Alevi Haber Ajansi

Ana sınıfına da zorunlu din dersi kararına karşı imza kampanyası çığ gibi büyüyor-VİDEO

PİRHA- AKP hükümetinin Milli Eğitim Şura Kararları kapsamında ana sınıfına da zorunlu din dersi getirmek istemesine karşı Demokrasi Konferansı Bileşeni olan Aleviler öncülüğünde başlatılan imza kampanyası büyüyerek sürüyor. 3 Mart’a kadar sürecek olan kampanyaya her kesimden destek geliyor. Başta veliler olmak üzere tüm  yurttaşlar, aydınlar, yazarlar, sanatçılar; laik, akılcı, bilimsel, sorgulayan bir eğitim-öğretim sistemi talep ediyor. 

Demokrasi Konferansı Bileşeni olan Aleviler öncülüğünde demokrasi güçlerinin, AKP hükümeti tarafından ana sınıfına kadar indirilmek istenen zorunlu din dersine karşı “Eşit yurttaşlık temelinde özgür bir toplum için laik ve bilimsel bir eğitim istiyoruz” başlığıyla bir imza kampanyası başlattı.

Türkiye’de’de, Avrupa’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Alevi çatı örgütleri ve şubeleri, Alevi yurttaşlar, aydınlar, sanatçılar, yazarlar, gazeteciler, demokratik kitle örgütleri ile bazı siyasi partilerin büyük destek verdiği kampanya çığ gibi büyüyor.

Kampanya ile Millî Eğitim Şura toplantısında 1-3 Aralık 2021’de okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklara (4-6 yaş) zorunlu din eğitimini tavsiye eden kararların iptal edilmesi isteniyor.

Kampanyayı yürütenler ve destek verenler paylaştıkları kısa videolarla zorunlu din dersinin kaldırılmasını ve laik bir eğitim sisteminin getirilmesini talep ediyor.

28 Aralık 2021’den bu yana toplanan imzalar ve kampanyaya destek her geçen gün büyüyor.

Bugüne kadar ki en geniş katılımlı kampanya, şura kararlarının açıklanacağı 3 Mart’a kadar devam edecek.

İşte kampanya metni ve imzalayanlar:

 EŞİT YURTTAŞLIK TEMELİNDE ÖZGÜR BİR TOPLUM İÇİN; LAİK VE BİLİMSEL BİR EĞİTİM İSTİYORUZ!    

            Millî Eğitim Bakanlığı’nın en yüksek danışma kurulu olan Millî Eğitim Şurası, 1-3 Aralık 2021’de Ankara’da ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ temasıyla toplandı. Şura eğitimin kangrenleşen problemlerine çözümler aramak yerine, okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklara (4-6 yaş) zorunlu din eğitimini tavsiye eden kararlar aldı.

“Zorunlu Din Dersi Eğitimi” ile “Eğitimde Fırsat Eşitliği” kavramları birbiriyle çelişen kavramlardır ve ‘ Eğitimde Fırsat Eşitliği’ teması, bizzat siyasal iktidar eliyle yaratılan tüm eşitsizliklere kılıf niteliğindedir.

Burada din eğitiminden kastedilen, ebeveynlerin inancına bakmadan belli bir din anlayışının kavram ve ritüellerinin çocuklarımıza dayatılmasıdır. Alınan bu karar, ‘’Çocuğun Üstün Yararı” ilkesine aykırı olduğu gibi, başta Aleviler olmak üzere farklı inançtakilerin ve  inancı olmayanların asimilasyonunu hedefleyen,  aynı zamanda pedagojik anlamda da çocuğun sağlıklı gelişimine ket vuran bir karardır.

Yıllardır zorunlu din derslerinin kaldırılması talebiyle sürdürülen mücadelelere rağmen siyasi iktidarın, AİHM kararlarını ve altına imza atılmış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerini hiçe sayarak müfredata yeni din dersleri eklemesi, birçok okulu imam hatip okullarına çevirip çocuklarımızı zoraki olarak bu okullara yerleştirmesi başlı başına birer hukuksuzluk örnekleridir. Alınan son şura kararları ise hukukun, din, vicdan inanç veya inanmama özgürlükleri ile evrensel hukuk ve ahlak değerlerinin külliyen inkârı anlamına gelmektedir.

Mevcut din dersleri Sünniliğin endoktrinasyonundan başka bir şey değildir. Bu durum laiklik ve eşitlik ilkesini ihlal etmenin yanı sıra kamu eğitimi adı altında İslam dinciliğinin (Şeriatçılığın) devlet eliyle örgütlenmesidir. Bu dersler toplumda inanç eksenli ayrımcılıkları yeniden üretirken mevcut medeni hukukun ve ceza hukukunun da altını oymaktadır. Bu durum, toplumsal çoğulculuğa aykırı olduğu gibi, halkların ve inançların bir arada barış içerisinde yaşamasını güçleştirmektedir. Devletin görevi her türlü inanca, inananlar ve inanmayanlara karşı aynı mesafede durmak; çok dilli, çok inançlı ve çok kültürlü olan coğrafyamızda her toplumun ihtiyacını karşılayan eğitimi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu bağlamda, eğitimin amacı tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırarak inanç ve vicdan özgürlüğünü güvence altına almaktır.

Sonuç olarak;

Her seviyedeki zorunlu din dersleri, sözde seçmeli olanlar dâhil kaldırılmalı, din derslerini ana sınıfına kadar indiren tavsiye karar iptal edilmeli, gündeme bile getirilmemelidir. Ayrıca, altına imza atılan AİHS’nin maddelerine uyulmalı, AİHM’in kararları bir an önce uygulanmalıdır. Eğitim sisteminin vakıflar üzerinden düzenlenmesine, vergilerimizin gerici, dinci vakıflara aktarılmasına son verilmelidir. Daha da önemlisi, eğitim programları ve müfredatı bilimsel normlara göre yeniden düzenlenmelidir. Eğitimin ticarileştirilmesine son verilmelidir. Yoksul öğrenciler, tarikat yapılanmalarının içinde kültürel ve inançsal olarak eritilmeye çalışıldığından, barınma sorunu acil olarak çözüme kavuşturulmalıdır. Milli Eğitim Şuraları demokratik ve bağımsız bir danışma kuruluna dönüştürülmeli, bu kurullarda toplumun her kesimi temsil edilmelidir,  Eğitim ile ilgili kararlar, bilim insanları ve  pedagogların öncülüğünde, toplumun sosyolojik yapısı da dikkate alınarak oluşturulan bağımsız kurullarca alınmalıdır.

Sevgi Dolu,  Barış İçinde Bir Arada Yaşamı Esas Alan Bir Toplum İçin; Akılcı, Laik ve Bilimsel Bir Eğitim İstiyoruz !

Tekçi, Cinsiyetçi, Ötekileştirici, Laik Olmayan, Bilimden Uzak ve Asimilasyoncu Eğitime HAYIR !..

 

METNİ İMZALAYANLAR

ALEVİ ÇATI KURUMLARI

– Alevi Bektaşi Federasyonu

– Alevi Dernekleri Federasyonu

-Alevi Vakıflar Federasyonu

– Alevi Kültür Dernekleri

– Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu

– Avusturalya Alevi Bektaşi Federasyonu

-Amerika Alevi Kurumları (Pir Sultan Abdal Culturel Association Washington D.C.

– Winwest Alevi Cultural Center, -Pir Sultan Abdal Cultural Associates, USA)

-Demokratik Alevi Dernekleri (DAD)

-Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı

-Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu

– Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

-Tahtacı Kültür Dernekleri Federasyonu

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE SİYASİ PARTİLER

-Adam -Der

-AKA -DER

-Alevi Gazetesi

– Anadolu Kadın Hareketi

– Antakya Çağdaş Sanat Derneği

-Antakya Kırkyama Kadın Dayanışması

-Antakya Mesreh el Emel Arapça Tiyatro Grubu

-Antalya Kadın Danışma Ve Dayanışma Derneği

-Antalya Kadın Platformu

– Antikapitalist Müslümanlar

-Avcılar Kültür Sanat Derneği

-CHP Manisa Yunusemre ilçe Örgütü

-Çağdaş Hukukçular Derneği

– Çekmeköy Dayanışma Derneği

-Çipil Köyü Derneği

– Demokrasi Konferansı Bileşenleri

– Demokrasi İçin Birlik

– Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF)

-Devrimci 78’liler Derneği

– Divriği Kültür Derneği

-Dostluk Yardımlaşma Vakfı – Kırklareli İl Temsilciliği

-EMEK Partisi

-EMEK Partisi Erzincan İl Örgütü

– EMEK Partisi Manisa İl Örgütü

-Emek partisi Tarsus İlçe Örgütü

– EŞİTİZ-Eşitlik İzleme Kadın Grubu

-HDP Antalya İl Örgütü

-HDP Antalya Kadın Meclisi

-HDP Aydın Il örgütü

-HDP Kırklareli İl Örgütü ve Merkez İlçe

– Halkevleri

-İnsan Hakları Derneği (İHD)

-İHD Ankara Şube

-İHD Aydın Şube

-İHD Balıkesir Şubesi

– İHD İzmir Şubesi

-İstanbul Barosu Çağdaş Avukatlar Grubu (ÇAG)

