Alevi Haber Ajansi

Afet bölgesi için uyardılar: Aşılar yapılsın, enfeksiyonlarda artış gözlemlenmekte!

PİRHA – TTB ve sağlık, emek ve meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, yaptığı açıklamada asbeste karşı henüz hiçbir önlem alınmadığını vurgulayarak “Çocukluk çağı aşıları ile difteri, tetanos ve kuduz aşıları bir an önce planlanarak yapılmalıdır” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin sekizincisini 14 Şubat’ta gerçekleştirdi.

Çevrimiçi gerçekleşen toplantının açılışında TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB’nin ve tabip odalarının deprem bölgesinden ilettiği raporlarla ilgili sunum yaparak bölgedeki güncel sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Adıyaman, Hatay ve Antep illerine dair raporlar hakkında bilgi sunan Korur Fincancı, yurttaşların ve sağlık emekçilerinin bölgedeki ihtiyaçlarını sıralarken, sağlık sunumundaki eksiklikleri anlattı.

TTB İnsan Hakları Kolu Başkanı Dr. Ali Karakoç ise deprem bölgesindeki insan hakları ihlallerine dikkat çekerek göçmen düşmanlığının yükselmesinin ciddi hak ihlalleri doğuracağını söyledi. Karakoç ayrıca arama-kurtarma faaliyetlerinin sonlanmasıyla başlayan enkaz kaldırma çalışmalarının da hak ihlallerine neden olabileceğini belirtti.

ROTA VİRÜSÜ UYARISI!

Bültene katılan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Sıddık Akın ve Eylem Kaya Eroğlu ise SES deprem inceleme heyetinin hazırladığı raporun içeriğine dair bilgilendirme yaptı. Kaya Eroğlu, deprem bölgesindeki sağlık emekçilerinin tükenme noktasına geldiğini belirterek dönüşümlü çalışma koşullarının bir an önce oluşturulması gerektiğini söyledi. Bölgede Rota virüsünün görüldüğüne dair kendilerine bilgiler geldiğini aktaran Kaya Eroğlu, yetkililerin, sorunların giderilmesinde sağlık emek-meslek örgütleriyle işbirliği içinde olmasının önemini vurguladı.

ENKAZLARDA ASBEST TEHLİKESİ!

Önceki dönem Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gül Bakır ise deprem bölgesinde kadın ve çocukların sağlık sorunlarına işaret ederek sivil toplum kuruluşlarının bölgede çocuklarla ilgili kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü, ancak bu konuda kamu erkinin sorumluluğunu henüz yerine getirmediğini kaydetti. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan asbestin ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını söyleyen Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu üyesi Dr. Sıtkı Kesedar ise enkaz kaldırma sürecinde maske, eldiven, başlık ve kulaklık gibi kişisel önlemlerin alınmasının önemine değindi.

“BAKANLIK BİR AN ÖNCE ADIMLARINI ATMALIDIR”

Saha aktarımları bölümünde ise TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve TTB ODSH Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Seçkin Kara, Maraş’tan; TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı Hatay’dan bilgi aktardı.

Hekimlerin aktarımlarda altı çizilen konular şunlar oldu:

“- Birinci basamak sağlık hizmetleriyle ilgili bakanlık bir an önce adımlarını atmalıdır.

– Deprem bölgesinde insan hakları ihlalleri gözlemlenmektedir.

– Çocukluk çağı aşıları ile difteri, tetanos ve kuduz aşıları bir an önce planlanarak yapılmalıdır.

– İshal ve üst solunum yolları enfeksiyonunda artış gözlemlenmektedir.

– Asbeste karşı henüz hiçbir önlem alınmamıştır. Asbest, yurttaşların ve sağlık emekçilerinin sağlığına ciddi bir tehdittir.

– Bakanlık bölgenin maske ihtiyacını gecikmeksizin karşılamalıdır.

– Kurulan çadırların bir kısmı mevsime uygun değildir.”

PİRHA/ANKARA

Bunları da beğenebilirsin

Yoruma kapalı.