Alevi Haber Ajansi

Ali Yıldırım: Kurban ve sünnet Tevrat kaynaklıdır ve Alevilerle ilgisi yoktur

PİRHA – Araştırmacı Yazar Ali Yıldırım “Kurban ve Sünnet” başlıklı yazısında “Bu iki inanç ve gelenek tamamen Tevrat kaynaklıdır ve Alevilerle uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır.” diyerek “Alevilere ne oluyor?” sorusunu yöneltti.

Araştırmacı Yazar Ali Yıldırım “Kurban ve Sünnet” başlıklı yazısında Kurban Bayramı ve Sünnet geleneğinin Tevrat kaynaklı olduğunu ifade ederek “Alevilere ne oluyor?” sorusunu yöneltti.

Yazar Yıldırım, kaleme aldığı yazısında “İki inancın kökeninde de kulun tanrıya bağlılığı ve ondan korkması vardır. Tanrı bunu peygamber İbrahim’den penisin uç derisini ve oğlunu keserek kanıtlamasını ve somutlamasını ister.” diyerek yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Her şeyi bilen tanrı, İbrahim’den bunu neden istiyor? Cevabı Tevrat’ın Genesis/Yaratılış bölümünde veriliyor:

TEVRAT BÖLÜM 17

Sünnet: Antlaşma Simgesi

1- Avram doksan dokuz yaşındayken rab ona görünerek, ‘Ben her şeye gücü yeten tanrıyım’ dedi. ‘Benim yolumda yürü, kusursuz ol.

2- Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım.

4- Seninle yaptığım antlaşma şudur’ dedi, ‘Birçok ulusun babası olacaksın.

5- Artık adın Avram (Yüce baba) değil, İbrahim (İbranice Avraham, Çokların babası ) olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım.

8- Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların tanrısı olacağım.

10- Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek.’

23- İbrahim evindeki bütün erkekleri, oğlu İsmail’i, evinde doğanların, satın aldığı uşakların hepsini, tanrının kendisine buyurduğu gibi o gün sünnet ettirdi.

24- İbrahim sünnet olduğunda doksan dokuz yaşındaydı.

Tevrat sünnetin ne şekilde yapılacağı bilgisine yer vermiyor. Demek ki daha önceden bilinen, uygulanan bir yöntem olmalı?

Tanrı İbrahim’e mülk ve iktidar veriyor, bunun karşılığında da bağlılık işareti olarak tüm erkeklerin penisinin uç derisini istiyor.

Erkekler açısından biraz acılı bir anlaşma ama insan iktidar için her türlü iktidardan vazgeçmeye hazır bir canlı değil mi?

Burada bir parantez açarak Biyolog Profesör Ali Demirsoy’un ülkemizde iktidarsızlığın ve erken boşalmanın sünnetten kaynaklandığına yönelik bilimsel görüşünü belirtmek isterim.

KURBAN

Benden korktuğunu göstermek istiyorsan oğlunu kurban et

Sünnet gibi kurbanın kökeni de Tevrat-Yaratılış bölümünde gerekçelendiriliyor.

Tanrı anlaşma yaptığı, mülkler verdiği İbrahim’in kendisinden korkup korkmadığını sınamak istiyor. Bunun için ihtiyar yaşında sahip olduğu oğlu İsmail’i Moriya dağında yakmasını talep ediyor.

Bölüm 22 İbrahim’in Denenmesi

1- Daha sonra Tanrı İbrahim’i denedi. ‘İbrahim!’ diye seslendi. İbrahim, ‘Buradayım!’ dedi.

2- Tanrı, ‘İshak’ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moriya bölgesine git’ dedi. ‘Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun.’

9- Tanrının kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı, üzerine odun dizdi. Oğlu İshak’ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı.

10- Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı.

11- Ama rabbin meleği göklerden, ‘İbrahim, İbrahim!’ diye seslendi. İbrahim, ‘İşte buradayım!’ diye karşılık verdi.

12- Melek, ‘Çocuğa dokunma’ dedi, ‘Ona hiçbir şey yapma. Şimdi tanrıdan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin.’

13- İbrahim çevresine bakınca, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu.

İbrahim peygamber tanrıdan korktuğunu gösteriyor. Tam oğlunu kesecekken tanrı ikna oluyor. Oğlu yerine çalıların arasında dolaşan koçu kesip yakıyor, kurban ediyor. Kurbanın kökenine dair anlatı böyle.

Görülüyor ki kurban tamamen tanrı ile İbrahim arasındaki bir güvensizliğe son vermek için yapılan bir pratik. Tanrı bunu peygamberi İbrahim dışındaki diğer kullarından talep etmiyor.

Burada ne tanrının isteğinin makul olup olmadığını ne de İbrahim’in aklı başında bir baba gibi davranıp davranmadığını söz konusu etmeyeceğim. Ama İbrahim peygamberin bu sevgili oğlu İsmail’i karısının korkusundan anası Hacer ile birlikte çöle attığını da akılda tutmakta yarar var.

Görüldüğü gibi Tevrat kaynaklı olan sünnet ve kurban mal mülk iktidar ve Allahtan korkma gerekçelerine dayanır ve Alevi inanç ve erkanıyla ne tarihsel olarak ne de anlayış itibariyle en küçük bir ilişkisi bulunmamaktadır.”

PİRHA/ANKARA

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.

Web sitemiz, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz, ancak isterseniz çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Kabul ediyorum devre dışı bırak