Alevi Haber Ajansi

ABF Alevi Kadın Meclisi: Alevi kadınları mücadelenin her alanında olmaya davet ediyoruz

PİRHA- Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Alevi Kadın Meclisi, 1.Kadın Konferansını gerçekleştirdi. 1. Alevi Kadın Konferansı sonuç bildirisinde kadınlar, “Semavi-İbrahimi dinlerin hakimiyetindeki coğrafyada Aleviler, Fatma Ana’yı Adem’den önce sayan, Kırklar Cemi’nde kadınla erkeği bir semahta buluşturan öğretilerinden vazgeçmemiştir” diyerek Alevi kadınları mücadelenin her alanında yanlarında olmaya çağırdı.

Alevi Bektaşi Federasyonu bünyesinde kurulan Alevi Kadın Meclisi, kuruluşunun da ilan edildiği 1. Kadın Konferansı Ankara’da Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlendi.

Konferans, slayt gösterimi ve saygı duruşu ile başladı ardından Sema Ulusoy İzkaya ve Zeynep Karababa’nın okuduğu Gülbeng-Üç Nefes ile devam etti. Sunuculuğunu Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Örgütlenme Sekreteri Ezgi Türkyılmaz’ın yaptığı konferansta, ABF adına açılış konuşmasını Elif Keleşo yaptı.

Konferansa, kadın örgütleri, siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütleri de katıldı. Kurum temsilcilerinin konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.

3 oturum olarak yürütülen konferansın 1.Oturumunda; İstanbul Üniversitesi Doç. Dr. Cemal Salman, Serçeşme Cemevi Yönetim Kurulu Üyesi Canan Seçkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüksek Mimar Demet Bayar

2.Oturumda; Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Fidan Ataselim, Gazeteci- Yazar, HBVAKV Gölbaşı Şube Başkan Yardımcısı Aysel Kamber, Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Özlem Cankurtaran

Konferansın 3.Oturumda ise; Sosyal Hizmet Uzmanı Gül Erdost, Kadın Aktivisti Emel Sungur Uzman, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bedriye Poyraz konuşmacı olarak katıldı. Oturumların bitmesinin ardından değerlendirme konuşmaları yapıldı ve konferans, Sonuç Bildirisi’nin okunmasının ardından sona erdi.

“ALEVİLİKTE KADIN, ERKEK, CÜMLE CANLI EŞİTTİR”

ABF 1. Alevi Kadın Konferansı Sonuç Bildirisi’nde şu ifadelere yer verildi:

Bizler; Alevi Bektaşi Federasyonu, bileşenleri ve Alevi yolunda yoldaş olduğumuz diğer örgütlerin emektarı, Alevi Yol’unun bendesi kadınlar olarak bildiririz ki:
– Alevi inanç, ibadet, kültür ve felsefesinde kadın, erkek, cümle canlı eştir, eşittir. İnancımız, kurucu mitlerimiz, edebiyatımız, felsefemiz bunun öğreti, örnek ve sembolleriyle doludur. Semavi-İbrahimi dinlerin hakimiyetindeki coğrafyada Aleviler, Fatma Ana’yı Adem’den önce sayan, Kırklar Cemi’nde kadınla erkeği bir semahta buluşturan öğretilerinden vazgeçmemiştir. Kadıncık Ana’yı bir mürşit postunda, Bacıyan-ı Rum’u mücadelenin ön safinda resmeden anlatılarına sadık kalmıştır. Eşliği-eşitliği ibadetinde, hakikatinde; sözünde, meclisinde; duazında sazında yüzyıllarca yaşatmıştır. Muhabbetin dilinde erlik dişilik aramamış, cem olmak için iki can’ı yeter görmüştür. Alevilerin tarihleri boyu uğradığı zulüm, ayrımcılık, kıyım ve iftiraların bir sebebi de Alevilerin böyle bir coğrafyada kadın-erkek eşitliği ve toplumsal cinsiyet ilişkilerine bakışındaki bu aykırılıktır.

