Alevi Haber Ajansi

Gazi Cemevi yeni yönetimi “çalışmalarını belirleyecek yol haritasını” açıkladı

Geçtiğimiz günlerde genel kurulunu yapan ve yeni yönetime kavuşan Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı, yazılı bir açıklama ile önümüzdeki dönemde ki çalışmalarını belirleyecek “yol haritasını” kamuoyuyla paylaştı. İşte Başkan Hıdır Karadaş imzasıyla yayınlanan açıklama;

Gazi eğitim ve kültür vakfı yol haritamız

Yola ikrar vermişlerin, aşk ile rıza toplumlarının değerlerini bize taşıyanların nurlarına saygı  ile, onlardan aldığımız değerleri geleceğe ikrarlaşarak taşıyacağımız sözü ile cümle canlara selam olsun. Bizler Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı 20.11. 2016 olağan kongresinde mütevelli heyeti ve Gazi halkının takdiri ile yönetimi devralmış bulunmaktayız. Bu süreçte tüm emeği geçen canlara, geçmiş vakıf yönetimlerimize, vakfın oluşmasında ve gelişmesinde bir taş koymuş canlara emeklerinden ötürü teşekkür ediyor Hak aynaları, Hızır yardımcıları olsun diyoruz. Bir zulümat sürecinde Vakfımızın yönetimini devralmış durumdayız. Bu dönemler Hak Yola, Alevi Yasasının rehberliğine daha fazla ihtiyacımız olan dönemlerdir.

Hakikat karanlıkta ışıldar, Yolun Çerağları karanlığı aydınlatacaktır. Hak Yol Alevi Yasası gereği birlik olmak, birliği tüm renkleri koruyarak rıza ile bir araya getirmek, mahallemizin, mahalle halklarımızın, kurumlarımızın birlikte yürüme gücünü ve anlayışını ortak amaçlar doğrultusunda birleştirmek temel görev olarak omuzlarımızdadır. Bizler Gazi Cemevi yönetimi ve mütevelli heyeti olarak bu sorumluluk bilinci ile yaklaşacak, çözümlerimizi oluşturacağız. Tüm kurum ve kuruluşların da bu birlik anlayışını güçlendirmeleri bizim için önemlidir.

Hak Yol Alevi halklarına ve kurumlarına çağrımızdır: Yolda birlik, Hak yasasında birlik, Rıza toplumlarının olmazsa olmaz önkoşuludur. Bugün Hak Yol Alevi toplumsallığı tarihsiz ve mesnetsiz bırakılarak ve kafa karışıklığı yaratılarak parçalanmak ve ortak refleks veremez duruma getirilmek isteniyor. Dünya af u kaf olurken Hak Yol Alevi halkların ortada bir sözü ve pratiği görünmüyor. Alevi İslam yorumları, Alevilik İslam dışıdır yorumları, Alevilik Cumhuriyetçiliktir yorumları, Alevilik Türklüktür,  Alevilik Ateizmdir yorumları, Alevilik sadece felsefedir yorumları, Alevilik salt solculuktur yorumları her erk yapısının kendine göre Alevilik devşirme yöntemleri Alevi toplumlarının kaygılarını ve gelecek umutlarını yeşertmek yerine giderek güvensiz ve perspektifi olmayan bir çizgiye götürmektedir. Toplumumuz artık hiçbir kurumuna güvenemez duruma getirilmiştir. Bunda sorumluluğu olan tüm yapı ve oluşumlara eleştirimizdir. Hak Yol  Aleviliğin inanç ve ahlakiliği varlığın ilk gayretinden beri tüm toplumsallıkların Nur(Işık) kapısıdır. Hızır hakikati temel direğidir ve 124 bin hakikat ehlinin, evliya ve ambiyaların Hakikat kapısıdır. Hızır ile terbiye olmayan miracını bulamaz. Tarihin her hattında ve belgesinde bu hakikat gözümüzün ve inanç kültürümüzün içinde yaşarken bizden kaynak isteyenler yazılan iki milyon beyitimize baksınlar. Şerhi ile dünyanın en hacimli kütüphanelerini doldurabiliriz. İslam süreğinde Muhammed Mustafa’nın hakikat değerlerini Aliyel Murteza, Mürşidi Kamilulah Fatma ana ile, Hüseyini Deşt-i Kerbela ile Hızır Hakikatini yaşatır. İsa Nebi’de Hızır Meryem Ana’nın kemaletli Sabri ile nur olur, Hz. Musa’da Kızıl denizi aştıran, Tur dağını gezdiren hakikattir Hızır, Zerdüştün Avesta’sında onu dağa çağıran Ak yüzlü bilgedir. Hz. İbrahim’de evladını kurban eden samimiyete rızkından pay getiren cebraildir. Cebrail’i 14 bin yıl semada dolaştırıp hak bilgisini anlatandır Hızır. Tarihin ilk destanı Gılgameş’te ölümsüzlük arayışının bilgisini anlatan Upnapiştimdir. Veda dininde Rızalığı anlatan Atmandır, Mısır’da Hak Yol Işığın ve Nurun kapısı isistir. Ve Hakkın aynası Değişmez yasanın mutlak koruyucusu, cümle canın dar zaman kapısı, deryayı – damlaya, damlayı – deryaya ulaştıran hakikat bilgisi Hızır’dır. Bu derin tarihe ve geniş coğrafyalara yayılmış inanç süreğine rağmen. Hak Yol Alevi halkları birliksiz ve biçare bırakmak, değerlerimiz üzerinde tepinerek ve İnancımızı bin yıla sığdırıp, halklarımızı bir avuç saymak kabul edilemezdir. Her nerede Hak için ışık olan, gayret eden var ise bizdendir. Bizi bilip, bize gelen Hakkı bilip Hızır nurunu bilmiştir. Hak Yol Alevilik geniş yüreklerin sabır ve irade yoludur. Haksızlığı gören gözlerin kan dolup ateş olduğudur. Eksik tamam olur ama önce Edep Ya Hu diyelim…