– Jineps Gazetesi

– Kadın Partisi

-Kaldıraç

-Kangal Karakurt Köyü Derneği

– Kırmızı Biber Derneği

– Kırklareli Tabip Odası

– Kuzeyin Emekçi Kadınları Girişimi

– Lüleburgaz BEŞİKTAŞ Taraftarlar Derneği

-Lüleburgaz Kadın Platformu

-Masource (Fransa Alevi İşverenler Birliği )

-Mersin 68’liler Derneği

– Nor Zatronk

-Nurhak Anadolu Kültür Evi Nake Creil

-ODAK Dergisi

-Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı

-PirHaber

-SAHHAD (Sağlık Hakkı ve Hasta  Hakları Derneği Manisa)

-Silivri Demokrasi Platformu

-SODAP (Sosyalist Dayanışma Derneği)

-Sol Parti Borçka

-Sol Parti Kırklareli il ve Merkez ilçe

-Tahtacı Kültür Dernekleri Federasyonu

-TİP Manisa İl Örgütü

-TİP Tarsus İlçe Örgütü

-Tokat Almus Armutalan Köy Derneği

-Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP)

-Tüm Tok Der

-Türkiye İşçi Partisi Kırklareli İl Örgütü

-Türkiye İşçi Partisi Tarsus İlçe Örgütü

-Yeşil Sol Parti Aydın İl Başkanlığı

-Yeşil Sol Parti Kırklareli İl ve Merkez İlçe

– Veli-Der

 

SENDİKALAR

– KESK

– EĞİTİM SEN

-TÜM -BEL SEN Genel Merkez

-DİSK EMEKLİ-SEN Kırklareli Şubesi

-BES Aydın Şube

-BES Manisa Şube

-Eğitim-sen Aydın Şubesi

-Eğitim Sen Erzincan Şubesi

– Egitim Sen Kirklareli Şubesi

-Eğitim Sen Manisa Şubesi

– Genel İş Sendikası Trakya Şubesi

-SES Kırklareli Temsilciliği

-SES Manisa Şubesi

-Tarımorkam sen Kırklareli İl Temsilciliği

-Tüm Emekliler Sendikası  Kırklareli Şube

-Tüm Emekli-Sen Manisa Temsilciliği

-TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu

-Yapı Yol Sen Kırklareli iİ Temsilciliği

 

SİYASETÇİLER 

-Adnan SOYLU (Sol Parti Bartın İL Başkanı)

-Ali İbrahim TUTU (19. Dönem Milletvekili)

-Ali GÖK (CHP Manisa İl Başkanı)

-Ali KENANOĞLU (HDP İstanbul Milletvekili)

-Ali Şeker (CHP İstanbul Milletvekili)

– Ali YILDIRIM ( HDP Elazığ İl Eş Başkanı)

 Ahmet ŞIK (TİP  İstanbul Milletvekili

-Ayfer DEMİREL (HDP PM)

-Barış ATAY (TİP Hatay Milletvekili)

– Cemal YAKICI ( Sol Parti Şehzadeler İlçe Bşk.)

-Dilşad Canbaz KAYA (HDP İstanbul Milletvekili)

– Faik ALTIN  (HDP Tarsus İlçe Eş Başkanı)

-Feleknaz UCA (HDP Batman Milletvekili)

– Haydar Polat (Emek Partisi Erzincan İl Örgütü Başkanı)

-Hüseyin AYGÜN (24.Dönem CHP Tunceli Milletvekili)

-Hüseyin ÇAMAK (25., 26. Dönem CHP Mersin Milletvekili)

-İbrahim KASUN (HDP Dersim Eş başkanı)

-İsmet SÖZER  (HDP PM )

-Kemal BÜLBÜL (HDP Antalya Milletvekili)

-Mehmet TÜM (25. , 26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili)

-Mehmet KAÇMAZ (SOL Parti Aydın İl Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi)

-Musa ÇAM (24. Dönem CHP Milletvekili )

-Murat ÇEPNİ  ( HDP İzmir Milletvekili

-Murat ÇELİKER  (CHP Tarsus İlçe YK)

-Müslüm SARI (24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili)

-Nesimi ADAY (HDP Halklar ve İnançlar Kom. Sözcüsü)

-Nusrat YEŞİL (HDP Dersim Eş başkanı)

-Orhan SARIBAL(CHP Bursa Milletvekili)

-Oya ERSOY (HDP İstanbul Milletvekili)

-Özgür KARABAT (CHP İstanbul Milletvekili)

-Perihan KOCA (TÖP Sözcüsü)

-Rıdvan TURAN (HDP Mersin Milletvekili)

-Saliha Sera KADIGİL SÜTLÜ (TİP İstanbul Milletvekili)

-Sedat SOYELÇİN (CHP Kırklareli İl Yöneticisi )

– Semih BALABAN ( CHP Manisa İl BaşK.)

-Serkan Karayel (EMEK Partisi Tarsus İlçe Başkanı)

-Serpil KEMALBAY (HDP İzmir Milletvekili)

-Selma GÜRKAN (EMEP Genel Bşk. Yrd.)

-Süleyman Solmaz, (CHP Beyoğlu Meclis üyesi)

-Şerif DEMİREL (EMEK Partisi Malatya İl Örgütü Bşk.)

-Tevfik KAÇAR (HDP PM Üyesi)

-Tur Yıldız BİÇER (25., 26. Dönem CHP  Manisa Milletvekili)

Turabi KAYAN (CHP Kırklareli Milletvekili)

-Yıldırım KAYA ( CHP Ankara Milletvekili)

-Zeynel ÖZEN (HDP İstanbul Milletvekili)

SANATÇILAR

– Ali ÇAĞAN  (Halk Ozanı)

– Ali Ekber EREN (Müzisyen)

– Arif SAĞ (Sanatçı)

-Aşık Alican (Ali Can Yıldırım)

– Ayfer DÜZDAŞ (Müzisyen)

-Belkıs AKKALE (Sanatçı)

-Burhan ŞEŞEN (Sanatçı)

-Deste GÜNAYDIN (Sanatçı)

-Edip AKBAYRAM (Sanatçı)

-Ercan YOLKULU (Sanatçı)

– Erdal ERZİNCAN (Sanatçı)

-Esra ÖZTÜRK (Sanatçı, Akademisyen)

– Gani PEKŞEN (Sanatçı, Akademisyen)

-Gülşen ALTUN (Sanatçı)

-Hakan TOSUN (Belgesel Yönetmeni)

– Haluk ÜNAL (Film Yönetmeni-Yazar)

– Hasan Ali (Sanatçı)

– Hüseyin AYDIN (Müzisyen, Senarist, Yönetmen)

– Hüseyin TURAN (Sanatçı)

– Hilal NESİN (Sanatçı)

-İbrahim AYHAN (Mimar)

-İbrahim KARACA (Şair)

-Kemal KAHRAMAN (Sanatçı)

– Kutsal EVCİMEN(Sanatçı)

-Mazlum ÇETİNKAYA (Şair)

-Mehmet GÜMÜŞ (Sanatçı)

– Mercan ERZİNCAN ( Sanatçı )

– Metin KARATAŞ (Sanatçı)

-Metin KAHRAMAN (Sanatçı)

– Muharrem TEMİZ (Sanatçı)

-Murat MUSLU (Oyuncu)

-Mustafa IŞIK (Şair, Yazar, Ressam)

– Mustafa ÖZARSLAN (Sanatçı)

-Necati ŞAHİN (Sanat Yönetmeni)

– Nilgün KIVIRCIK (Mimar)

-Onur AKIN (Sanatçı)

– Pınar AYDINLAR (Sanatçı)

-Ruhi KARADAĞ (Film Yönetmeni)

– Samiye DEMİR (Sanatçı)

-Sedat AKIN (Reklamcı)

-Sertaç DEMİR (Sanatçı)

-Serap YAĞIZ (Sanatçı)

-Sinan GÜNGÖR (Sanatçı)

-Şenol AKDAĞ (Sanatçı)

-Şenol GÜNGÖR (Senarist,Film Yapımcısı)

-Şevda Çelebi ÇİÇEK (Halk Ozanı)

-Taner ÖZDEMİR (Sanatçı)

-Tunç ÜVENDİRE (Fotoğraf Sanatçısı)

-Turan ALICI (SANATÇI)

– Tolga SAĞ (Sanatçı)

-Yolcu BİLGİNÇ

-Yılmaz ÇELİK (Sanatçı)

– Zeki GÜMÜŞ (Şair)

– Zeynel DEMİR (Sanatçı)

 

AKADEMİSYENLER

-Abdullah KÖKTÜRK (Akademisyen)

-Ahmet Kerim GÜLTEKİN (Akademisyen)

-Ayça ALEMDAROĞLU (Akademisyen)

– Ayfer KARAKAYA (Akademisyen)

– Bedriye POYRAZ (Akademisyen )

-Erol KÖROĞLU (Akademisyen)

-Gülser KAYIR (Akademisyen)

-Hasan DEMİRTAŞ (Prof. Dr.)

