Alevi Haber Ajansi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için “LGBT Hakları El Kitabı” yayında

Kaos GL’nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için LGBT Hakları El Kitabı dijital ortamda yayınlandı.

Bu El Kitabı’nda, Türkiye’de LGBT vatandaşların sosyal koruma ve sosyal hizmetler alanında yaşadıkları ağır sorunlara evrensel insan hakları hukukuna dayalı çoğulcu, katılımcı ve demokratik yönetim ilkeleri ışığında çözümler aranmakta ve bu kapsamda uygulanan politikaların, mevzuatın, kurumsal uygulamaların ve denetimin geliştirilmesine yönelik önerilere yer veriliyor.

Birçok uluslararası ve ulusal hukuk normunun lezbiyen, gey, biseksüel ve trans vatandaşlar ile mülteciler, sığınmacılar, göçmenler ve yabancılar açısından yaşama geçirilmesi noktasında Türkiye’de gerekli ve yeterli düzeyde mevzuat düzenlemesi yapılmıyor ve kurumsal adımlar atılmıyor. Oysa Türkiye’de, hemen her gün, hayatın her alanında LGBT vatandaşlar insan hakları ihlallerine maruz kalıyor; fiziksel ve cinsel saldırıya uğruyor, çalışma yaşamında, eğitim sisteminde, sağlık ve sosyal güvenliğe erişimde diğer birçok alanda ayrımcılığa uğruyor, kötü muamele görüyor, bazen ailelerince reddediliyor, işkence görüyor ve öldürülüyor.

Türkiye’de LGBT’lerin yaşadığı ağır insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesine ve özellikle hak öznesi insanlar olarak sosyal koruma desteklerine ve sosyal hizmetlere erişimini engelleyen sorunların giderilmesine yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışmalarına katkı sunma amacıyla hazırlanan LGBT Hakları El Kitabı üç bölümden oluşuyor:

1) Giriş,

2) Yasal Çerçeve ve Temel Konular,

3) Yöntem

Kılavuzda yasal çerçeve kapsamında anayasa, uluslararası hukuk ve ulusal mevzuat irdelenmiştir. İkisi Türkiye’ye karşı olmak üzere çeşitli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yanı sıra, Anayasa Mahkemesi ile Danıştay’ın güncel iki kararı örnek gösterilmiştir. Temel sorun alanları bağlamında ise, LGBT’lerin insan haklarını ihlal edilmesine yol açan doğrudan ve dolaylı faktörlere yer veriliyor.

Kılavuzun dijital hâline buradan ulaşabilirsiniz.

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.

Web sitemiz, deneyiminizi daha iyi hale getirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu durumda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyoruz, ancak isterseniz çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Kabul ediyorum devre dışı bırak