Alevi Haber Ajansi

Mahkeme, bir kez daha AKP Millet Bahçesi planlarının iptaline karar verdi!

PİRHA – TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, AKP projesi olan Millet Bahçeleri konusunda itirazlarını sürdürüyor. Mahkemeden “Kamu yararına uygun olmadığı” yönünde karar çıktığını açıklayan ŞPO Ankara Şubesi, konuya ilişkin açıklamasında “İçinde muhakkak kıraathanesi ve camisi de yer alan millet bahçeleri, iktidarın muhafazakâr-gerici kodlarının mekandaki ideolojik dışavurumlarıdır” dedi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, AKP hükümeti tarafından inşa edilen Millet Bahçeleri konusunda hukuki mücadelesini sürdürüyor.

Millet Bahçelerinin inşasıyla ilgili yargı mercilerinin “plan hiyerarşisi ve kamu yararına uygun olmadığı” kararlarına vurgu yapan ŞPO Ankara Şubesi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Planların mükerrer bir şekilde onaylandığını belirten ŞPO Ankara Şubesi, mahkemelerin farklı tarihlerdeki iptal kararlarını da hatırlatarak “AKM alanındaki inşaat süreci tamamlanmış ve kent merkezinin orta yerinde tarihsel önemi haiz çok değerli bir kamusal değer, kente karşı işlenen bir başka suç olarak Mahkeme tarafından tescillenmiştir” ifadelerine yer verdi.

“GERİCİ KODLARININ DIŞAVURUMLARIDIR”

AKP tarafından 2019 yerel seçimlerinde seçim vaadi olarak sunulan Millet Bahçeleri, ilk olarak İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasından sonra ilgili alan içerisine yapılacağı açıklanmıştı. ŞPO Ankara Şubesi ise yapılan Millet Bahçelerine ilişkin “kente karşı işlenen suç” tarifi yaparak itirazını sürdürüyor.

Millet Bahçelerinin hiçbir kamusal yararı olmadığını vurgulayan ŞPO Ankara Şubesi, konuya ilişkin şu açıklamayı paylaştı:

“Sayıları her geçen gün artan millet bahçeleri, kentlerimizde yeni inşaat alanları yaratmanın örtük anlamda ifadesinden başka bir şey değildir. İçinde muhakkak kıraathanesi ve camisi de yer alan, kentin merkezî konumunda bulunan ve genellikle çok büyük alanlara kondurulan millet bahçeleri, iktidarın muhafazakâr-gerici kodlarının mekandaki ideolojik dışavurumlarıdır. Kentin tarihsel önemi haiz meydanlarına camiler yaparak kente karşı işlenen suçları yasallaştıran AKP iktidarı, millet bahçeleri eliyle bu suçu derinleştirmekte, kenti bir yapboz parçası gibi gördüğünü kanıtlamaktadır.

Geç Osmanlı Dönemi’nde yeni bir peyzaj anlayışı olarak ortaya çıkan millet bahçeleri kavramı, Erken Cumhuriyet döneminin yenilikçi ve halkı önceleyen yaklaşımında da örneklerini sürdürmüştür. Ne var ki günümüzde bu kavramı bugünkü millet bahçesi projeleri ile eşdeğer tutmak mümkün değildir. AKP rejimi, kamusal yeşil alanlarda halkçı bir yaklaşımdan ziyade, Cumhuriyet ideolojisinin her türlü mirasını reddederek Osmanlı’ya dayanan tarihsel bir yorumlama ile bugünkü kent mekanını sermaye çevreleri için konuşlanacak alanlar haline getirmektir. Dolayısıyla AKP, millet bahçesi kavramına yalnızca kullanışlı bir araç olarak bakmaktadır. Ayrıca tarihin çarpık bir yorumlamasıyla, bahsedilen tarihsel birikimden azade bir şekilde projelendirilen millet bahçeleri iktidar açısından cumhuriyet döneminin kamusal mekanlarıyla, cumhuriyet ideolojisiyle hesaplaşma anlamına gelmektedir.

Millet bahçelerine ilişkin bilgi, belge ve görsellerin yer aldığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı`nın ayrı bir web sitesi bulunması, iktidarın bu konuya verdiği önemi de göstermektedir. Söz konusu sitede yer alan bilgilere göre Türkiye genelinde 100`ün üzerinde projesi tamamlanmış millet bahçesi ve Ankara’da da 3 adet millet bahçesi bulunmaktadır ve bunlardan biri Başkent Millet Bahçesi olarak da bilinen Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) bulunduğu alanda yer almaktadır. Elbette yer seçiminin Atatürk Kültür Merkezi alanı içinde olması bir tesadüf değildir. Tıpkı İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi alanı olarak seçilmesi gibi Ankara’da da AKM alanı tercih edilmiştir.”

MAHKEMEDEN “KAMU YARARINA UYGUN OLMADIĞI” KARARI

AKM alanına dair Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 08/06/2022 tarihli kararında, davaya konu planların iptal edilmesine yer verilmişti. Ancak ilgili mahkemenin kararından 6 ay sonra aynı kapsam ve içerikteki planlar yeniden onaylanmıştı.

ŞPO, söz konusu imar planının iptaline karar verilmesi talebiyle 30.01.2023 tarihinde bir başka dava daha açmıştı. Davada Ankara 13. İdare Mahkemesi bir kez daha planların iptaline karar verdi.

Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin kararında “AKM alanı ve AKM 1. Bölge özelinde 2019 onaylı kentsel tasarım-yerleşim planında kesin olarak belirtilen veya yeni yapılacak kentsel tasarım-yerleşim planında kesin olarak yer alacak kullanımların plan açıklama raporlarında açık ve net olarak açıklanmadığı, Başkent Ankara Nazım İmar Planında belirtildiği şekilde Başkentlik kimliği üzerine hassasiyet gösterilmesi, “Başkente özgü” ve “özel alan olma” tasarımın temel vizyonu olması gerekirken bunun gözetilmediği, imar planlarının yargı kararlarının gerekçelerine, imar mevzuatına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, plan tekniklerine, plan hiyerarşisi ve kamu yararına uygun olmadığı” ifadelerine yer verildi.

PİRHA/ANKARA

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.

Web sitemiz, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz, ancak isterseniz çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Kabul ediyorum devre dışı bırak