Alevi Haber Ajansi

Bilirkişi açıkladı: Kirmir Çayı ve çevresi ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edilmeli!

PİRHA – Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Kirmir Çayı ve çevresinin koruma statüsünün değiştirilmesine bilim insanlarından itiraz geldi. Davaya sunulan bilirkişi raporunda, Doğal Sit Alanı’nın korunabilmesi için alanın tamamına, ‘kesin korunacak hassas alan’ statüsünün getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yanlış yapılaşma nedeniyle Ankara’da giderek azalan doğal arkeolojik yeşil alanların korunması için mücadelesini sürdürüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kesin korunacak hassas doğal SİT alanı niteliğindeki Kirmir Çayı’nın statüsünün değiştirilerek, ekolojik yapısının bozulmasını yargıya taşımıştı. Yapılan başvuruda, 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle onaylanan Ankara İli, Güdül İlçesi, Kirmir Çayı Kenarı-Kirmir Çayı Kenarı Mağaraları Bağlantısı Doğal Sit Alanı’nın, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak değiştirilmesine ilişkin Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştı.

Davada bilirkişi raporu yayınlandı. Bilim insanları Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne sundukları raporda, “Olası faaliyetlerin önlenmesinin ve alanın koruma statüsünü değiştiren kararın iptalinin yürürlükteki koruma mevzuatı ve kamu yararı açısından uygun olacağı ve sürdürülebilir çevre ilkesi ile daha uyumlu olacağı Kirmir Çayı Kenarı- Kirmir Çayı Kenarı Mağaraları Bağlantısı Doğal Sit Alanı’nın korunabilmesi için alanın tamamına, Kesin Korunacak Hassas Alan, statüsünün getirilmesi, doğal yaşamın ve sit alanının birlikte ve bütüncül korunmasına imkan sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“ACİLEN BU KARARIN YÜRÜTMESİ DURDURULMALI”

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu karar, Kirmir Çayı kenarı ve vadisinin statüsünün değiştirilmesi alanın doğal ve ekolojik yapısını bozacak, koruma alanını olumsuz etkileyecek, alanı yapılaşma baskısı altına alacak, insan ve doğa arasındaki dengeli ilişkiyi bozacak nitelikte bir karardır. Kirmir Çayı Vadisi, Sakarya Havzası ve İnözü Vadisi’nin birbirinden bağımsız olmadığını ve bir bütün olarak ele alınıp korunması gerektiğini de defalarca dile getirdik. Aklın yolu bir, bilirkişiler de verdikleri raporda haklılığımızı gözler önüne serdi ve alanın korunmasının önemine işaret ederken, kararın iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi. Kirmir Çayı ve çevresi zarar görmeden acilen bu kararın yürütmesi durdurulmalı ve takiben karar iptal edilmelidir” dedi.

“BİYOÇEŞİTLİLİK BARINDIRAN SULAK BİR ALAN”

Bilirkişi raporunda yer alan ifadelere de dikkat çeken Candan, şunları söyledi:

“Bilirkişiler raporda, alanın mikroklima ve biyoçeşitlilik  özelliklerine dikkat çekerek, bilime kulak tıkayanlara ders vermiştir. Raporda yer alan, ‘Davaya bahse konu alan İç Anadolu gibi kurak ve yanı kurak bir bölgede çok önemli bir su toplama ve iletim havzası olarak öne çıkmaktadır. Mikroklima özelliği göstermektedir. Vadi içinde yer yer küçük alanlarda ve vadi çevresinde tarım uygulamaları vardır. Çevresinde ve vadi içinde arkeolojik özellikleri olan eski yerleşim alanları söz konusudur. Kirmir Çayının menderes yaptığı Yeşilöz bölgesindeki vadi tabanında yapılan tarım uygulamaları çok önemlidir ve geliştirilmesi gerekir. Ankara’ya çok yakın bir mesafede ve farklı özellikleri olan ve biyoçeşitlilik barındıran sulak bir alandır. Dolayısı ile davaya bahse konu alanın birçok açıdan özel özellikler göstermektedir. Bir vadi ekosistemi morfolojisi ve diğer bileşenleri ile çok sayıda birbiri ile ilişkili faktörlerle belirlenir. Bu tip ekosistemler ekolojik hassas bölge niteliği taşıdığından, vadi sistemini oluşturan tüm ekosistemin bütüncül olarak ele alınması, koruma alanı sınırlarının ekosistem yaklaşımı ile belirlenerek bu sınırlar içerisinde kalan tüm alanın ‘Kesin Korunacak Hassas Alanlar’ statüsünde değerlendirilmesi gereklidir’ ifadeleri alanın biricikliğini ortaya koymaktadır.”

PİRHA/ANKARA

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.