Alevi Haber Ajansi

Doç. Dr. Veysel Dinler, seçim görevlilerini uyardı: 2 ila 10 yıla kadar hapis cezası var

PİRHA-Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi’ne bir hafta kalırken, Anayasa ve Siyasal Kurumlar Uzmanı Doç. Dr. Veysel Dinler, olası seçim suçlarına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Dinler, seçimde görev alacaklar, seçim suçlarının cezalarının ağır olduğunu bilmelidir. Kamu görevlileri için alt sınırı 2 yıldan başlayan 10 yıla kadar varan hapis cezası ve memuriyetten men yaptırımı olduğunu hatırlattı. 

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi yaklaşırken, Anayasa ve Siyasal Kurumlar Uzmanı Doç. Dr. Veysel Dinler, ‘Seçim suçları üzerine’ başlığıyla bir yazı kaleme aldı.

Dinler, “Seçim süreci başlamışken, hangi fiillerin suç teşkil ettiğini ve hangi ceza ile yaptırıma uğradıklarını bilmek herkes için yararlı olacaktır. Seçimde görev alacaklar, seçim suçlarının cezalarının ağır olduğunu bilmelidir. Suç işleyenler eylemlerini haz-elem dengesi kurarak işlerler. Başka bir anlatımla, suç işlemekle duyacağı haz, olası yakalanma ve cezalandırma duyacağı elemin üzerinde olmalıdır. Kamu görevlileri için alt sınırı 2 yıldan başlayan 10 yıla kadar varan hapis cezası ve memuriyetten men vs yaptırımının hileye karışmak ile sağlayacağı hiçbir hazza değeceğini zannetmem” dedi.

Türk Ceza Kanunu’nda seçim hileleriyle ilgili özel bir düzenleme olmadığını belirten Dinler, “Yine de profesyonel bir siyasetçinin tabiriyle insanların suç (GÜNAH) işleme özgürlüğü vardır ve sonuçlarına katlandığı müddetçe, herkes istediğini yapabilir. TCK’de seçim hileleriyle ilgili özel bir düzenleme yoktur” dedi.

Anayasa ve Siyasal Kurumlar Uzmanı Doç. Dr. Veysel Dinler’in yazısı şöyle:

“Seçim hileleri sayılan suçlar ve cezalar, 298 sayılı SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN’da düzenlenmiştir. Seçim hilesi yapmak temel olarak RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (TCK m. 204) suçu ile GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK (TCK m. 257) suçlarını oluşturur.

Seçim suçları bakımından Resmi Belgede Sahtecilik suçlarının cezası YARI ORANINDA ARTIRILARAK UYGULANIR. Görevi Kötüye Kullanma suçunun cezası ise seçim suçları bakımından, altıda birden üçte bire kadar artırılarak hükmolunur.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

298 SAYILI KANUNDA SEÇİM SUÇLARI VE CEZALARI KURULLARIN ÇALIŞMASINA ENGEL OLMA SUÇU (m. 133) 1- Hileli faaliyetlerle veya cebir veya şiddet kullanarak veya tehdit ederek, seçim kurullarının toplanmalarına veya görevlerini ifasına engel olmak. 2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

2- En az biri silahlı 3 kişi tarafından seçim kurullarının toplanmalarına veya görevlerini ifasına engel olmak. 5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI

KURULLARIN TEDBİRLERİNE RİAYETSİZLİK SUÇU (m. 134)

1- Alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasını zorlaştırmak veyahut karar ve tedbirlerin neticesiz kalmasına sebebiyet vermek 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI.

2- Görevli kimselerin alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasını zorlaştırmak veyahut karar ve tedbirlerin neticesiz kalmasına sebebiyet vermek 9 AYA KADAR HAPİS CEZASI.

KURUL ÜYELERİNİN KURUL KARARLARINA RİAYETSİZLİĞİ (m. 135) 1- Kurul üyelerinin kurulların çoğunlukla vermiş oldukları kararlara riayet etmemesi 3AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI.

