Alevi Haber Ajansi

Yargıdan MEB’e: Yetki ve görevini protokol ile dini vakıflara devredemezsin

PİRHA – İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile İnsan Vakfı arasında imzalanan protokol hakkında kararını açıkladı. Protokolün “hukuka aykırı olduğu” sonucuna varıldı.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile İnsan Vakfı arasında imzalanan protokole engel oldu.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın, Uluslararası Seferihisar Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Lisesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne tahsisli öğrenci pansiyonunun kullanılmasına ilişkin protokolün iptali istemiyle açtığı dava sonuçlandı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin söz konusu protokolün iptali yönünde karar verdiği açıklandı.

“PROTOKOL HUKUKA AYKIRI”

Konuya ilişkin yazılı açıklama paylaşan Eğitim Sen, “Örgün eğitimdeki öğrencilere yönelik her türlü eğitim öğretim etkinlikleri ile sosyal ve kültürel etkinliklerin, devletin hizmet alanı içerisinde, davaya konu protokoldeki gibi, doğrudan diğer kurum, kuruluş ve bireyler tarafından yürütülebileceğinin kabul edilmesi, örgün eğitim kurumlarını, kanuni idare ilkesine aykırı olarak diğer kurum, kuruluş ve bireylerin faaliyet alanına dönüştüreceği açıktır” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu protokole ilişkin açılan davanın ‘Anayasa ve kanunlar gereği devletin devredemeyeceği görevler’ içerdiğine vurgu yapıldı. Eğitim Sen, yapılan protokol içerisinde ‘Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne tahsisli öğrenci pansiyonunun/yurdunun kullanımı ve yönetim hizmetlerinin 25 (yirmi beş) yıl süre ile İnsan Vakfı’na bırakılacağı’ ibaresinin yer aldığına vurgu yaptı.

Eğitim Sen açıklamasının devamında şu bilgilere yer verildi:

“… burada barınan öğrencilere yönelik eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin bedelsiz olarak İnsan Vakfı tarafından yürütüleceği, bu kapsamda, İnsan Vakfı’nın, öğrencilerin mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif gelişimlerine ve yabancı dil eğitimlerine destek vereceği, okul yönetiminin pansiyonda gerçekleştirilecek sosyal kültürel etkinlikler ve eğitim faaliyetlerinde İnsan Vakfı ile iş birliği halinde olacağı, pansiyon/yurt binasının kullanım süresince her türlü bakım ve onarım, iletişim, elektrik, su, doğalgaz, abonman, depozito ve tüketim giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanacağı, pansiyon/yurt binasının ihtiyaç duyulduğunda, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde veya yaz tatillerinde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri için kullanılabileceği, Derneğin de bu bağlamda, gerçekleştireceği eğitim, kültür ve sosyal çalışmalar için yurt binasını kendi müstakil veya Genel Müdürlükle ortak projeler gerçekleştirerek de kullanabileceği, Derneğin müstakil gerçekleştirdiği söz konusu projelerde bütün masrafları karşılayacağı, Derneğin, binayı kullanırken Bakanlık ile ortak projeler geliştirebileceği ve uygulayabileceği gibi maddeler yer almaktadır.

Kararda, ‘Protokolün, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, Devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin Anayasanın amir hükmüne ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu, dayanak hukuksal düzenlemelerin amaç ve kapsamını aştığı anlaşıldığından, davaya konu protokolün hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır’ denilmektedir.”

PİRHA/ANKARA

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.