Alevi Haber Ajansi

Aslan: Alevileri de kapsayacak demokratik bir anayasa hazırlanmalı – VİDEO

PİRHA – Türkiye’de başta Aleviler olmak üzere diğer toplumsal kesimlerin de yıllardır dillendirdiği eşit yurttaşlık talebi doğrultusunda herkesi kucaklayan bir anayasaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Narlıdere Cemevi Başkanı Mustafa Aslan, üniversitelerin, eğitimcilerin, inanç gruplarının, STK’ların ve siyasi partilerin katkı sunup herkesi kucaklayan anayasa çalışması için toplumsal uzlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Türkiye’de yıllardır dilendirilen demokratik anaysa için muhalefet çevresinden, STK’lardan ve inanç gruplarından sesler yükselmeye devam ediyor. Özellikle eşit yurttaşlık talebi doğrultusunda Alevi kurumları, laik, özgürlükçü ve demokratik bir anayasanın oluşması için yıllardır mücadele yürütüyor.

İzmir Narlıdere Cemevi Başkanı Mustafa Aslan da Alevilerin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Türkiye’de özellikle son dönemlerde anayasa diye bir kavramın ortada olmadığını sadece kağıt üzerinde bir anayasa olduğunu, hukukun, adaletin çiğnendiği bir süreçten geçildiğine vurgu yapan Aslan, Türkiye’nin biran önce toplumun her kesimini kucaklayacak laik, demokratik  ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini hatırlatan Aslan, bu sistemin yürümediğini, iktidarın da bunu gördüğünü belirterek, “Toplumun iktidar dışında kalan her kesimi hukuksuz ve adaletsizce bir uygulama uygulanıyor” dedi.

Türkiye’de başta Aleviler olmak üzere diğer toplumsal kesimlerin de yıllardır dillendirdiği eşit yurttaşlık talebi doğrultusunda herkesi kucaklayan bir anayasa metnine ihtiyaç  olduğuna vurgu yapan Mustafa Aslan, AKP hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın da dillendirilen anayasa talebini dikkate alması ve biran önce siyasi partilerin de el birliğiyle toplumun her kesimini kapsayacak anaysa çalışmasına başlanması gerektiğini söyledi.

“ALEVİ DERGAHLARINA EL KONULUYOR, ALEVİLİK TANINMIYOR”

Aslan, ötekileştirilen herkesin anayasal güvenceye alınması gerektiğini vurgulayarak şunları belirtti:

“Eşit yurttaşlık talebini dillendirirken aslında bu ülkede Aleviler olarak ötekileştirilen her kesimin anayasayla güvence altına alınması lazım. Alevilik anayasa güvence altına alınmalı. Alevilerin bu ülkede ayrımcılığa uğramayacağı, ayrıştırılmayacağı, ötekileştirilmeyeceği bir güvenceyi içerecek bir anayasa metni olmalı. Laiklik olmazsa olmazımız, demokratik ve özgürlükçü bir içerik mutlaka olmalı. Bu ülkede kimseye zorla bir inanç dayatılmamalı. Herkesin kendi rengiyle kendi kokusuyla kendi dili ve inancıyla özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratılmalı. Buda ancak bir anayasal metinde güvence altına alınarak yapılabilir. Bugün mevcut anayasada Alevilere hakaret suç değil mesela, Alevileri aşağılamak, ötekileştirmek suç değil. Her ne kadar 10. Maddesi ‘Türkiye’de herkes Anayasa önünde eşittir’ denilse de ama uygulamada yok. Halen Alevi çocuklarına zorla inancı olmayan bir din dayatılıyor, Alevilerin dergahlarına el konuluyor, Alevilik tanınmıyor. Alevi olduğu için kamu kurumunda ve özel sektörde ötekileştiriliyor, ayrımcılığa uğruyor. Bütün bunların ortadan kaldırılacağı eşit  yurttaşlık temelinde bu ülkede Lazı, Çerkezi, Türkü, Alelevi, Sunni, inanan ve inanmayanıyla herkesin anayasal güvence altına alınacağı bir metne ihtiyaç var. Bu metinde ancak laik, demokratik ve özgürlükçü bir metin olabilir.”

“1980 ANAYASASININ BİRÇOK MADDESİ DEĞİŞTİRİLDİ AMA İŞLETİLMEDİ”

Mevcut iktidarın 17 yıldır kullandığı dilin ayrıştırıcı, ötekileştirici olduğunu ve bunun kimseye faydasının olmadığını kaydeden Aslan, 1980 anayasasını hatırlatarak, “1980 Anayasası’nın birçok maddesinin değişmesine rağmen demokratikleşiyoruz, Avrupa uyum yasaları çerçevesinde değiştirilen 80 anayasasının birçok maddesi sadece kağıt üzerinde oldu ve toplumun birleştirici değil ülkeyi yönetenlerin eliyle dahada ayrıştığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Aslan, ülkeyi yönetenlerin kendi iktidarlarını bu toplumu ayrıştırarak pekiştirmeye çalıştıklarını, bunun hem siyasi hem ekonomik hemde toplumsal anlamda faydasının olmadığını vurguladı.  PİRHA/İZMİR

 

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.