-Hülya DOĞAN (Akademisyen)

-Kağan İŞMEN (Öğretim Üyesi )

-Kudret Nezir YUNUSOĞLU (Akademisyen)

– Mustafa ŞENER (Akademisyen)

– Mustafa DURMUŞ (Prof.Dr)

– Necla KURUL (Prof. Dr)

– Neşe ÖZGEN (Akademisyen)

-Osman OKKAN (Yazar)

– Özlem ALTIOK (Sosyolog)

-Selim Sırrı KURU (Akademisyen )

-Semiha ÖZALP (Akademisyen)

-Serdar KANDİL (Akademisyen)

-Sibel TATAR KARAKAYA (Akademisyen)

-Suad Sakallı GÜMÜŞ ( Akademisyen, ABD)

– Ümit ÇETİN (Akademisyen)

-Yılmaz KAHRAMAN (Akademisyen)

-Zeynep ALTIOK (Akademisyen)

-Zeliha ALTUNTAŞ (Akademisyen, Yazar)

-Zehra F. KABASAKAL ARAT (Prof. Dr.)

 

GAZETECİ VE YAZARLAR

-Abbas KARAKAYA (Yazar)

– Abbas TAN (Yazar)

– Ali BALKIZ (Yazar)

-Ali Rıza Şimşek (Yayıncı)

-Ali KÖYLÜCE /Eğitimci/Yazar)

-Ali YILDIRIM (İlahiyatçı, Yazar)

-Ahmet AYDIN (Yazar)

-Ahmet KANBAL (Gazeteci)

– Ahmet KOÇAK (Yazar)

-Ahmet SIÇRAMAZ

-Arif TEKİN (İslam araştırmacısı- Yazar)

-Ayhan AYDIN (Yazar)

– Ayşegül DEVECİOĞLU (Yazar)

-Azat SAĞNIÇ (Yazar)

-Aziz TUNÇ (Yazar)

-Cebrail ARSLAN (Gazeteci)

-Cemil TOSUNOĞLU (Gazeteci)

-Çilem KÜÇÜKKELEŞ (Gazeteci)

– Dilek ODABAŞ BAKIR (Gazeteci)

-Diren KESER (Gazeteci, Yönetmen)

-Erdal BABA (PSAKD Beyoğlu Şb. Eski Bşk.)

– Erdal YILDIRIM (Yazar)

– Erdoğan AYDIN (Yazar)

-Erdoğan YALGIN (Araştırmacı, Yazar)

-Erdoğan YAZGAN (Araştırmacı, Yazar)

-Eren GÜVEN (Gazeteci)

– Esat KORKMAZ (Yazar)

-Fatin KANAT (Yazar-Yönetmen)

-Ferhat AKTAŞ (Araştırmacı Yazar)

-Feyzullah TUNÇ (Gazeteci)

– Fırat AYGÜN (Gazeteci, IT-teknisyen )

– Fuat ATEŞ Gazeteci)

-Gönül BÜYÜKKÖŞKER

-Hatice ÇEVİK (Gazeteci, Editör)

– Hasan HARMANCI (Yazar)

-Hayko BAĞDAT (Gazeteci)

-Hüseyin DEMİR (Yazar)

-İbrahim VARLI (Gazeteci)

– İlhami ALGÖR (Yazar)

-İnan M. GEDİK (Gazeteci)

-İsmet ALICI (Yazar)

-İsmail Cem ÖZKAN (Gazeteci)

-İsmail PEHLİVAN (Gazeteci)

-İnan M. GEDİK (Gazeteci)

-Kelime ATA (Gazeteci)

-Kemal DERİN (Yazar)

– Kazım GÜNDOĞAN (Yazar)

-Mehmet CEYLAN (DAB Basın Yayın Sorumlusu)

-Mehmet TEKİN (Kürt Mehmet, Yazar)

-Mahbip DİLEK (Gazeteci)

– Mehmet Ali DEMİR (Gazeteci-Medya.Com)

– Mehmet KABADAYI (Yazar)

-Mehmet TANLI (Gazeteci)

-Metehan AKBULUT (Yazar)

-Metin KAÇMAZ (Araştırmacı Yazar)

– Murtaza DEMİR (Yazar)

-Musa Kazım ENGİN (Araştırmacı, Yazar)

-Mustafa Kemal ERDEMOL (Gazeteci, Yazar)

-Mustafa KORKMAZ (Şair, Yazar)

– Nadir SAYIN (Yazar)

– Necdet SARAÇ (Gazeteci-Yazar)

-Nihat ZİYALAN (Şair, Yazar)

-Nilgün METE (Gazeteci)

-Nurcan GÖKDEMİR (Gazeteci)

– Nurşen URAL (Şair, Yazar)

-Ozan DEMİRİZ (Gazeteci)

-Önder Birol BIYIK (Şair, Yazar)

-Özcan ÖĞÜT (Yazar)

-Özkan LAFATAN (YOL Tv Program Yapımcısı)

– Piri ER (Yazar)

– Ragıp D. KONFER (Yazar, Tasarımcı)

-Ragıp ZARAKOLU (Yazar)

– Recai AKSU(Gazeteci)

-Recep MEMİŞOĞLU (Yazar)

-Rıza AYDIN (Yazar)

-Salih Zeki TOMBAK (Siyasetçi, Yazar)

-Sema KILIÇKAYA (Yazar/Eğitimci)

-Saniye METE (Öykü Yazarı)

-Sevim ALAGÖZ (Yazar)

-Süleyman ZAMAN (Yazar)

-Şehriban TEYHANİ (Araştırmacı, Yazar)

-Şükrü YILDIZ (Gazeteci)

-Tevfik USLUOĞLU (Araştırmacı, Yazar)

-Turan KARATEPE (Yazar, Şair, Senarist)

– Turabi SALTIK (Yazar)

-Turabi KİŞİN (Gazeteci)

– Zafer İŞÇİ ( Sanat Tarihi uzmanı ve Cocuk Kitapları Yazarı)

-Zafer KÖKVER (Yazar)

-Zafer YILMAZ (Yayıncı)

-Zeynep KURAY (Gazeteci)

– Zeynep TOZDUMAN (Araştırmacı Yazar)

-Zeynel GÜL (Gazeteci)

 

 

ALEVİ KURUMLARI

 – Aalen AKM

– AABF Kuzey Bölge Kadınlar Birliği

– AABF Baden Württemberg Bölge Temsilciliği

-Alevitischer Kulturverein Graz (Kurzform: “AKG”)

-Alevi Düşünce Ocağı

– Alevi Kadınlar Birliği

-Almanya Marl Cemevi

– Al-i Aba İlim Eğitim Araştırma Kültür Ve Sosyal Dayanışma Vakfı

-Alevitisches Kulturzentrum in Vorarlberg

-Alevitischer Kulturverein Wels

-Alevitischer Kulturverein Wiener Neustadt (Kurzform “AKVWN”)

-Alevıtısche Gelehrten Komıssıon Lınz

-Alevitische Gemeinde Jenbach

-Alevitische Gemeinde WienWien

-Alevitische Jugend Tirol kurz AJT Tirol

– Antalya Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Derneği Cemevi

– Antalya Abdal Musa Kültür Ve Tanıtma Derneği

-Avusturya Alevi Kadınlar Birliği

-Avrupa Alevi Kadınlar Birliği

–  Aziz Baba Cem Evi

– Bahçeşehir Hakikat Cemevi

– Balıkesir Alevi Güçbirliği

-Cem Vakfı Kavakpınar Cemevi

-Cem Vakfı Sülüntepe Esenler Cemevi

-Cenevre AKM

– Cralsheim AKM

– Çağdaş Alevi Birliği Platformu (ÇAB -P)

– Çorum Alevi Kültür Merkezi

– Danimarka Alevi Kadınlar Birliği

-DAD İzmir Şubesi

– DAD Kadın Meclisi

-Devrimci Aleviler Birliği (DAB)

-Edinburg PSA Kültür Merkezi Cemevi

-Enfield Alevi Cultural Center

– Esslingen AKM

-Frankfurt AKM Cemevi

-Fransa Alevi Kadınlar Birliği

-Fransa Asuri Keldani Derneği

– Freiderickhafen AKM

– Freudenstadt AKM

– Filderstadt AKM

-Geestacht Alevi Toplumu

– Güvenç Abdal Ocağı

-Hazreti İmam Ali Vakfı Cemevi

-HAKEN Aydınlı Cemevi

– Hacı Bektaş Veli Derneği Lüleburgaz Şubesi

-Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sancaktepe Şube Emek Cemevi

– HBVAKV Aydın Şube

– HAKEN AydınliıCemevi

– HBVAKV Aydın Şube

– Heilbronn AKM

– Heidenheim AKM

– Hubyar Sultan Cemevi

– Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği

– Hubyar Kadın Meclisi

– İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi

– İsveç Alevi Kadınlar Birliği

-İsviçre Alevi Kadınlar Birliği

– İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi

-Kahramanmaraş Erenler Kültür Derneği Cemevi

– Karlsruhe AKM

-Kartal Cemevi

-Kalander Çelebi Derneği

– Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği

-Kehl AKM

-Kiel Alevi Toplumu

-Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültür Derneği Cemevi

-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Alevi Kültür Merkezi

– Lauda AKM

– Ludwisburg  AKM

-Lübeck Alevi Toplumu

– Mannheim AKM

-Maraş Göksun Göynük Cemevi

– Mersin Alevi Çalışma Grubu

-Mertz AKM

-Midwest Alevi Cultural Center

– Mosbach AKM

– Mühlacker AKM

– Nagold Altsteig AKM

-Nantes AKM

– Narlıdere Cemevi

– Neufen AKM

-Neumünster Alevi Toplumu

– Norveç Alevi Kadınlar Birliği

-Nürnberg Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi

– Ortadağ Erenler Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği

-Pforzheim AKM

– PSAKD Yol Erkan Kurulu

-PSAKD Kadın Meclisi

– Piri Baba Kültür Ve Dayanşma Derneği

– Pişmeden Pişirilmez Alevi Çalışma Grubu

-Randers Alevi Kültür Merkezi (RAKM)

