Alevi Haber Ajansi

Bir KHK ile tek yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Yeni rejimin ilk KHK’sindeki 74 madde ve geçici 2 madde ile pek çok alanda tek yetkili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan’ın yetkileri arasında sıtma ile mücadele ve çeltik ekimi de var.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen başkanlık sisteminin inşası ile ilgili ilk kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de yemin edeceği 9 Temmuz Pazartesi günü yürürlüğe girecek. 2 Temmuz günü toplanan Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırılan KHK’deki 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu’nun görev ve yetkileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a devredildi. 1924-1960 arası kabul edilen bazı kanunlarda yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen “Bakanlar Kurulu” ve “Başbakanlık” ibareleri kaldırıldı.

Ülke yönetiminde resmen “tek söz sahibi” konumuna gelen Erdoğan, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu; Sosyal Politikalar Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile Finans, İletişim, İnsan Kaynakları, Teknoloji ve Yatırım ofisleri ve atadığı 16 bakanla çalışacak.

Yayımlanacak yeni kararnamelerin ilki olan 477 Sayılı KHK ile Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık’ın yetkilerinin Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı’na devredildiği kanunlardan bazıları şöyle:

»Memleketlerinde Türk Tebaasından Kavanin ve Tedabiri İstisnaiyei Harbiyeyi Refetmiş Olan Devletlerin Türkiye’deki Tebaasına Mevzu Tedabirin De Refine Dair Kanun

»İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

»Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

»Askeri Ceza Kanunu

»Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun

»İkamet Mukavelenamesi Aktedilmeyen Devletlerle Yapılacak Muvakkat Mukavelename Hakkında Kanun

»İcra ve İflas Kanunu

»Tapu Kanunu

Ȃeltik Ekimi Kanunu

»Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun

»Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanun

»Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun

»Denizde Zabt ve Müsadere Kanunu

»İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu

»Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun

»Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun

»Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun

»Madalya ve Nişanlar Kanunu

»Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun

»Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun.

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.

Web sitemiz, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz, ancak isterseniz çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Kabul ediyorum devre dışı bırak