Bu Dustur İle Yol Haritamız:

Cemevleri; Pirhanedir, Darhanedir,   Cemhanedir , Aşhanedir:

1)            Dar Meclisi:  Hak Yol Alevi Toplumunun cemevlerinde Kadim ikrarlaşma modeli olan ocaklar sisteminin mutlak temsileyeti gerçekleşmelidir. Bu minvalde kurumumuzda Pirlerden ve Analardan oluşan Dar Meclisi  kurulacaktır. Alevi toplumu meselelerini (inanç, toplumsal, sosyal ) kendi ocak pirleri ile ikrarlaşarak çözme olanağını açığa çıkarmak amaçlanmaktadır. Cemler (Cıvatlar) Pir ve Ana’nın olduğu  divanında gerçekleşecek. Hak Yol Alevi İ

2)            Can Meclisi: Dar Meclisi  öncülüğünde ve toplumun önermeleriyle kadın – erkek eşit temsiliyetli Can Meclisi oluşturularak Alevi toplumunun meselelerini cemev’ine taşımak ve burada pirler öncülüğünde İnancımızın gereklerine göre çözüme kavuşturmak amaçlanmaktadır. Bu şekilde Alevi toplumu tüm yaşam alanlarında kendi sorunlarını çözme gücüne kavuşacaktır. Sağlık, eğitim, ekonomi, dil, kültür, sanat.

3)            Didar Meclisi: Ocak temsiliyetlerinin olduğu Dar Meclisi, Can Meclisi ve Hak Yol Alevi toplumunun önerileri ile Kadın, Erkek ve Gençlerden oluşan Didar Meclisi (Dar görmüşler- Dar meclisi önünde ikrar görmüş- görülmüşler) oluşturulacak ve topluma ilan edilecektir. Didar Meclisi inancımız gereği Pir huzurunda ikrarlaşarak toplum arasında dolaşma ve sorunları tesbit etme, topluma inancımızı aktarma yön vermek ile görevlendirileceklerdir.

4)            Hızır Lokması:  Cemevinde toplumun ekonomik sorunlarını çözüme kavuşturacak Darda kalanın yardımına yetişeceği Hızır hakikati ile yaklaşacağı “ Hızır Lokması” dayanışma ağı kurulacaktır.Cem olmalı, Can olmalı Cümle Cana Derman Olmalıyız.

5)            Hak Sofrası: Cemevin’de  toplumun ihtiyaç sahipleri Can Meclisi ve Didar Meclisi tarafından belirlenerek günlük bir öğün yemekleri ve ihtiyaçları karşılanacaktır.

6)            Rızalık Bostanları:  Hak Yol Alevi inancı doğayla var olur. Bu nedenle betonlaşan yaşam mahallerinde halkın katılımıyla Rızalık Bostanları  kurularak toplumun Çocuk ve Yaşlıları için hem bir rehabilitasyon alanı hem de ihtiyaç sahiplerine karşılıksız taze sebze, meyve üretimi sağlanacaktır.

7)            Hak Yol Alevi İnanç Akademisi : Hak Yol Alevi inancının Antropolojik, Tarihsel, Sosyal, Kültürel, İnançsal  yapısını belgeleriyle araştırması ve eğitimler verilmesi amacıyla Hak Yol Alevi akademisi kurulma çalışmalarına başlanacaktır.

8)           Cemevleri; Hak Yol Alevilik cemlerini ve yıllık görgülerini yapacağı ve Ocağı ve Piri ile ikrarlaşacağı alandır. Alevi halkların tüm süreklerinde ve konuştukları dillerde cem erkânı yapmalıdır. Bu şekilde tüm sürekler ortaklaşabilir ve ayrıca özgünlüklerini koruyabilir

9)            Cem – Cıvat Hak Yol Alevi toplumsallığının olmazsa olmazıdır. Tüm meseleler Pir Divanında ve toplum huzurunda cıvatlarda çözülmesi için gerekli gayret gösterilecektir.

10)         Gazi Cemevi cenaze erkanları Hak Yol Aleviliğin kadim değerlerine uygun ve tüm dillerde yapılması için gerekli çalışma ve duyarlılığı gösterecektir.

11)         Gazi cemevi toplumun ihtiyaç ve önerilerini almak ve ortak tartışmak için toplantılar, ziyaretler yapar. Alanında uzman canlar ile anket ve araştırmalar yapar.

12)         Gazi Cemevi Hak Yol Alevi yasası çeperinde Gazi mahallesinin tüm inanç, siyasi, kültürel kurumlaşmaları ile rızalık temelinde ortak bir ilişkilenme geliştirir. Tümüyle eşit mesafede toplum yararını gözeten çalışmalarda ortaklaşır. Bu anlamda halen mahallemizde devam etmekte olan ablukalara dönük görüşmeler ile sağlıklı bir çözümü hedefler.

Gazi Eğitim Kültür Vakfı olarak deklere ettiğimiz yol haritamız içerisinde, Tüm canlara çağrımızdır. Çocuk, Genç, Yaşlı cümlenizi birlik içerisinde görev almaya ve çalışmaları güçlendirmeye çağırıyoruz.

 

GAZİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI YÖNETİMİ ADINA

Başkan Hıdır KARADAŞ

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.