– Rawensburg AKM

– Remscheid Alevi Toplumu

– Reınfelden AKM

– Sarıgazi Cemevi

– Sarısaltık Cemevi

– Seyit Süleyman Aziz Baba Cemevi

– Stuttgart AKM

– Sultanbeyli Kulhimmet Cemevi

-Taşdelen Cemevi

– Topçu Baba Cemevi

– Tübıngen AKM

-Uetersen Alevi Toplumu

-Ümraniye Cemevi

– Winnenden AKM

– Wieloch AKM

– Villingen Schwennıngen AKM

– Yol Erenleri

-Zeki Kaya Adalar Cemevi

-2 Temmuz Vakfı

 

AKTİVİSTLER

– Abbas ÖZKAN (Avusturya Innsbruck Alevi Kültür Merkezi )

-Abdulkadir ÇELEBİ

-Abdullah KAŞIKÇI

-Abdullah KÖKTÜRK (Adam Der Üyesi)

-Abdullah ŞENER  (Adam Der Üyesi)

-Abuzer KİRAZ (Mersin 68’liler)

-Adalet ÇIBIK (Aydın Tabip Odası Bşk.)

-Adem ÇİFTÇİ ( Öğretmen)

– Adnan DABANSIZ

-Adnan TİRYAKİ ( Pforzheim Akm )

-Adnan ÖZCAN

-Ahmet AKDAĞ

-Ahmet AYDOĞAN

-Ahmet ÇEVİK (Emekçi)

-Ali BİLEN

-Ali BİLEN (Van Y.Y. Üniv. Öğrenci)

– Ali Gök ( BES Eski Bşk.)

-Ahmet DEĞER(Aktivist)

-Ahmet TATAR (Dede)

–Ahmet TEMEL (Emekli)

-Ahmet SARITAŞ

-Ahmet ŞAHİN (Emekli)

-Ahmet YILDIZ

-Ali ARSLAN (Neufen Akm)

-Ali BOZAN (Avukat)

-Ali ÇİMEN (  Föderation der Aleviten Gemeinden in Österreich Z. St.Pölten)

-Ali DOĞAN (İşadamı)

– Ali GÖKOĞLU (Aktivist)

-Ali GÖRKEM (Adam-Der üyesi)

-Ali ERÇE

– Ali Ekber PEKTAŞ ( Alevitischer Kulturverein Steyr)

-Ali EREN (AKM Köln Cemevi Başkanı)

-Ali Paşa ŞANLI (Eskişehir Dersimliler Derneği, Emekli Eğitimci)

-Ali PERVAZ (Hannover)

-Ali Rıza YILDIRIM (Viyana Alevi Toplumu.Eş.Baş.)

-Ali DEMİRALP (İnş.Yük.Müh.)

-Ali DENİZ (End. Müh.)

-Ali Ekber ARSLAN

-Ali EMEKET (Emekli)

-Ali KOÇAK (Berlin)

-Ali ŞAHİN (Emekli)

-Alaattin ŞAHİN

-Alaattin TOPÇU

-Alev AÇIK

-Ali Haydar BEN (DEDEF Eski Genel Bşk.)

-Ali Haydar TOSUN (Emekli )

-Ali Haydar ERZİNCAN (Dede)

-Ali Haydar TORUN (Emekli )

-Ali Haydar YELEK (Dr.)

-Ali İhsan ÇARMIKLI (PSAKD Tarsus Şb.)

– Ali KOÇAK (Dede)

-Ali PALA

-Ali Rıza BATMAN ( İnnsbruck/Austria)

-Ali Rıza ÖZER ( Eğitim Emekçisi)

-Ali SAKAT

-Ali SOLAK (Crailsheim AKM)

-Alișer ASLAN (Eski Heidenheim AKM Bşk)

-Ali İhsan ÇAKMAKÇI

-Ali Kemal FIRAT( Aktivist)

-Ali MERAL (Lyon)

-Ali ŞAHİN

-Ali Şanin (Emekli)

-Ali UYAN

-Aliye ŞENOĞLU (Adana Seyhan CHP kadın kolları)

-Altan Aydın KADAYIF (Adam-Der üyesi)

-Arif BELGİN (Emekli Bankacı)

-Arif TİLKİ

-Arif ÜREGEN

-Azad ERDEM (Öğretmen)

– Arife ÖRGÜN (Emekli)

-Alparslan ÖZDEMİR

-Arslan YELGEL

-Aslan ÇATAROĞLU

-Arzu ELÇİ ( Öğretmen )

-Aslı YALÇINOĞLU

-Ata ESEN(Emekli öğretmen)

-Ataman ÖZCAN

-Avni ÇIPLAK (Emekli Öğretmen)

-Aydın KAYBAKİ

-Aydın T. KÜÇÜK (Doktor)

-Aydin TURSUN (Avusturya Alevi Gençlk Top.)

-Ayhan ÇOLAK

-Ayhan ERDOĞAN (Avukat)

-Aykut ŞAHİN

-Aylin MANTAŞ

-Aynur ÖZCAN (Marl Cemevi Bşk.)

-Aysel KURT (Öğretmen)

-Aysel SEVER

-Ayvaz AĞIRCAN

-Aziz GÜLER (Dede- Ağuiçen Ocağı)

-Aziz KÜÇÜK (Almanya da Emekli İşçi)

– Bahadır ALTAN (Adam-Der üyesi)

-Bahar ALTUN (Aktivist)

-Bahar POLAT

– Bahise PİRİM (Emekli)

-Baki TUNCEL

-Baki DÜZGÜN

-Barış Tut (Kiel AT II. Bşk.)

-Baykal TUNÇ (İşçi, Şair)

– Bayram PEKİNOĞLU (Adana PSAKD)

-Behzat NERGİZ (Cenevre AKM Bşk.)

-Behiye Ezgi TUNÇ (Adana Seyhan CHP kadın kolları)

-Bekir GEYİK

– Bektaş ŞAHİN

-Belgin SEMERCİ

-Bereket KAR (Artı tv)

-Bilal KILIÇ (Yol, Erkan Hizmetlisi)

-Birol   Aydın (Pforzheim AKM)

-Binali İPEK (Aalen AKM)

-Bora ÜNAL

– Boran POLAT (Alevitische Jugend Tirol kurz AJT)

-Burhan ERSAN (Adam-Der üyesi)

-Burhan Görür (Sosyal Hizmet Uzmanı)

-Bülent ANT (İsviçre ABF Onursal Bşk.)

-Bülent DİZİ

-Bülent GÖNEN

-Bülent SÖNMEZ

-Bülent YALÇIN

-Bülent YALÇIN (PSAKD Tarsus Şb.)

-Cafer AKPINAR

-Cafer KAPLAN (Dede, AABG İnanç Kurulu Başkanı)

-Celal ALAZAROĞLU

-Celal IŞIK (Emekli Öğretmen)

-Celalettin DİNÇ

-Celal SAVARER  (Adam-Der üyesi)

-Canan SARI

-Cansel BİÇER (Karlsruhe AKM)

-Celal DOĞAN

-Celal TUNCEL

-Cem BOLAT (Büro Emekçisi )

-Cem YALÇIN

-Cemal Turhan ( İşçi)

-Cemal UZUHAN (Salzgitter Cemevi)

-Cemil TOSUNOĞLU

-Cem ARİ (Öğretmen)

-Cemal ŞAHİN (Yol Hizmetlisi)

-Cengiz DEMİR (KKTC AKM Bşk.)

-Cengiz KARAKUŞ (Adam-Der üyesi)

-Cengiz KOÇ (Emekli Öğretmen)

-Cengiz OĞUZ (İnşaat Mühendisi )

-Cengiz TAŞÇI (İşçi)

-Cennet TÜMAY (Kuzey Kıbrıs AKM Üyesi)

– Cevahir ALTUNOK (Ana,  Kiel AT)

-Cevat AĞDAŞ (Wetterau AKM YK Üyesi )

-Cevher KİMYONOK (Öğretmen)

-Cihan PELEN (Adam-Der üyesi)

-Cihad KOÇAK (Muhasebeci)

-Cuma ERÇE (Eğitimci, PSAKD Tarsus Şb. Bşk)

-Cumali CAN

-Cüneyt BOZKURT (Doktor)

-Çağlar EKİCİ(AABF NRW Bölge Yöneticisi)

-Çetin Ali NERGİZ (Adam-Der üyesi)

-Çetin KOÇAK ( Kiel AT Sekreter)

-Delil KARAKAYA (Emekli İşçi)

-Demir ÜZÜM (Güvenlik işçisi )

-Deniz Devrim KUDAT

-Deniz FİDAN (Yapıyol-Sen Aydın Temsilcisi)

-Deniz KAPLAN(Aktivist)

-Derviş Candaş TUNCER (Hollanda)

-Derviş SAVUNMAZ (Emekli)

-Derya Dilcem GÜL

-Derya ŞAHİN (Hemşire)

-Devlet KAPLAN (Öğretmen)

-Devrim TUNCER (Eczacı)

-Dilek İNCEDAL (Britanya Alevi Federasyonu Eş Başkanı )

-Dilek ÖZCAN (Adana Seyhan CHP kadın kolları başkanı)

– Diren YEŞİL (Avukat)

-Doğan BERMEK (Alevi Düşünce Ocağı Bşk.)

