi Türkiye’ye ve 55 bitki türünün ise Munzur dağlarına özgü olduğu kayıtlara geçmiştir. Munzur Vadisi Milli Parkı Türkiye’nin en önemli yaban hayatı sahasını oluşturmaktadır.

Doğal ortamda sadece Munzur suyunda yaşamını sürdürebilen Kırmızı Benekli Munzur Alabalığı endemik bir türdür. Munzur Vadisi içerisinde Dersim Alevi inancı açısından da kutsal sayılan ve maneviyat açısından önemli görülen birçok mekân bulunmaktadır.

Bu ülkenin milli serveti olmasına rağmen günümüzde Munzur Vadisi Milli Parkı barajların ve HES projelerinin tehdidi altındadır. 1985 yılında Mercan ve Munzur suyu üzerinde 4 baraj ve 6 HES projesi hazırlanmıştır. Mercan Suyu üzerinde yapımı kaçak gerçekleştirilen Mercan Hidro Elektrik Santrali bu projelerin ilk ayağını oluştururken, diğerlerini ise Bozkaya Barajı ve HES, Konaktepe Barajı ve HES, Kobaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile Konaktepe HES II, Akyayık Barajı ve HES tir. Munzur Vadisinde yapımı planlanan en büyük baraj projesi konumunda bulunan Konaktepe Barajı, Konaktepe HES-I ve Konaktepe HES-2’yi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 28 Ocak 2010 yılında lisans verilmiş, lisansın yürütmesinin durdurulması ve iptali üzerine dava açılmış dava sonucunda Danıştay 13. Dairesi davanın gerekçelerini haklı bularak 2012 yılında lisansın durdurulmasına karar vermiştir.

Danıştay’ın kararını yok sayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED’e gerek görmeksizin Milli Park’ta yapımı planlanan Konaktepe Barajı, HES-I ve HES-2’nin 1/5 bin Nazım İmar planı ile 1/1000 uygulama imar planım onaylamıştır.

İmar Planları’na karşı açılan dava halen idare Mahkemesi’nde devam etmekte olup dava kapsamında keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması ara kararı almıştır. Ancak 13.01.2017 tarihli, 29947 sayılı resmi Gazete’ de yayınlanan 2016/9574 Bakanlar Kurulu kararı ile Konaktepe Barajı HES I, II için acele kamulaştırma kararı alınmıştır.”

Milletvekili Önlü,  Bakan Özhaseki’den şu sorularına yanıt istedi:

*Munzur Vadisi üzerinde yapımı planlanan Baraj ve HES projeleri için ÇED süreci işletilmeden, projelerin çevresel etkileri analiz edilmeden Bakanlar kurulu tarafından acil kamulaştırma kararının alınmasının sebebi nedir?

*Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun ve Danıştay 10. Dairesi’nin ÇED raporu alınması kararı hala geçerliliğini korurken, acele kamulaştırma kararı alınmasının hukuki karşılığı nedir?

*Munzur Vadisinin 1. Derece Deprem Kuşağında olmasına rağmen Baraj ve HES yapımında ısrar edilmesinin sebepleri nelerdir? Oluşabilecek herhangi bir doğal felaketin doğuracağı sonuçlar konusunda yapılmış ön çalışmalar var mıdır?

*Varsa bu çalışmaların sonuçları nelerdir? Baraj ve HES projeleri ile bölge halkının kültürü, tarihi ve inançsal mekânlarına verilecek zararlar nelerdir? Bunların korunmasına yönelik projelerde hangi önlemlerin alınacağı belirtilmiştir? Bu önlemler bölge halkının tarihsel, kültürel ve inançsal mekanlarını korumak için yeterli midir? Yapılması planlanan Baraj ve HES’ler sonucu kaç insanın yaşam alanlarından göç ettirilmesi planlanmaktadır?

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.

Web sitemiz, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz, ancak isterseniz çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Kabul ediyorum devre dışı bırak