Alevi Haber Ajansi

SES: OHAL Komisyonu derhal lağvedilmeli

PİRHA – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) OHAL KHK’leri ile 796 üyesinin kamu görevinden uzaklaştırıldığına dikkat çekerek, “Kimi üyelerimiz haklarında soruşturma dahi yokken ihraç edildi. 611 üyemiz 2 yıldan fazla süredir hukuka aykırı ihraç kararlarının etkili bir hukuksal denetimden geçmesi için beklemekte” dedi.     

 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında OHAL Kararnameleri ile görevlerinden uzaklaştırılan kamu emekçilerinin işe iadeleri konusunda mücadeleleri sürüyor.

SES, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kurulmasının üzerinden iki buçuk yıl geçmesine rağmen işe iadelerin halen yapılmadığına hazırladığı rapor ile dikkat çekti.

OHAL KHK’leri ile toplam 796 üyesinin kamu görevinden ihraç edildiğini aktaran SES, OHAL Komisyonuna başvuru yapan 796 üyesinden 117’sinin başvurusunun sonuçlandığını, 42 üyenin başvurusunun olumlu sonuçlanıp görevlerine iade edildiğini, 58 üyenin ise başvurusunun reddedildiğini duyurdu.

“OHAL KOMİSYONU HUKUKSUZLUĞU DEVAM EDİYOR”

SES Yönetimi, 611üyesinin 2 yıldan fazla süredir ihraç kararlarının etkili bir hukuksal denetimden geçmesi için beklediklerini vurgulayarak OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonuna dair şu tespitleri paylaştı:

“OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu, 23 Ocak 2017 günü 685 sayılı OHAL KHK’sı ile kurulmuş ve kamudan ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını iki yıl içinde değerlendirmek ve karar altına almakla yetkilendirilmiştir.

OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu OHAL hukuksuzluğunu sürdürmektedir. OHAL Komisyonunun başvuruların reddine dair kararları başta masumiyet karinesi olmak üzere Anayasal hak ve güvenceleri ihlal eder niteliktedir. Komisyon ret kararlarını ‘irtibat ve iltisak’ gibi hukuksal bir değer taşımayan tespitlere dayandırarak, siyasi iktidarın düşmanlaştırdığı kesimlerin kamudan ihracını onama aygıtı olmaktadır.

“RET KARARLARIYLA MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLMEKTEDİR”

“Anayasa’nın 38. Maddesine göre; suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. Keza AİHS’nin 6. maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre ‘Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır. ‘OHAL Komisyonu bu ilkeleri ihlal etmektedir.

Kimi üyelerimizin haklarında soruşturma ve mahkeme kararı dahi yokken ihraç edildikleri görülmektedir. İhraç kararına yasal dayanak yaratma amacıyla soruşturma başlatılması ve ceza kararları verilmesi hukuksuzluğun bir başka boyutudur. OHAL komisyonu adeta bir yargı makamı gibi hareket etmiş, suçların kanuniliği ilkesini ihlal ederek ret kararlarına ‘irtibat ve iltisak’ tespitlerini gerekçe yapmıştır. Bugün siyasi iktidar temsilcileri başta olmak üzere üyelerimiz hakkında ihraç kararları veren kurum yöneticilerinin, üyelerimiz hakkında adli soruşturmaları yürüten kolluk ve adli personelin pek çoğunun 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ ile ‘iritibat ve iltisak’ halinde olduklarına dair pek çok veri kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Bu aşamada OHAL Komisyonu kararlarına karşı açılan davaların, yürütülen hukuksal sürecin de adil bir yargılama olmadığını belirtmek isteriz.”

“HAKLARIMIZI GÜVENCE ALTINA ALACAK YARGILAMALAR YOK”

SES raporunda verilen kararlar ile OHAL rejiminin devamını sağlama amacı taşındığı da ifade edilerek “Kimi ihraç gerekçelerinin yargı kararı ile açıkça ortadan kalkmış olmasına rağmen başvuruların ret edilmesi komisyonun uluslararası sözleşmeleri, anayasayı ve yasaları hiçe saydığını ve suç işlediğini göstermektedir. İdari bir komisyon, kendisini anayasanın üzerinde göremez, görmemelidir” denildi.

“KOMİSYON DERHAL LAĞVEDİLMELİ”

OHAL komisyonunun kendisini mahkemelerin yerine koyduğu da ifade edilirken “Komisyonun mahkeme kararlarını yok sayarak karar vermesi hukuksuzdur ve bu şekilde verilen kararların kabul edilmesi mümkün değildir” denilerek şöyle devam edildi:

“Suça bulaştığı iddia edilen kamu görevlileri ile ilgili tüm hukuki işlemler, kendisini mahkemelerin yerine koyan OHAL Komisyonunca değil, mevcut hukuk sistemi içinde yer alan mahkemeler aracılığıyla yürütülmelidir.

Komisyon derhal lağvedilmeli ve haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm emekçiler bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmedir.”

PİRHA/ANKARA

 

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.