Alevi Haber Ajansi

Sağlık meslek örgütleri: Farklı istihdam şekilleri sağlığımızı bozuyor-VİDEO

PİRHA – Sağlık meslek örgütleri, “4/B’li süresiz sözleşmeli çalışanlara kadro verilsin” talebiyle Ankara’da basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “İş güvencesi hayati bir taleptir, sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda çalışan tüm emekçilere kadrolu, güvenceli istihdam sağlanana kadar mücadeleye devam edeceğiz” denildi.

Haberin Videosu

Ankara Tabip Odası (ATO), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tümrad- Der) ve Türk Hemşireler Derneği Ankara’da “Sağlıkta 4/B’li süresiz sözleşmeli çalışanlara kadro verilsin” talebi ile ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi önünde yapılan açıklamada, “İş güvencesi hayati bir taleptir, sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda çalışan tüm emekçilere kadrolu, güvenceli istihdam sağlanana kadar mücadeleye devam edeceğiz” denildi.

Ortak basın metni Ses Ankara Şube YK Üyesi Meryem Günbe tarafından okundu. Günbe, “Sağlık hizmetlerinin her aşamasının bütüncül, hayati öneme sahip basamaklardan oluştuğuna ve her bir sağlık emekçisinin hizmet sunumundaki önemine, halen devam etmekte olan pandemi süreci boyunca tanıklık ettik ve dikkat çektik. Başından beri seslendirdiğimiz gibi sağlık hizmeti ekip işidir. Ekibin bütünlüğüne yönelik en büyük darbe, farklı istihdam şekilleriyle görevlendirilen sağlık emekçilerinin sosyal haklar ve ücret dağılımındaki adaletsizliklerdir” dedi.

FARKLI İSTİHDAM ŞEKİLLERİ SAĞLIĞIMIZI BOZUYOR”

Açıklama şöyle devam etti:

“4C’li sağlık emekçilerinin de pek çok sosyal hakları kesintiye uğratılmıştır.Özellikle üniversite hastanelerinde eşdeğer işi yapan meslektaşlarına kıyasla maaşları az olduğu gibi ek ödemelerden de çok az miktarda yararlanmışlardır.Aynı şekilde eşdeğer işi yapan sağlık emekçilerinin maaş ve sosyal haklarının adaletsiz dağılımı  4B (süresiz sözleşmeli) statüsündeki sağlık emekçilerini de kadrosuz ve güvencesiz çalışmaya mahkum etmiştir.

Özellikle OHAL’in hayatımıza kattığı yeni bir istihdam modeli olan, kamuda  3+1  olarak bilinen atamalar temel istihdam biçimi haline getirilmiştir.  3+1 sözleşmeli atama biçimine dayanak oluşturan mevzuat her ne kadar personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli atamaların yapılabileceğini vurgulasa da, Sağlık Bakanlığı tarafından temel istihdam modeli olarak benimsenmiş, kadrolu atamı tamamen terk edilmiş durumdadır.

“SAĞLIK HİZMETLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ EMEKÇİLERİN KADRO BÜTÜNLÜĞÜNDEN GEÇER”

Ancak geçici işlerde uygulanabilirliği söz konusu olan sözleşmeli çalışma modeliyle yapılan istihdamlar, zor koşullarda sunulan ve süreklilik gerektiren sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyen durumların başında gelmektedir. Pandemi süresince hem fiziksel hem psikolojik olarak yıpranan sağlık emekçilerinin aynı işi yaparken maruz kaldıkları riskler aynıyken farklı istihdam modelleri yüzünden maruz kaldıkları ayrımcılık ayrıca yıpratıcıdır ve adaletsizliktir.

