Alevi Haber Ajansi

PSAKD Genel Merkezi’nden Referandum açıklaması

PİRHA-Alevi toplumu içinde en örgütlü kurumlardan biri olan Pir Sultan Abdal Kültür derneği Anayasa değişikliğini içeren referanduma ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada “Her şeyden önce belirtmeliyiz ki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği örgütlülüğü tereddütsüz bu referandumda HAYIR oyu kullanacaktır” denildi.

Anayasa değişikliği maddelerini içeren referanduma ilişkin değerlendirmelerini tamamlayan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Basına ve kamuoyuna dönük açıklamada bulundu. Ataşehir Cemevinde yapılan açıklada “Kurum içi demokratik kanalları sonuna kadar kullanıp, üyelerimizden, şube yöneticilerimize ve genel merkez yönetim kuruluna kadar tüm organlarımızda mesele enine boyuna ele alınmış ve bu husustaki görüşlerimizi kamuoyuna açıklamanın doğru olacağına karar verilmiştir. Her şeyden önce belirtmeliyiz ki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği örgütlülüğü tereddütsüz bu referandumda HAYIR oyu kullanacaktır” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan ve Şube yöneticileri katıldı.

Genel Merkez adına yapılan açıklamanın tamamı şöyle.

BASINA VE KAMUOYUNA

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği örgütlülüğü olarak Anayasa değişikliği maddelerini içeren referanduma ilişkin değerlendirmelerimizi tamamlamış durumdayız. Kurum içi demokratik kanalları sonuna kadar kullanıp, üyelerimizden, şube yöneticilerimize ve genel merkez yönetim kuruluna kadar tüm organlarımızda mesele enine boyuna ele alınmış ve bu husustaki görüşlerimizi kamuoyuna açıklamanın doğru olacağına karar verilmiştir. Her şeyden önce belirtmeliyiz ki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği örgütlülüğü tereddütsüz bu referandumda HAYIR oyu kullanacaktır. Bu tercih herhangi bir karşıtlık üzerine şekillenmiş bir tercih değil, tamamen sisteme bakış açımız ve getirilmek istenen rejime dair itirazlarımızla ilgilidir. Meseleyi salt bir partiler arası çekişme olarak görmediğimizi aksine bir bütün olarak memleket meselesi olarak gördüğümüzü ifade etmek isteriz.

Aleviler tarih boyunca bu topraklarda zulüm gördüler. İnsanlık dışı uygulamalara tabi tutuldular. Korkunç katliamlara uğradılar, sürgünler yaşadılar, aşağılandılar, hor görüldüler ve en önemlisi sürekli ve sistematik bir asimilasyona tabi tutuldular. Selçuklular döneminden Osmanlı’ya bu kıyım devam etti. Osmanlının zulmüne ve tek adam rejimine dayalı sistemine karşı Cumhuriyeti ve Parlamenter rejimi tercih ettiler. Yetkiyi saraydan alıp, milletin iradesinin tecelli ettiği meclise veren ve demokrasiyi esas alan laik Cumhuriyetten yana tavır aldılar. İnancımız ve felsefemiz gereği olarak tekçiliği, tek adam idaresini, saltanat rejimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu nedenle de tereddütsüz Cumhuriyeti savunduk. Cumhuriyet döneminde her şey istediğimiz gibi olmadı. Alevilere yönelik kıyım, katliam, asimilasyon devam etti. Aleviler olarak acı çekmeye devam ettik. Dersim, Maraş, Sivas, Malatya, Elbistan, Çorum, Gazi, Madımak ve daha birçok katliamı bu dönemde yaşadık. Ancak her şeye rağmen gerçekten laik, gerçekten demokratik ve özgürlükçü bir Cumhuriyet talebimizden vazgeçmedik. Mevcut Cumhuriyetin demokratikleşmesi için mücadele ettik. Bedeller ödedik ama davamızdan vazgeçmedik. Zaten Aleviler olarak, tarihin hiçbir evresinde zalimlere boyun eğmedik, zulmedene alkış çalmadık, biat etmedik. Hüseyin’in inancını, Pir Sultan’ın direncini, Hünkâr Hacı Bektaşi Velinin bilincini kuşanıp hakkın ve hakikatin kavgasını verdik.

Bu gün önümüze konulan ve alelacele referanduma sunulan değişiklik, yüz yıllardır verilen ve uğruna nice bedeller ödenen demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin tüm kazanımlarını ortadan kaldıracak ve saraydan alınan yetkinin tekrar saraya iadesini sağlayacak bir rejim değişikliğini amaçlamaktadır. Ülkemizi ve halkımızı iki yüz yıl geriye götürecek bir değişikliği kabul etmemiz mümkün değildir. Tarihin tekerleği geriye doğru döndürülemez.  Döndürülürse Afganistan’ın, İran’ın, Pakistan’ın kaderini paylaşmış oluruz. Buna da izin vermemiz bizden beklenmemelidir.  Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak tüm üyelerimizle birlikte bu tasarıya HAYIR oyu kullanacağız. Dil, din, cinsiyet, inanç, mezhep, memleket, milliyet farkı gözetmeksizin bütün halkımızı uyarmak ve düşüncelerimizi onlarla paylaşmak adına her türlü çalışmayı sürdüreceğiz. 72 Millete aynı nazarla gören bir inanç ve felsefenin savunucuları olarak bunu tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu süreci bir kampanya ile sürdürecek ve gerçekleri toplumun tüm kesimleri ile paylaşacağız.