-Doğan KARAKUŞ (Mühendis)

-Doğan ESER (İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu)

-Döndü Üncücan ŞİRİN

-Durdu YILMAZ (Emekli Sağlık Memuru )

-Dursun Ali TURAN

– Dursun DİNLER (Alevitischer Kulturverein Wels           )

-Dursun ZEYREK ( Neufen AKM)

-Düzgün ERTAN

-Ecevit UĞURLU (Bremen AKM)

-Efe ENGİN(Yol Hizmetlisi)

-Elif ERBİL

-Elif ŞAŞKARA (KKTC AKM Lefkoşe Şube Bşk. Yrd.)

-Elif TUNCEL

-Elife ZEREN

-Emel UZMAN (Aktivst)

-Enis  BUYUR (MMO TarsusTem.Yürt.Krl. Başk.)

-Emine İNCİOĞLU (Yeşil Sol Parti)

-Emine YALÇIN (Adana PSAKD)

-Engin ÇELİK (Torbalı Anadolu Alevileri Yardımlaşma-dayanışma üyesi)

-Engin DEMİRHAN

-Engin KARATAŞ (Öğretmen)

-Enis BUYUR  (MMO Tarsus Tem.Yürt.Krl. Başk.)

-Enver KÜÇÜKUNCULAR (Pir Sultan Abdal Kültür Vereın)

– Eraslan ÖRGÜN (İsveç Alevi Federasyonu)

-Erbay GÜLERYÜZLÜ (Mersin 68’liler)

-Ercan ARSLAN (Serbest Meslek)

– Ercan KAYA (İngolstadt Almanya)

-Erdal DALĞIÇ (Mersin 68’liler)

-Erdal ELÇİ (Tekstilci)

-Erdal KILIÇKAYA (AABK Genel Sekreteri)

-Eren ODABAŞI

-Erdoğan TANYERİ (Adam-Der üyesi)

-Erdoğan UMUR

-Eren ÖZTÜRK (Memur)

– Erdal UZUNKAYA ( ALEVITISCHE GELEHRTEN KOMISSION LINZ)

-Erdoğan ASLAN( Kiel AT Bşk.)

-Erdoğan DURMUŞ

– Erdoğan POLAT

-Erhan BARAN

-Erhan Özer UZUN

-Ergin ERBİL (Londra Enfeld Belediye Meclis Üyesi)

-Ergül ŞANLI (Dede)

-Erol AÇIK

-Erol TAŞDELEN (Ekonomist)

– Erkan TOPRAK ( AKM- Anatolisches Kulturzentrum Imst)

-Ertas MUTLU (Salzburger Aleviten)

– Erhan ERKEN  Verein für Alevitische Jugendliche in Wels (Wels Alevi Genclik Toplulugu)

-Evrim İNAN

-Eylem ŞAHİN (İşçi)

-Eyüp KIZIL (Eğitim Sen Tarsu s ŞB. Eskİ Bşk.)

-Eyüp YILDIZHAN (Aktivst)

-Fadıl GEZEN (Tüm Emekli-Sen üyesi)

-Faik HARMANCIAktivist)

– Faruk KOSTEL (Adam-Der üyesi)

-Fatma BİNİCİ  (Charlerol AKM)

-Fatma ÇATAROĞLU

-Fatma LAFÇI (Öğretmen)

-Fatma POLAT

-Fatoş ALGUR (Ari Hakder Hollanda Alevi Fed. Yönetici, YOL Tv, Yol club vakıf bşk. )

-Fahrettin ATALMIŞ (Adam Der Üyesi)

-Fahri ERMAN

-Fethi KILLI (Hak-Der Eski Genel Başkanı )

-Feramuz ACAR

-Ferdi KOÇ (Mezitli Cemevi Başkanı)

-Ferda KOÇ (Dr.)

-Fevzî ÇELİK ( Stuttgart AKM)

-Fevziye ÜNAL

-Feriha MAVİGÖZ (Stuttgart AKM)

-Feyzullah METİN (PSAKD Tarsus ŞB. )

-Fırat ARGUN ( PSAKD Eski GYK Üyesi)

-Fırat ARGUN (PSAKD Öncekİ Dönem GYK Üyesi)

-Figen YÜCEL BARAN (Öğretmen)

-Fikret DENİZ (Emekli Eğitim Emekçisi)

-Filiz GÜVEN (Muhasebe finans)

-Filiz KOÇ (İngiltere AKM Ve Cemevi Eşit Bşk.)

-Filiz ÖZTÜRK (Anne)

-Firdevs ATASOY

-Galip YAZGAN (Adam-Der üyesi)

-Garip KARADAĞ (Emekli)

-Gaye CÖN (Muğla Kadın Dayanışma Grubu)

-Gazi GÖNEN (Emekli)

-Gazi KARATAŞ

-Gizem AYTAÇ (İç Mimar)

– Göksal YILMAZ ( Veli Der Kocaeli Şube Bşk.)

– Gökay ÇAKIR (Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı)

-Gökmen KIRKGÖZE ( Lauda AKM)

-Gönül BOZ (Dr. Belçika)

-Gönül HIZLI

-Gönül TAŞYÜREK (Aktivist)

-Gönül YILMAZ (PSAKD Tarsus)

-Görkem TUNCEL

-Gözde ÖZDİKMENLİ (Psikolog)

-Gül ERÇE (PSAKD Tarsus Şb.)

-Gülay GÜL (Emekli)

– Gülayder EKİCİ (PSAKD Tarsus)

-Gülben KÖSEOĞLU

-Gülderen ÖZBAŞ

-Güler BATMAN

-Güler GÜLTEKİN

-Gülçin AKÇA

-Gülistan YALÇIN

-Güllü ÖZCAN

-Gürsel TANRIVERDİ

-Gülşen Türk(Aktivist)

-Gülten Kadriye BAŞARANER

-Gülten TANRIVERDİ

-Gülten UZUNOVA ( Rheinfelden KM)

-Güney ŞİRİN

-Güllü TUNCEL

-Gülsen TATAR (Adam Der Üyesi)

-Gülten POLAT

-Habil TARHAN (Emekli)

-Hakan YıILDIRIM (Aktivist)

-Hakan YILMAZ

-Hakkı DEMİR (Mersin İHD Başkanı)

-Hale DALKIRAN (SES Aydın Şube Kadın Sekreteri)

-Halil POLAT (Mühlacker AKM)

-Halil İbrahim KAYA

-Halil İbrahim ÖZCAN (PEN 2. Bşk.)

-Halil ÖZCAN

-Halil ŞAHİN ( İsviçre de İşçi)

-Halit BÜYÜKGÖL (Berlin Alevi Toplumu Cemevi Eski Bşk.)

-Hamdi UĞURLU (Kulturverein Pirsultan – Berndorf)

-Hami TÜRKYAR

-Hamza TAKMAZ (Dede)

-Hamza TOPAL

-Hanım YILDIRIM (İş Kadını)

-Hasan AKDEMİR (BTS Malatya Şube Bşk.

-Hasan Ali TUNCER (Göksun Göynük Cemevi Bşk.)

-Hasan ASLAN (Emekli İşçi)

-Hasan AYGÜN (Hanau AKM-Cemevi Başkani)

-Hasan ÇAKMAK ( Böblingen AKM)

-Hasan DOĞAN(Yol Hizmetlisi)

-Hasan ERDOĞDU (Emekli Öğretmen)

-Hasan ERYILMAZ

-Hasan Fehmi TUNCER (Almanya)

-Hasan HASGÜL ((PSAKD Adana)

-Hasan Hayri ÖNER (Emekli)

-Hasan Hüseyin EVİN (Avukat )

-Hasan KAHRAMAN

-Hasan KALE

-Hasan Kaya (Emekli öğretmen)

-Hasan KAPIKIRAN (Mersin 68liler)

-Hasan KOZLUDERE

-Hasan KÖROĞLU (Almanya da işçi)

– Hasan KÖSE (Adam-Der üyesi)

-Hasan ÖRGÜN ( Emekli )

-Hasan ŞAŞKARA (KKTC A.M Eski Bşk.)