Sağlık alanında on binlerce 4D’li sağlık emekçisi bulunmaktadır. Süresiz sözleşmeli olarak çalıştıkları için pek çok haktan mahrum kalmaktadırlar.Her yıl yenilemek zorunda kaldıkları sözleşmeler ayrıca baskı oluşturmakta olup her sözleşme zamanı işsiz kalma kaygısı yaşamaktadırlar.Tayin hakları çok istisnai durumlar dışında olmadığı için, iktidarın pronatalist politikalarına ve aile bütünlüğüne yönelik söylemlerine rağmen 4D li sağlık emekçileri eşlerinden ve çocuklarından uzakta uzun yıllar görev yapmaya mecbur bırakılmaktadır.Sağlık çalışanlarının sahip olduğu eğitim hakkından muaftırlar, eğitim durumlu mazeret tayini yaptıramamaktadırlar. İşten çıkarılma prosedürleri ve gerekçeleri 4A ya göre farklıdır. 9 aydan fazla süren sürekli iş göremezlik halinde sözleşmeleri tek taraflı feshedilebilmektedir.

“ADALETSİZLİKLER GİDERİLMELİ”

Yıllık izinleri diğer yıla devretmediği gibi ücretsiz izin hakları da yoktur.Kurum içi sınavla görevde yükselme ve unvan değişikliği mümkün değildir.4/B’li sözleşmeli çalışan sağlık emekçisi istifa ettiği takdirde bir yıl geçmeden 3+1’li olarak bile atanamamaktadır. Bugün süresiz 4B kadrosunda çalışan bir sağlık emekçisi her şeye rağmen istifayı göze alıp 3+1 modeli ile atandığında, tekrardan en az üç sene daha sözleşmeli çalıştırılmaya mahkum edilmektedir.Bir çok özlük hakkından mahrum bırakılan sözleşmeli sağlık emekçilerinin nöbet ücretinden  %14 SGK kesintisi yapılmaktadır.  Dolayısıyla kadrolu memurdan önce vergi dilimine girip kadrolu memurdan daha çok vergi ödemektedirler. Halen etkisi devam eden pandemi de yalnızca virüsle değil sağlık sisteminin ayrımcılığıyla da mücadele etmek zorunda kalan sağlık emekçileri özellikle sözleşmeli istihdam modelleriyle (4B , 3+1, 4D, taşeron) haklarından mahrum bırakılmaktadır. Zaten yetersiz sayıca yetersiz olan sağlık emekçileri pandemi koşullarında artan iş yükü ve psikolojik baskılara bağlı olarak tükenmişliğin son noktasına gelmiştir.Bütün bu tespitlerimizin  üzerine buradan bir kez daha sesleniyoruz  ve  sağlık  emek – meslek örgütleri olarak diyoruz ki; Sağlık hizmeti bir bütündür, ayrımcılık yapılamaz! Her koşulda görevlerini yerine getiren bütün sağlık emekçileri ayrım yapılmaksızın sosyal haklarının iyileştirilmesini,  olumlanarak eşitlenmesini hak etmektedir.

Farklı sözleşmeli istihdam modelleri sağlık sistemini ve sağlık emekçisini geriye çekecektir, iş barışının bozulması sağlığın bozulması demektir. Sözleşmeli istihdam modelleri sağlığa zararlıdır! Sağlık alanındaki personel yetersizliği derhal giderilmeli, yeni atamalar kadrolu, güvenceli yapılmalı, 4B, 4C, 4D sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil vb. istihdam modelleri ile çalıştırılan bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bir an önce 4A kadrosuna geçirilmelidir.Yoksulluk sınırı üzerine çekilmiş ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtıldığı temel ücret 3600 ek gösterge hakkımız  5 yıla 1 yıl şeklinde düzenlenecek yıpranma payımız bir an önce hayata  geçirilmelidir. Pandemi sürecinde yaşanan performans ödemleri sırasındaki Adaletsizlikler giderilmelidir.Ve ısrarla; Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı sayılmalıdır!”

PİRHA/ANKARA

 

 

 

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.

Web sitemiz, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz, ancak isterseniz çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Kabul ediyorum devre dışı bırak