KURUL ÜYELERİNİN GÖREVE GELMEMESİ (m. 136)

1- Kurullara seçildiği halde haklı sebep olmaksızın vazifesi başına gelmemek 50 GÜN ADLİ PARA CEZASI (alt sınır) 2- Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevini haklı bir sebep olmaksızın terk etmek 3AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI

ARAÇ VE GEREÇLERİN VAKTİNDE GÖNDERİLMEMESİ (m. 137)
1- Seçim kurulları başkan ve üyelerinin veya görevlendirilen kimselerin sandık seçmen listelerini, aday listelerini, seçime ait kağıt ve paketleri ve oy pusulalarını, oy sandıklarını, oy zarflarını veya maddi ve malî vasıtaları ve bilcümle seçim araç ve gereçlerini vaktinde yerlerine göndermemesi veya gönderilmesine engel olması veya teslim etmemesi veya teslim almaması 2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI.
2- Bu fiillerin görevlilerden başkalarının işlemesi 1 YIL HAPİS CEZASI (alt sınır)

SEÇMEN KÜTÜĞÜ VE SEÇMEN LİSETESİNE İLİŞKİN SUÇLAR

1- Seçmen kütüğünün düzenlenmesine esas teşkil edecek olan krokilerle, binalar cetvelini düzenlememek (m. 140) TCK m. 257 CEZASI (altıda birden üçte bire kadar artırımlı)

2- Seçmen kütüğün müteallik evrak ve vesikaları gereği gibi düzenlememesi veya muhafaza edilmemesi veya gereken mercie verilmemesi 6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI, bu suçların kayıtsızlık veya dikkatsizlikle işlenmesi 3 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI.

3- Seçmen kütüğü ve seçmen listesine müteallik evrak ve vesikaları gereği gibi düzenlememesi sebebiyle seçmenlerin oy kullanmasının imkânsız hale gelmesi (m. 141) 1 YILDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI, bu fiillerin ihmalen işlenmesi 6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI.

4- Seçmen kütüğü ve seçmen listesine yazılma hakkı olmayan bir seçmeni kütüğe yazmak veya yazılma hakkı olan bir seçmeni yazmamak veya silinmemesi gerekeni silmek (m. 142) 1 YILDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI, ihmalen işlenmesi halinde 3 AYDAN 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI.

5- Seçme yeterliği bulunmadığı halde kendisini veya bu yeterliği olmayan bir başkasını seçmen kütüğü ve seçmen listesine kaydettirme veya bu şekilde kaydedilmiş olanları seçmen kütüğünden ve seçmen listesinden silinmesine engel olma veya seçme yeterliği bulunan birinin seçmen kütüğünden veya seçmen listesine silinmesine sebep olma (m. 143) 6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI, bu fiilleri cebir veya tehdit veya şiddet veya nüfuz veya tesir icrası suretiyle yapıldığı takdirde 1 YIL HAPİS CEZASI (alt sınır.)

6- Seçmen kütüğü ve seçmen listesine kendisini veya bir başka seçmeni bilerek birden fazla kaydettirme (m. 144) 6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI, bu suçun görevliler tarafından işlenmesi 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI.

7- Seçme yeterliğine sahip olanların seçmen kütüğüne kaydolunmalarını önlemek maksadıyla teşvik ve telkinlerde bulunma (m. 145) 3 AYDAN 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI, bundan dolayı seçmenlerin seçmen kütüğüne kaydolmaması halinde 6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI,
bu fiil ve hareketler cebir veya tehdit veya şiddet kullanarak yapıldığında CEZALAR İKİ KAT ARTIRILIR.

8- Görevlilerin asılması gereken seçmen listelerini asmaması veya vaktinden evvel indirmesi veya seçmenlerin tetkikine imkan vermemesi veya bu listelere karşı yapılan itirazları kabul etmemesi veya ilgili mercilere bildirmemesi (m. 147) 3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI, bu fiillerin ihmalen işlenmesi 1 AYDAN 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI.

9- Tamamen veya kısmen sahte seçmen kütüğü veya seçmen listesi tanzim etmek veya bozmak veya çalmak veya yok etmek; seçmen kütüğü veya seçmen listelerine ait vesikaları çalmak veya bozmak veya yok etmek veya tahrip etmek (m. 148) TCK m. 204 CEZASI (yarı oranında artırımlı).
10- Oy hakkının kullanılmasına engel olmak maksadıyla seçmenlerin kimliklerini ispata yarayan herhangi bir belgeyi bozmak veya çalmak veya yok etmek 6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI.

SUÇLARIN TAMAMINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

PİRHA/İSTANBUL

 

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.

Web sitemiz, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz, ancak isterseniz çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Kabul ediyorum devre dışı bırak