-Hasan ŞİMŞEK

-Hasan TOPKAYA (ÇAB Platformu)

-Hasan TÜRKDOĞAN (SES Sağlık Emeklisi)

-Hasan TİLTAK (Adam-Der üyesi)

-Hasan YEŞİLBAŞ (Dede,  Kiel AT)

-Hasan Şükrü DAL

-Hatice AŞKIN

-Haşim Aydıncık (elektrik Mühendisi)

-Hatice GÖKŞEN

– Hatice GÖKSEN (Kamu Memuru)

-Hatice ERÇE

-Hatice POLAT

-Hatice YALÇIN

– Haydar BUGA (Dede)

-Haydar Can AYHAN

-Hayrani EMEKET (İşçi)

-Haydar ÖZCAN

-Haydar Pehlül ARKOVAN (Dede)

-Haydar SEZİGEN (Hanau Cemevi Basın Sözcüsü)

-Hayri GÜL

-Hayrullah ASLANGİRAY (Emekli Marangoz)

-Hikmet AÇIKGÖZ (Emekli işçi)

-Hikmet HAZER (Aydın LGBT+Dayanışma Dönem Sözcüsü)

-Hikmet KURAN ( Emekli)

-Hulusi YILDIZ (İsviçre Basel Ve Çevresi ABK Birliği Bşk)

-Hülya MİDEM (PSAKD Tarsus)

-Hülya ÇAĞLAR (Öğretmen)

-Hülya DENİZ (Emekli Memur)

– Hürühan ERKEK (Adana Yüreğir CHP kadın kolları başkanı)

– Hüsamettin ERSÖZLÜ (Adam-Der üyesi)

-Hüsne ÇOLAK

-Hüsne ÜNAL

-Hüsniye YALÇIN

-Hüseyin Aslan (Dede,  Kiel AT)

-Hüseyin AKSOY (Diş Hekimi)

-Hüseyin Aksoy

-Hüseyin Alagöz (Almanya’da işçi)

Hüseyin ALAGÖZ

-Hüseyin Ali BAYSAL

-Hüseyin ALTAY PSAKD Edremit Şube Eski Bşk.)

-Hüseyin ARDAĞ

-Hüseyin BİNİCİ (Belçika)

-Hüseyin ÇAMAN (Dede)

-Hüseyin ÇETİN (ED -BEL Genel Müd.)

-Hüseyin ÇİÇEK (CHP Fransa Onursal Bşk.)

-Hüseyin DEMİRDİZEN (Hekim)

-Hüseyin ELMAS (Dede)

Hüseyin EKİCİ (PSAKD Tarsus)

-Hüseyin ERÇE

-Hüseyin Gazi METİN (Dede)

-Hüseyin Işık PINAR (Enfield belediye Meclis üyesi)

-Hüseyin İLHAN

-Hüseyin KURD (KKTC AKM Eski Genel Sekreteri )

-Hüseyin MİDEM (PSAKD Tarsus)

-Hüseyin Mirza KARAGÖZ ( öğretmen, yerel politikacı )

-Hüseyin ÖZCAN  (Emekli öğretmen)

-Hüseyin ÖZTÜRK (Emekli işçi)

-Hüseyin SATI (Alevi Aktivisti)

-Hüseyin TANER (Eğitim Sen Erzincan Şube Bşk.)

-Hüseyin TOPALOĞLU (Adam-Der üyesi)

-Hüseyin YALÇIN

-Hüseyin YILDIZ (Emekli Öğretmen)

-Hüsne ŞAHİN (Emekli)

-Hüsniye ŞAROĞLU (Adam Der Üyesi)

-Hüsniye YÜKSEL

-İbrahim AYHAN

– İbrahim COŞKUN (Adam-Der üyesi)

-İbrahim ÇOLAK

-İbrahim ERDOĞAN (Dede, Ağuiçen Ocağı)

-İbrahim GÖÇMEN (Çağdaş Gazeteciler Der. Malatya Şube Bşk.)

-İbrahim HAS (İngiltere AKM Ve Cemevi Eşit Bşk.)

-İbrahim KLAVUZ (Dünya Aleviler Birliği)

-İbrahim SOLMAZ (AABF Disiplin Kurulu Başkanı)

-İbrahim SİNEMİLLİOĞULLARI (Avukat)

-İbrahim TÜMAY (AKD Altınoluk Yöneticisi)

-İdil UĞURLU (KHK’lı Öğretmen)

-İhsan SARMAN (Doktor )

-İlke ÇADIRBAY (Avukat)

-İlknur HASGÜL (Adana AKD üyesi)

-İlyas Çağla (Eski AABF BW BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ BȘK)

-İlyas POLAT

-İlyas ŞAHİN (Emekli Öğretmen)

-İlyas TÜYSÜZ

-İnanç DOLU (Pir)

-İmam ÖZDEMİR(Mersin 68’liler)

-İrfan  TAŞKIN  (WinnendenAKM)

-İsa TURAN (İnsan Hakalrı Savunucusu)

-İsmail AÇIKGÖZ (Mersin 68’liler)

-İsmail ASLAN ( PSAKD Ataşehir Şubesi)

-İsmail ATAŞ

-İsmail Hakkı ÇOBANOĞLU (Emekli Öğretmen)

– İsmail Hakkı SABAY (Adam-Der üyesi)

-İsmail NAKİPOĞLU (Emekli)

-İsmail ŞENOL (Emekli)

-Kamber YÜCE

-Kamil İÇÖZ ( Dede)

-Kardelen SAVUNMAZ (Alevi Aktivist)

– Kasim AKAR (Alevitischer Kulturverein Wiener Neustadt)

-Kasım KAPLAN (Avukat)

-Kazım AÇIKTEPE (Dede)

-Kazım KARAKOÇ (SMMM)

-Kazım PEKŞEN (Emekli)

-Kazım ŞAROĞLU (Adam Der Üyesi)

-Kazım YILDIRIM

-Kemal ÇAKIROĞLU (Adam-Der üyesi)

-Kemal AKGÜN (Mühendis)

-Kemal ÇELİK

– Kemal Fırat

-Kemal GÖKSOY (Mersin 68’liler)

– Kemal TAŞTAN (Avusturya Alevi Genclik Toplulugu)

-Kenan HAZAR (Mersin 68’liler)

-Kenan IŞIK ( Emekli Öğretmen ))

-Kenan KARABULUT ( Yayala Göze Köyü Dernek Başkanı)

-Kenan TAŞKESEN ( AABF KSK Eski Bşk)

-Kenan ULUDAĞ

-Kerem AKDAĞ (PSAKD Varto Şube Bşk.)

-Kibar AYDEMİR (Sağlık Emekçisi)

-Kiraz AĞIRCAN

-Kudret ÜNAL (Adam-Der üyesi)

-Kurtuluş KAYA (Adam-Der üyesi)

– Kürşat DEMİRKAZIK ( Emekli)

-Latife ULUTAŞ (PSAKD Malatya Şb. Bşk.)

– Lale CAN (Psikolog/Almanya)

-Leyla CAN (PSAKD Tarsus Şb.)

-Leyla KAPLAN

-Leyla KÜÇÜKÇETİN (Emekli)

-Levent SERT (Adam-Der üyesi)

-Lütfi ADALI (Tüm Emekli-Sen üyesi)

-Lütfü ERGÜVEN (Edinburg PSA Kültür Merkezi Cemevi Başkanı)

– Mahfuz ŞEKER ( Firma Sahibi)

-Mahir ARDUÇ (Avukat)

-Mahir DURMAZ ( Kehl AKM)

-M. Fatih KAYAGİL (Adam-Der üyesi)

-Mahsuni GÜL

-Mahmut BİTNEL

-Mahmut ERDOĞAN

-Mahmut KARABULUT (Mersin 68’liler)

-Mahmut SARICA

– Manevi ŞEKER (Yardımcı Hemşire )

-Mazlum KÖSE (PSAKD Ören Şube Bşk.)

-Mazlum TOPAL

-Meftun YÜCEL  (Adam-Der üyesi)

-Mehtap SEYHAN (Adana Seyhan CHP kadın kolları)

-Mehmet YAMAN

-Mehmet YÜKSEL

– Meliha KAYA (Ev Kadını)

-Menevşe POLAT

-M.Hulusi GÖKDEMİR  (Adam-Der üyesi)

-Mehmet AKTAŞ (Avukat)

-Mehmet Ali COŞKUN (Adam Der Üyesi)

-Mehmet Ali ÖKMEN(Aktivist)

-Mehmet Ali TAZE (Tarsus Eğitim Sen Y.K üyesi)

-Mehmet Asaman (Emekli)

-Mehmet BOZGEYİK (KESK Eş Genel Bşk.)

