Alevi Haber Ajansi

Hukuksuz açığa alınmaya yargı “dur” dedi

Barış akademisyenlerinin hukuksuz açığa alınmasına yargı “dur” dedi. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi açığa alınan imzacı 4 akademisyen için göreve dönüş kararı verdi.

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, Anadolu Üniversitesi’nin açığa aldığı imzacı 4 akademisyenin görevlerine dönüşüne karar verdi. Mahkeme; disiplin soruşturması sürerken açığa alınmayan ancak soruşturma bittikten sonra, YÖK’ün kararı beklenmeden, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan açığa alma işleminin “açıkça hukuka aykırı” olduğunu belirtti.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, 12 Ocak 2016’da “Barış için Akademisyenler İnisiyatifi- Bu suça ortak olmayacağız” adlı bildirinin imzacısı olması nedeniyle hakkında Mart ayında soruşturma açtığı 21 akademisyenin dosyasını “devlet memurluğundan çıkarma cezası” istemiyle YÖK’e 27 Temmuz’da YÖK’e gönderdi. Rektörlük bununla da yetinmeyerek akademisyenleri 5 Ağustos 2016’da süresiz olarak açığa aldı.

DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA   

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi bu işleme karşı 4 akademisyenin açtığı davada yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkemenin Yrd. Doç. Dr. Uğur Kara ile Doç. Murat Emeksiz hakkında verdiği kararda, bir disiphlin soruşturması sırasında görevden uzaklaştırma (açığa alma) tedbirine en çok 3 ay için başvurulabileceği belirtildi. Kararda ayrıca ilgililer hakkındaki soruşturmanın 27 Temmuz’da karar verilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Bakanlığı’na gönderildiğine de dikkat çekilerek “Soruşturma devam ederken görevini sürdüren davacının, soruşturma sonuçlandıktan sonra görevinden uzaklaştırılmasının somut gerekçelerinin ortaya konulamadığı görülmektedir. Ayrıca mevzuatın amir hükmü gereğince ceza kovuşturması bulunmayıp disiplin soruşturması kapsamında tesis edilecek görevden uzaklaştırma işlemlerine ilişkin olarak kanuni sürenin en fazla 3 ay olduğu, bu süreyi aşan tedbire başvurulamayacağı düzenlenmekte ise de, dava konusu işlemde süresiz olarak bu tedbirin uygulanmasına karar verilmesinde hukuka uyarlık olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

Kararda “öğretim üyesi olan davacıların dava konusu işlemin uygulanmasıyla akademik faaliyetleri ve mali hakları açısından telafisi güç veya imkansız zararlara uğrayacağı” da belirtilerek açığa alma işleminin yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

9’NUN İLİŞİĞİ KESİLDİ   

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, imcası akademisyenlerden 9’unun sözleşmelerini yenilemeyerek ilişiğini kesmişti. İmcazı akademisyenler için memurluktan çıkarma cezası isteyen Rektörlük, imzasını çeken 3 akademisyenin YÖK’e gönderilen soruşturma dosyasında ise “kademe ilerlemesinin durdurulması” talep ettiği belirtildi.

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.