Referandumda tereddütsüz olarak takındığımız HAYIR tutumumuza ilişkin değinmek istediğimiz bir husus sandıktan çıkacak sonuç her ne olursa olsun mücadelemize kaldığımız yerden daha ısrarlı şekilde devam edecek olmamızdır. Sandıktan çoğunlukta çıkacak HAYIR oylarının kurtuluş olmayacağının bilincindeyiz. Her halükarda referandum sonrası için zorlu bir süreç bizi beklemektedir. Vazifemiz HAYIR’ı örgütlemektir fakat olası evet sonucuna karşı da her türlü hazırlığımızın olduğu, bunun bizleri asla yıldıramayacağı bilinmelidir.

GENEL MERKEZ ‘HAYIR’ GEREKÇELERİNİ ŞÖYLE SIRALADI

Neden HAYIR dediğimizi de basın aracılığı ile halkımıza iletmek isteriz.

 • Eşit Yurttaşlık Hakkı mücadelemizin gereği olarak; ayrımcılığı, eşitsizliği ve en önemlisi tekçiliği esas alan bir düzenleme olduğu için HAYIR diyoruz.
 • Laik ve Demokratik bir Cumhuriyetten yanayız ve zaten hiçbir dönem kurumsallaşamamış Laikliği daha da geriye götüren, demokrasi yerine otokrasiyi esas alan bir değişiklik olduğu için HAYIR.
 • Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunu savunan ve hukukun tarafsızlığı ve bağımsızlığı ilkesini tümü ile ortadan kaldıran bir düzenleme olduğu için HAYIR.
 • Asimilasyon politikalarını daha da azgınlaştırıp, kendinden olmayanı düşman ilan eden çok tehlikeli bir süreci başlatacak bir değişiklik olduğu için HAYIR.
 • Toplumu kutuplaştırıp, birbiri ile boğazlatmayı sağlayacak ve diktatörlükle yönetilen ülkelerde eksik olmayan iç savaşlara yol açabilecek bir düzenleme olduğu için HAYIR.
 • İktidar anlayışının siyasi, etnik ve mezhepsel ayrıştırıcı politikalarını daha da pekiştireceği için HAYIR.
 • Giderek uçuruma dönüşen gelir eşitsizliğine, derinleşen işsizliğe, ekonomik darboğaza, yoksullaşmaya, açlığa, sefalete HAYIR.
 • Doğanın tahribatı, ülkemizin yer altı yer üstü zenginliklerinin talanı noktasında var olan tüm denetim mekanizmalarına son vereceği ve her şeyin bir kişinin inisiyatifine terk edileceği bir düzenleme olduğu için HAYIR.
 • Kadınların yüz yıllardır vermiş olduğu mücadeleler sonucunda kazandığı tüm kazanımlara son verebilecek bir düzenleme olduğu için HAYIR. Kadın cinayetlerini önlemek şöyle dursun, onu köleleştirecek bir rejimin önünü açan bir düzenleme olduğu için HAYIR.
 • Yaşam alanlarımızın elimizden kolayca alınacağı, ekolojik yıkıma, yağmaya, talana, ranta sebep olacak gelişmelerin önünü açan bir düzenleme olduğu için HAYIR.
 • Eğitimin daha da dinselleştirilmesi, laikliğin tümü ile ortadan kaldırılması, bilimin yerine hurafelerin esas alınması, kız çocuklarımızın eğitim olanaklarından mahrum bırakılması gibi çağ dışı bir anlayışın önünü açacak bir düzenleme olduğu için HAYIR.
 • Daha şimdiden kimi cemaat ve tarikat şeyhlerinin cesaretle dillendirdiği padişahlık, halifelik gibi saltanat rejimine dönüşen bir Türkiye’nin önünü açan bir değişiklik olduğu için HAYIR.
 • Seçilmiş siyasetçi ve yerel yöneticilerin tutuklanması yoluyla yapılan siyasi irade gasplarına, kayyum rejimine HAYIR!
 • Halktan yana yayın yapan TV-Dergi-Gazetelerimizi sansürleyip yayınlarını karartıp mallarına el koyarak sesimizi soluğumuzu kesen KHK rejimini süreklileştireceği için HAYIR!
 • Kamuda ve Akademide yaşanan büyük tasfiyelerin karşısındayız, bilim insanlarımızın, demokrat kamu emekçilerimizin kıyımına HAYIR!
 • OHAL koşullarında ağır baskı ve kuşatma altındayken demokratik olmayacak bir referandum dayatmasıyla karşı karşıya olduğumuz için istediklerini vermeyeceğiz, HAYIR.
 • Uğur KURT’un, Dilek DOĞAN’ın, Ethem SARISÜLÜK’ün, Medeni YILDIRIM’ın, Uğur KAYMAZ’ın, Taybet Anamızın, Ali İsmail’imizin, Berkin’imizin ve daha nice canımızın katilleri serbest dolaştığı için HAYIR.

Daha çoğaltabileceğimiz nedenlerle HAYIR diyeceğiz. HAYIR’ı örgütleyeceğiz. Laikliğe, demokrasiye, özgürlüklere, dayanışmaya, adalete, emeğin ve emekçinin iktidarına, eşit yurttaşlık hakkına, barışa evet ama diktatörlüğe, hilafete, saltanata, savaşlara, ayrımcılığa, sömürüye HAYIR diyoruz.

      PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.