– Cumhuriyetin ilk yüz yılı, kadınlar bakımından hem büyük kazanımlar hem yüz yıldır aşılamayan zorluklarla geçti. Kadınlar, Cumhuriyet döneminde önceki yüzyılda başlayan mücadelelerinin meyvelerini aldılar: Medeni kanun ve laiklikle gelen haklar, seçme-seçilme hakkı, çalışma hayatına ilişkin haklar, gündelik hayatta özgürleşme, kamusal ve siyasal alanda görünürlük bu yüzyılın kazanımlarındandır. Öte yandan, bütün bu kazanımlara rağmen evde, kamusal hayatta, çalışma şartlarında, temsilde, kısacası hayatın her alanında kadınlara eşitsiz ve ayrımcı tutum devam etmiştir. Ataerkil düzen; kimi zaman hassasiyet, kimi zaman namus-töre, kimi zaman ahlak-adalet kisvesi altında kadına fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddetin sığınağı olmuştur.

“ALEVİLİĞİN ‘EŞİTLİK’ SÖYLEMİ NE YAZIK Kİ GERÇEK HAYATTA ÇOĞU ZAMAN ‘SÖZDE’ PARLAMAKTADIR”

– Bütün bunlardan Alevi kadınlar da ne yazık ki tümüyle ari değil. Cumhuriyet döneminin kazanımları, Alevi kadınlar için de vazgeçilmezdir. Alevi inancı, kültürü ve yolu gereği Alevi kadınlar kimi yönlerden İslam coğrafyasındaki benzerlerinden görece farklı bir noktada görülebilir. Fakat bütün bunlar, Alevi köylerinde yerleşik ataerkil alışkanlıklardan, şehirlere taşınan eşitsizliklerden paylarını almadıkları anlamına gelmez. Alevi kadınların da çoğu ev içinde, gündelik ve toplumsal hayatta, dahası Alevi örgütlerinde ve temsilinde çeşitli düzeyde ayrımcılık, eşitsizlik ve şiddete maruz kalmaktadır. Ev içinde emeği görünmeyen, bilinçli bilinçsiz türlü şiddete uğrayan, temsil yolları ya hiç açılmayan yahut örgütlendiğinde ancak ‘toplumsal cinsiyet rollerine uygun’ pozisyonlara layık görülen kadınlar, zaten Alevi olmanın türlü zorluk içerdiği toplumda, bir de ‘Alevi kadın’ olmanın zorluklarıyla mücadele etmektedir. Aleviliğin ‘eşitlik’ söylemi, ne yazık ki gerçek hayatta çoğu zaman ‘sözde’ ve ‘söylemde’ parlamaktadır.

– Cumhuriyet tarihi boyunca türlü zorluk ve mücadele ile elde edilen kazanımların, son dönemde Siyasal İslamcı program ve politikalar eliyle yeniden tehdit altına girdiğini görüyoruz. Her yıl yüzlerce kadın cinayetinin işlendiği, kadınların her alanda şiddete ve haksızlığa uğradığı ülkemizde, zayıf da olsa hukuki güvencelerimizden olan İstanbul Sözleşmesi’nin askıya alınması; radikal dinci grupların faaliyetlerine tedbir alınmaması; zorunlu din dersleri yanında ÇEDES benzeri uygulamalarla çocuklarımızın, bilhassa kız çocuklarımızın özgür eğitim haklarının çiğnenmesi; giyim kuşamdan yaşam tarzına, medya temsilinden siyasi arenaya, ortodoks dini söylemin hayatın her alanına yayılması, ülkemizde laik cumhuriyetten, seküler yaşamdan, özgür-demokratik-aydınlık yarınlardan yana bütün kesimler için tehdittir; kadınlar için ayrıca tehdittir. İran’dan Arabistan’a İslam coğrafyasında yakın dönemde yaşanan gelişmeler, kadınlara dönük zorbalık ve bütün bu coğrafyada kadınların hakları ve özgürlükleri için verdiği mücadele, eksikleri-kusurları da olsa ‘laik cumhuriyetin’ vatandaşı olan biz kadınlar için ibret ve esin kaynağıdır. Bu ülkedeki hiçbir kadının, hele hiçbir Alevi kadının, laiklik, demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde bu birikimi ve kazanımları göz ardı etmeye lüksü de niyeti de yoktur, olmamalıdır, olmayacaktır.