-Mehmet Çağdaş TUNCER (Hollanda)

-Mehmet ÇAKMAK (Mersin 68’liler)

-Mehmet ÇOBAN (Esnaf)

-Mehmet DOLU

-Mehmet Fatih ÇAM (Adam Der Üyesi )

-Mehmet GÜNGÖRDÜ

-Mehmet GÜZELYURT (Dr./TİP üyesi)

-Mehmet KILIÇ (Avukat)

-Melek KARAKAYA

-Melek Sezikli (KKTC Alevi kültür Merkezi Üyesi)

-Memet NACAR ( Emekli)

-M. Necati BESLER (Adam-Der üyesi)

-Mehmet GÜLTEKİN (Emekli)

-Mehmet ÖZTÜRK (Emekli Bankacı)

-Mehmet ŞAHİN (Ludwigsburg AKM)

-Mehmet TEKEL (PSAKD  Eski GYK Üyesi)

– Mehmet TURAN (Dede)

-Mehmet TOPLAL (Wiesloch AKM )

-Mehmet VERGİLİ (AYÇEP Başkanı, Efeler Kent Konseyi Üyesi)

– Mehmet YILMAZ (Emekli)

-Mehmet Zeki DEMİR(Av.Aktivist)

-Menevşe DUMAN

-Memet NACAR (Emekli işçi)

-Memo YILMAZ

-Meral TOZ

-Meryem YANÇ

-Mesut KABAKÇI (Grevenbroich Cemevi Başkanı)

– Metin ARSLANOĞLU (Remscheid AKM)

-Metin EBETÜRK (DİSK Sosyal İş Sendikası önceki Genel Başkanı)

-Metin ŞAHİN

-Metin ŞEKER (Serbest Meslek )

-Metin TERZİ (Emekli)

-Muammer İşbilen  (Eğitim Emekçisi)

-Muammer SAĞIR (Adam-Der üyesi)

-Muharrem ARMUTLU

-Muharrem SERİN (PSAKD Tarsus)

-Muhterem AKTAŞ (Avukat, Eski ABF MYK Üyesi)

-Muharrem DÜZOVA (Almanya da işçi)

-Muharrem ERKAN Dede

-Muhittin EFE (Alevitische Gemeinde Wien)

-Muhittin YILDIZ (Eski ABF Genel Başkanı)

-Muhsin DALFİDAN (Adam-Der üyesi)

-Murat GEDİK (Dr, Yalova SES Eşbaşkanı)

-Murat ÖZCAN (Öğretmen )

-Murat SAKLAYICI  (Adam Der Üyesi )

-Murat SEVİNDİR (Sağlık Emekçisi)

-Musa ATAY

-Musa EKİCİ (BES Aydın Şube)

-Musa KULU (DAD Eş Genel Bşk.)

-Mustafa ASLAN (Strasbourg AKM)

-Mustafa ASLAN (İş Adamı)

-Mustafa AYDEMİR (PSAKD Tarsus)

-Mustafa ATEŞ (Eğitimci, CHP Önceki Dönem İst. Yön.Kur. Üyesi)

-Mustafa AKSAN (Nantes AKM Bşk.)

-Mustafa BÜYÜKKÖŞKER

-Mustafa CAN (Alevi Aktivist, ABF Eski Yöneticisi)

-Mustafa DENİZ (Emekli Öğretmen )

-Mustafa ERDOĞDU (Avukat)

-Mustafa ÖZBAY

-Mustafa ÖZCAN (PSAKD Tarsus Şb.)

-Mustafa KAPICI

-Mustafa KARABUDAK (DAD Ankara Şube Bşk)

-Mustafa MISIR (Dede)

-Mustafa SAZCI (Kızıldeli Seyyit Sultan Ocağı Evladı, Yol Hizmetkarı)

-Mutlucan GÜVENDİR (Şair)

-Muzaffer ARKIN (Tüm Emekli-Sen üyesi)

– Muzaffer BAL (İşçi Emeklisi)

– Münir KORKMAZ (Eğitimci)

-Müslüm ATEŞLİ

-Müslüm DALKILIÇ (Britanya Alevi Federasyonu Eş Başkanı )

-Müslüm ERBAŞ (Emekli öğretmen)

-Müslüm KAYA ( AABF İnanç Kurulu Başkanı)

-Müslüm POLAT (Yön Medya Dern. Bşk.)

-Müslüm TANK

-Naciye BAYIR

-Nafiye KABAN (Emekli)

-Nadide KÖROĞLU

-Naki TUNCEL

-Namık Kemal DOĞANAY (Emekli Bankacı, HHBVV Yönetim Kurulu Üyesi)

-Narin GÜLÇİÇEĞİ (Ana)

-Nazlı AKGÜÇ (Ana)

-Nazmi ALGAN (İTO Denetleme Kur.)

-Nazmiye ALMASULU

-Nebahat GÜLHAN (Emekli)

-Necdet AŞIROĞLU (Emekli Öğretmen)

-Necdet OKCAN (Avukat, DİSK Hukuk Dairesi Müdürü)

-Nedim YILDIZ (Weil am Rhein AKM)

-Necdet AŞİROĞLU (Em. Öğretmen)

-Necdet YILDIRIM (Avukat)

-Nesrin ARDAĞ

-Nergiz ARKOVAN

-Nergül KURTULUŞ

– Nevin SEVÜK (Pedagog, Edebiyatçı)

– Nevzat AKSUNGUR (Pusula Gümrük Müşavirliği)

-Nevzat GENÇTARİH

-Nevin BEYAZTEPE (Sağlık Emekçisi)

-Nevin TOKDOR (İşçi)

-Nihat YILMAZ (Şöför)

-Nilüfer TURAN

-Nilgün KÖSEDAĞI

-Niyazi AZİMET

-Nizamettin SEVİM Adam-Der üyesi)

-Nuran AYDIN(Adana Yüreğir CHP kadın kolları)

– Nuray BAYKENT (Emekli)

-Nuran KILIÇKAYA(Aktivist)

-Nuray TEKEL

-Nurcan YILDIZ (PSAKD Tarsus)

-Nurcan YÜCE (Emekli Hemşire)

-Nurdagül HASGÜL ((PSAKD Adana)

-Nurdem TUNÇ

-Nurgül KARAASLAN (Öğretmen )

-Nurhan DEMİRHAN (Tıp Doktoru, Avukat)

-Nurettin PİRİM ( Emekli)

-Nurettin YOLCU (Sağlık Çalışanı )

– Nuriye Aslan (Ana,  Kiel AT)

-Nuriye ÜNAL (Adam-Der üyesi)

-Nurşen YILMAZ

– Nurten ÜZÜM

-Nurten YALNIZ (AABF NRW Bölge Yöneticisi)

-Nursel ÇERİ (Manisa AKD ÖnceKİ Dönem Y.K. Üyesi )

-Onur BATMAN

-Onur CİNGİL (Avukat)

-Onur KAYA (PSAKD Eğitim Sekreteri )

-Osman DURMUŞ (İngilizce Öğretmeni)

-Osman SULAR (Adam-Der üyesi)

-Orhan ALTAN (Adam Der Üyesi)

-Orhan SEVER (Emekli öğretmen)

-Ömer Faruk KIRNIŞ (Adam-Der üyesi)

-Öner AĞACIK

-Öner ÖNDER (Stuttgart AKM)

-Önder CÖMERT (Mulhouse AKM Bşk.)

-Önder SAN ( Radyocu )

– Özcan ÇİFTÇİ ( Anatolisch Alevitischer Kulturverein KufsteiN)

-Özcan KAHVECİ (Esnaf)

-Özkan Karabulut ( Doktora Öğrencisi, ABD)

-Öznur ÖZAĞAÇ (SES Aydın Şube Eşbaşkanı)

-Özge AKBULUT (Karlsruhe AKM)

-Özgür BAŞKAYA

-Özgür HASGÜL (Adana AKD üyesi)

-Özgür TURAK (Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu)

-Pakize GÜRKAN (Emekli)

-Pınar YUMRUTEPE (Adana Seyhan CHP kadın kolları)

-Raci AYDIN

-Rafet Fahri SEMİZOĞLU (Çalışan)

-Rahmi GÜMÜŞ (Zile kamu personeli. Tumtokder ynt.krl.uyesi)

-Rahmi  KAM (Emekli)

-Rahmi YILDIRIM (Adam-Der üyesi)

-Ramazan DEMİR (İHD Aydın Şube )

-Ramazan DUMAN (Personel Yönetmeni)

-Recai KARABUĞDAY (Emekli Öğretmen)

-Remzi AKBULUT (Eski AVF Başkanı)

-Remziye AKÇAY (Emekli Eğitim Emekçisi)

-Rengin ÖZTÜRK (Adana Seyhan CHP kadın kolları)

-Reşat KESKİN (Emekli)

-Reyhan KELEŞ (Adana PSAKD)

-Rıfat ARSLAN (Aydın AKD üyesi)

-Rıfat BİTNEL

– Rıfat ÖZMEN ( Alevitisches Kulturzentrum in Vorarlberg)

-Rıza YALÇIN (Adam-Der üyesi)

-Rıza YALÇIN (Belçika)

-Rızacan ÇATAROĞLU

-Sabiha KARTAL (Ev Kadını)

-Sabit Kemal BAYILDIRAN (Şiirsever)

-Sadegül ÇAVUŞ ÇİFTÇİ

-Sadık BADIR (Emekli İşçi)

-Sadık ERENLER ( Laichingen AKM)

– Safa GÜRSOY (Taksici)

-Sait ÖZKAN (Tüm Emekli-Sen üyesi)

-Saime TOPÇU (DAD Önceki Dönem Eş Genel Bşk.)

