Alevi Haber Ajansi

“AKP iktidarı yaşanan krizi çözmek yerine yeni sorunlarla beslemeye devam ediyor”-VİDEO

PİRHA- Ankara Kamu Emekçileri Sendikaları Platformu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020-2021 bütçesiyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın açıklaması toplantısında, “Ülke olarak salgın karşısında çok daha olumsuz bir tablo ile karşı karşıya kalmamanın, başta dar gelirliler olmak üzere tüm vatandaşların sağlığının korunmasının yolu bütçeden kamu hizmetlerine ve yatırımlarına ayrılan payın arttırılmasından geçmektedir” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan 2021-2023 dönemlerini kapsayan Orta Vadeli Plan (OVP) onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlığın açıkladığı bütçeyle ilgili olarak Ankara Kamu Emekçileri Sendikaları Platformu adına Dönem Sözcüsü Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) MYK Üyesi İsmail Özdemir, “İnsanca yaşamaya yetecek gelir ve güvenceli çalışma için halktan, emekten yana bir bütçe istiyoruz” dedi. Ankara Kamu Emekçileri Sendikaları Platformu tarafından yapılan açıklamaya KESK’e bağlı sendikaların şube yöneticileri ve MYK üyeleri de katılım gösterdi.

‘’İÇ İÇE GEÇEN EKONOMİK, SİYASAL, SOSYAL SORUNLARIN HEPİMİZİN YAŞAMINI DERİNDEN ETKİLEDİĞİ ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ.’’

Ankara Kamu Emekçileri Sendikaları Platformu açıklamasında, pandemi ile her geçen gün daha derinleşen ekonomik krizle artan işsizlik ve hayat pahalılığına dikkat çekerek, ülkeyi yönetenlerin milyonların çözüm bekleyen acil sorunlarını görmezden geldiklerini; halktan, halkın sorunlarından koptukça toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye dayalı kutuplaştırıcı politikalara daha fazla sarıldıklarını söyledi.

KESK Ankara Şubeler Platformu, “Gerçeklerin üstünü her geçen gün artan baskı, zor, şiddet ve sansür politikaları ile örtmeye çalışıyorlar” diyerek toplum sağlığının ciddi bir tehdit içerisinde olduğunun altını çizerken “Olağanüstü koşullarda dar gelirlilerin, ücretli kesimlerin salgından korunarak nefes almasını ve insanca bir yaşam sürmesini sağlayacak, halktan, emekten yana bir bütçe istiyoruz” diyerek bütçe için taleplerini açıkladı:

“Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmesini,

Bütçe hakkımız önündeki engellerin kaldırılmasını, ülke kaynaklarının kullanılmasında herkese ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde bir kamu hizmeti sağlanmasına öncelik verilmesini,

Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını,

Başta salgın koşullarından en çok etkilenen kadınlara olmak üzere, herkese yaşanabilir bir ücret düzeyinin altında olmamak üzere “temel bir yurttaşlık geliri” sağlanmasını,

Bütçede toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel alınmasını,

Ücretli kesimler olarak bizlerin omuzlarına yıkılan vergi yükünün hafifletilmesini, bunun için gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesini, tüketimden alınan dolaylı vergilerin düşürülmesini, kar, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını,

Geçsek de geçmesek de, hizmet alsak da almasak da otoyolların, köprülerin, şehir hastanelerinin müteahhitlerine parası bizim cebimizden çıkan hazine garantilerine son verilmesini,

Temel tüketim maddelerine son iki yıl içinde yapılan zamların geri alınmasını, söz konusu maddelerden alınan KDV’nin sıfırlanmasını,

Yoksulluk sınırı altında geliri olan hanelerin elektrik, doğalgaz, su, internet giderlerinin pandemi tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar Hazineden karşılanmasını,

Savunma ve güvenliğin daha fazla silahlanmaktan değil, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesinden, adaletin tesisinden geçtiği gerçeğinden hareketle ülke kaynaklarının barış ve demokrasi için kullanılmasını,

 Yaşamaya devam ettiğimiz mali kayıpların maaşlarımıza yapılacak ek artışlarla telafi edilmesini, maaşlarımızda yapılacak artışlarda yaşanan gerçek hayat pahalılığının-yoksulluk sınırında yaşanan artışın temel alınmasını,

İş güvencemizi ortadan kaldırmayı hedefleyen her türlü güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmesini, herkese güvenceli iş ve güvenli gelecek sağlanmasını, OHAL KHK’leri ile hukuksuz bir şekilde işinden ekmeğinden edilmiş olan KESK’li ihraçların derhal işlerine iade edilmesini,

Kıdem tazminatı fonu, zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) dayatmalarından vazgeçilmesini, yıllardır tahrip edilen kamusal sosyal güvenlik ve emeklilik sistemimizin güçlendirilmesini,

Başta ILO sözleşmeleri olmak üzere uluslararası sözleşmelerle, evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu, grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu pazarlık sistemine geçilmesini istiyoruz.

Kısacası yarattığımız değerlerin, oluşturduğumuz kaynakların insanca bir yaşam, çalışma koşulları ve iş güvencesi, parasız kamusal hizmet olarak geri dönmesini istiyoruz. Bu talepler sadece bizim değil milyonların talepleridir. Başta kamu emekçileri olmak üzere yıllardır yok sayılan, pandemi koşullarında korumasız bırakılarak işsizliğe, yoksulluğa terk edilen milyonların taleplerine sahip çıkmaya, halktan, emekten yana bir bütçe, insanca yaşam mücadelesinde omuz omuza vermeye çalışıyoruz.”

 

PİRHA/ANKARA

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.

Web sitemiz, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz, ancak isterseniz çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Kabul ediyorum devre dışı bırak