ALEVİ KADINLARDAN MÜCADELE ÇAĞRISI

Bütün bu tartışma ve tespitler ışığında, Alevi Bektaşi Federasyonu, bileşenleri ve Alevi Bektaşi Federasyonu Birinci Kadın Konferansı düzenleyicileri adına;

– Alevi inanç, kültür, felsefe ve söyleminde yalnızca ‘kadın-erkek’ değil, doğada ve evrendeki cümle canlı, bir ‘can’ olarak eşittir. Bu düşünce, Alevi olmayanlara bakışta da esastır. ‘Yetmiş iki millete bir bakan’ bir kültürün kadınları olarak, toplumsal cinsiyete dayalı bütün eşitsizlikleri ve ırkçılığın, türcülüğün her biçimini reddediyor, Alevi canları kendi değerlerine uygun düşünme ve davranmaya davet ediyoruz.

– Alevilerin ‘kadın-erkek eşitliği’ söylemi, evlerimizde, toplumsal ve kamusal hayatta, siyasal temsilde olduğu gibi ne yazık ki Alevi örgütlerinde de çoğu zaman ‘sözde’ kalmaktadır. Bu gerçekten hareketle bütün Alevi örgütlerini, yöneticileri, Alevi yolundan gelen temsilci ve siyasetçileri de ataerkil geçmişlerinden gelen eşitsizliklerle yüzleşmeye, onları da yolumuzun değerlerine uygun düşünüp davranmaya davet ediyoruz.
– Kotalar, kadın kollan, kadınlar kurulu, görünür-görünmez engeller, cam tavanlar gibi kalıntılarla malul örgütlerimizin kadın emeği, görünürlüğü ve temsiliyle daha da güzelleşeceğini biliyoruz. Bunun için Alevi örgütlerini, yöneticileri, temsilcileri, emekçileri ve gönüllüleriyle her alanda, yan yana eşitlik mücadelesine davet ediyoruz.

– Cumhuriyetin ilk yüz yılı, Alevi kadınlar için de birçok yönden yeni haklar, özgürleşme, görünürlük ve güçlenme kazanımları getirmiştir. Fakat Alevilerin yaşadığı ayrımcılık, kıyım ve ötekileştirmelere ek olarak, Alevi kadınlar ayrıca hayatın her alamnda ataerkil düzenin zorluklarıyla da mücadele etmek durumunda kalmıştır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, hem ilk yüzyılın birikimini koruma hem kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinde bayrağı daha yukarı taşıma yüzyılı olacaktır. Alevi kadınları da bu mücadelenin her alanında yanımızda olmaya davet ediyoruz.

PİRHA/ANKARA

İLGİLİ HABERLER:

Alevi Kadın Meclisi’nin düzenlediği 1.Kadın Konferansı başladı-VİDEO

Alevi Kadın Meclisi’nin 1.Kadın Konferansı’nda birlikte mücadele vurgusu-VİDEO

ABF 1.Kadın Konferansı’nın 1.Oturumu: Aleviler kadın figürünü ön plana çıkardı- VİDEO

ABF 1.Kadın Konferansı’nın 2.Oturumu: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği çok derin-VİDEO

ABF 1.Kadın Konferansı’nın 3. Oturumu: Alevi kadının özne olması ve müdahale etmesi gerekiyor-VİDEO

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.

Web sitemiz, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz, ancak isterseniz çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Kabul ediyorum devre dışı bırak