-Saime KALE

-Salih Erçe

-Sami DOĞAN (Sosyal Demokrat Derneği Genel Başkanı )

– Sakine SINIRTAŞ (Verein für Alevitische Frauen in Wels)

-Saray Sarah KARAKUŞ (Councillor For Haselbbury ward Edmonton)

-Sedat AYKANAT (Tarsus Belediye Meclis Üyesi)

-Sedat BİCAN (LaudaAKM)

– Selahattin GÖKTÜRK ( AABF NRW Bölge Yöneticisi)

-Selami BÜYÜKŞAHİN (Diş Hekimi)

-Selami KIZILASLAN (PSAKD Tarsus)

-Selinay POLAT (Emekli)

-Selim Saraçoğlu( İşçi Emeklisi)

-Selma ESER

-Sema GÜL

-Semiha ATEŞ ( Holanda da İşçi)

-Şener KULA

– Serap DALKILIÇ (Kuşadası Kent Konseyi Yöneticisi)

-Serap KARTAL (Güzellik Uzmanı)

-Serdar KANDİL

-Serkan KARAYEL (EMEK Partisi Tarsus İlçe Başkanı)

-Serdar KOCAMAN (Çalışan)

-Serpil DENİZ (Diş Hekimi/ Aktivist)

-Serpil KIRAÇ (Adana PSAKD)

-Serpil ÖZEN (AAKB Kurucu Üye)

-Sertap ÇOLAK (Aalen AKM)

-Serhat KARAGÜLLE (Adam Der Üyesi)

-Servet DEMİR (Aktivist)

-Servet ÖZCAN (Doktor)

-Sevgi KABALAK (Öğretmen)

-Seyit SÖNMEZ (Avukat)

-Seval DEMİR

– Sevim ALKAN (Adana PSAKD)

-Sevim GENÇ VANDARLEE (Hemşire)

– Sevim ÖZDAMAR (Adana Yüreğir CHP kadın kolları)

-Sevim SAVUNMASIZ (AKD Manisa Şube Bşk.)

-Sevil KARATAŞ

-Sevgi ÖZCAN (PSAKD Tarsus Şb.)

-Sevim ÖZDAMAR

-Seydi Hanay ( İşçi)

-Sibel TATAR

-Soner SOLMAZ (AABF- NRV Bölge Bşk.)

-Songül GENÇTARİH

-Songül KÖSEDAĞI

-Songül METİN

-Songül ŞARKLI (Hdp Parti Meclisi Üyesi)

-Songül TUNÇDEMİR (KHK lı Eğitimci)

-Suat BAYIR

-Suat KURŞUN (Emekli Öğretmen)

-Suat SÜSLÜ (Emekli)

-Sultan Koç (Eğitim Emekçisi)

-Suna GEDİK

– Süleyman ÇERİ (Manisa AKD ÖnceKİ Dönem Y.K. Üyesi )

-Süleyman KARATAŞ (Adam-Der üyesi)

-Süleyman TOPAL (Esnaf)

-Süleyman YAĞIZ (Şair ve Eski Milletvekili )

-Süleyman Sadi GÜR (Adam-Der üyesi)

-Süleyman ÜLKER (Adam-Der üyesi)

– Şahut DURAN (Dr, Manisa Tabibler Odası Bşk.)

-Şahverdi POLAT (Södermanlands AKM)

-Şakir YYALÇINKAYA ( Mosbach AKM)

-Şenay SÖNMEZ

-Şentürk GÜLENER (Adam-Der üyesi)

– Şenel BAHÇELİ (Adana yüreğir kadın kolları)

-Şermin AKDENİZ (Mancester Cemevi Eşbaşkanı)

-Şerife Ceren UYSAL (Dünya İnsan Hakları ve Dem. Için Avrupa Av. Birliği Eş Genel Sekreteri)

-Şirin BABA (Adam-Der üyesi)

– Şükran KABLAN (KESK Eş Genel Bşk.)

-Şükriye MUTLU (Eğitim Emekçisi)

-Şükrü ŞAHİN

-Şükrü YILMAZER (Emekli)

-Talat AYDINLAR

-Taner BOYRAZ  (Kehl AKM)

-Taner ÖZDEMİR

-Tayfun YASİN (DAB Eş Başkanı)

– Tayfun YAZICI (Adam-Der üyesi)

-Taylan TAKSEL

-Tekin Söylemez (Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı başkanı Av.)

-Telli IŞIK (Öğretmen)

– Tuba SARICAN

-Tuna ATALAY  (Adam-Der üyesi)

-Tuncay TUNCEL

-Tunç ERLAÇİN (TMMOB Aydın Şube Başkanı)

-Tunç KOÇ (Doktor)

-Turan BAŞKAYA (Sosyal Hiz. Uzmanı)

-Turhan CEM (Adam Der Üyesi )

-Turan CENGİZ (Emekli)

-Turan ESER

– Turap GÜNAY (Emekli)

– Turgay KILIÇER (  Alevitische Gemeinde Jenbach)

– Turgut ÖKER (AABK Onursal Başkanı)

-Turgut YILDIZ

-Tülay ERDOĞAN (Emekli Hemşire)

– Tülay KÜTÜK

-Tülin CAN (PSAKD Tarsus Şb.)

-Türel MERİÇ (Danimarka ABF)

– Türkan SEÇKİN (Adana Yüreğir CHP kadın kolları)

-Türkan VARIŞ

– Ufuk Doruk (Manisa BES Bşk.)

-Uğur ÜNAL (Emekli-Sen Aydın Şube Başkanı)

-Ulaş TUNÇ (Marl Cemevi sekreteri)

-Ülker SİNCİ (Bund der Alevitischen Frauen in Österreich, kurz AAKB)

– Üstün GÜVENER (Adam-Der üyesi)

-Ünzile ATEŞLİ

-Üzer ÜLGEN (Adam-Der üyesi)

-Vahap Durdu (Emekli)

– Vakıf ÇAĞIN (Psikolog, Psikanalist, Filolog)

-Varol AZİRET ( Aalen AKM)

-Vedat ŞENTÖREGİL (Adam-Der üyesi)

-Vedat TEKDEN (Yol Hizmetlisi)

– Veli Al (Pİzzacı )

-Veli AY (Esslingen AKM)

-Veli BALABAN (Dünya Aleviler Birliği)

-Veli ÇALIŞKAN (İşçi emeklisi)

-Veli GÜNEŞ

-Veli KARAKURT (Tüm Emeki Sen Temsilcisi)

-Veli KUŞKAYA  (Almanya da işçi)

-Veysel DUMAN (Adam-Der üyesi)

-Veysel ŞEKER

-Yağmur KAVAK (Avukat)

-Yakup İZCİ

-Yalçın ALACA (Adam-Der üyesi)

-Yasemin MİRZANLI

-Yasemin SAĞLAM

-Yaşar AKKAYA (Mancester AKM Başkanı)

-Yaşar KAYA

-Yazgülü DOĞAN (Sosyonom )

-Yelda AKKAYA

-Yener POLAT

-Yeter AYHAN

-Yeter DENİZ (Emekli öğretmen )

-Yılmaz ATEŞ (Esslingen AKM)

-Yılmaz KAHRAMAN

-Yilmaz KURAL (Emekli öğretmen)

-Yılmaz POLAT

-Yolcu BİLGİÇ (Tahtacılar Fed. Başk.)

-Yurdagül HASGÜL (Adana Seyhan CHP kadın kolları)

-Yusuf Canpolat (Tarım İşçisi)

-Yusuf ÇAKIR (Adam-Der üyesi)

-Yusuf DEMİRÇİVİ (Dedef),

-Yusuf FIRATOĞLU  (TİP Tarsus İlçe aktivisti)

-Yusuf KAYA (Mersin 68’liler)

– Yusuf Metin DİLER

– Yusuf ŞENOL (9. Dönem KESK MYK Üyesi )

-Yüksel AYDIN (Eğitim Sen Eski Yöneticisi, Öğretmen)

-Zabit KARACAOĞLAN ( WisslochAKM)

-Zafer ÜNAL

-Zafer Yaman ŞAHİN (İşçi)

-Zarife KARAOĞLAN ( Emekli Öğretmen)

-Zekai KARABUĞDAY

-Zeki KÖSE (TüM BEL-SEN Yön. Kur. Üyesi)

-Zeki OYMAK

-Z. Laura YALÇIN

-Zeren Ayhan DİZİ

-Zeynal ULUTAŞ

-Zeynel Abidin ERGEN (Tüm Emekli Sen Genel Bşk.)

-Zeynel Abidin ÖZAY

-Zeynep CAN (Avrupa Alevi Kadınlar Birliği Başkanı)

-Zeynep DEMİR (BAF Yönetim Kurulu üyesi)

-Zeynep DEMİRDÖĞEN (Metz AKM Bşk.)

– Zeynep ERÇE

-Zeynep ERDOĞAN (Aktivist)

-Zeynep ERGÜVEN

-Zeynep SARITAŞ

-Ziya ASLAN (Emekli)

-Z. Murat GÜNEŞ  (Adam-Der üyesi)

-Zöhre DOĞAN (Hızır Avusturya Derneği Başkanı)

-Zuhal GÜLER (KHK’lı Sağlık Emekçisi)

-Zülfükar ULUARAK

İmza kampanyası 3 Mart 2022 tarihine kadar egitimdefirsatesitligi13@gmail.com adresinden de devam ediyor. İmza vermek isteyenler adını, soyadını ve isterse mesleğini, görevi yazıp söz konusu mail adresine gönderebiliyor.

PİRHA/ İSTANBUL

 

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.